maaliskuu 2016

Retention

Sitouttaminen on haaste

Vaikka automaatio, digitalisoituminen ja teknologinen kehitys vähentävätkin työpaikkoja monella alalla, osaamisen merkitys yrityksissä kasvaa yhä. Yritysjohtajien ykköshuolenaiheita ovat parhaiden osaajien houkutteleminen, sitouttaminen ja uuden sukupolven johtajien löytyminen (Mitchel et al., 2016).  Kansainvälisten osaajien kyseessä ollessa nämä haasteet ovat moninkertaiset. Deloitten Human capital -palvelualueen johtaja Kirsi Kemin...

Lue lisää
Finland and Denmark

Naapurisopu: Suomi ja Tanska

Suomi ja Tanska - kaksi väkiluvuiltaan hyvin samankaltaista, mutta pinta-alaltaan hyvin erikokoista maata. Kuten mailla, myös ihmisillä ja kulttuureilla on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Søren Sørensen ja Jaana Aalto-Sørensen ovat tanskalais-suomalainen pariskunta, jotka avaavat ohessa maiden välistä dynamiikkaa. Tanskalaiseen tyyliin keskustelumme on heti alussa hengeltään hyvin positiivinen....

Lue lisää
Global talent management

Vastavuoroiset edut globaalin osaamisen hallinnassa

Perinteisesti yritykset ovat lähettäneet osaajiaan ulkomaankomennuksille “ulkoa-sisään” -lähestymistavan mukaisesti. Tällöin osaamisen kansainväliseen siirtämiseen liittyvä päätöksenteko perustuu yrityksen ulkopuolelta tuleviin tekijöihin, kuten esimerkiksi kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Maksimaalista kasvua tavoittelevalle yritykselle tämä onkin järkeenkäypä lähestymistapa. Viimeaikaiset trendit, osittain uusien sukupolvien työelämään siirtyessä, tukevat kuitenkin ”sisältä ulos”- lähestymistapaa, jolloin...

Lue lisää
The officials' resources

Viranomaisten resurssitilanne

Alkusyksystä 2015 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän suuren kasvun vuoksi selvittelimme, tulevatko eri viranomaisten resurssit riittämään hakemusmäärien kasvaessa. Tuolloin lupasimme seurata tilannetta ja pitää teidät ajan tasalla siitä, tulevatko hakemusten käsittelyajat pidentymään. Viime vuonna Maahanmuuttovirasto myönsi 5386 työn perusteella haettua oleskelulupaa. Näistä noin tuhat hakemusta oli asiantuntijatehtävien...

Lue lisää