maaliskuu 2016

Retention

Sitouttaminen on haaste

Vaikka automaatio, digitalisoituminen ja teknologinen kehitys vähentävätkin työpaikkoja monella alalla, osaamisen merkitys yrityksissä kasvaa yhä. Yritysjohtajien ykköshuolenaiheita ovat parhaiden osaajien houkutteleminen, sitouttaminen ja uuden sukupolven johtajien löytyminen (Mitchel et al., 2016).  Kansainvälisten osaajien kyseessä ollessa nämä haasteet ovat moninkertaiset. Deloitten Human capital -palvelualueen johtaja Kirsi Kemin...

Lue lisää
Finland and Denmark

Naapurisopu: Suomi ja Tanska

Suomi ja Tanska - kaksi väkiluvuiltaan hyvin samankaltaista, mutta pinta-alaltaan hyvin erikokoista maata. Kuten mailla, myös ihmisillä ja kulttuureilla on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Søren Sørensen ja Jaana Aalto-Sørensen ovat tanskalais-suomalainen pariskunta, jotka avaavat ohessa maiden välistä dynamiikkaa. Tanskalaiseen tyyliin keskustelumme on heti alussa hengeltään hyvin positiivinen....

Lue lisää
Global talent management

Vastavuoroiset edut globaalin osaamisen hallinnassa

Perinteisesti yritykset ovat lähettäneet osaajiaan ulkomaankomennuksille “ulkoa-sisään” -lähestymistavan mukaisesti. Tällöin osaamisen kansainväliseen siirtämiseen liittyvä päätöksenteko perustuu yrityksen ulkopuolelta tuleviin tekijöihin, kuten esimerkiksi kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Maksimaalista kasvua tavoittelevalle yritykselle tämä onkin järkeenkäypä lähestymistapa. Viimeaikaiset trendit, osittain uusien sukupolvien työelämään siirtyessä, tukevat kuitenkin ”sisältä ulos”- lähestymistapaa, jolloin...

Lue lisää
The officials' resources

Viranomaisten resurssitilanne

Alkusyksystä 2015 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän suuren kasvun vuoksi selvittelimme, tulevatko eri viranomaisten resurssit riittämään hakemusmäärien kasvaessa. Tuolloin lupasimme seurata tilannetta ja pitää teidät ajan tasalla siitä, tulevatko hakemusten käsittelyajat pidentymään. Viime vuonna Maahanmuuttovirasto myönsi 5386 työn perusteella haettua oleskelulupaa. Näistä noin tuhat hakemusta oli asiantuntijatehtävien...

Lue lisää
Talent availability

Syntyvyys laskussa, maastamuutto nousussa, mistä tulevaisuuden taitajat?

Vuonna 2015 syntyneet muodostavat pienimmän ikäryhmän sitten 1860-luvun nälkävuosien. Syntyvyys on laskenut jo viisi vuotta perättäin. Tammikuussa Suomen väkiluku koki suurimman kuukausittaisen laskun 23 vuoteen. Huoltosuhteesta puhutaan paljon ja se onkin merkittävä yhteiskunnallinen haaste, mutta yrityksille tärkeämpi kysymys on, kuinka nopeasti ja merkittävästi tämä vaikuttaa...

Lue lisää
Cultural differences between Finland and Sweden

Naapurisopu: Suomi ja Ruotsi

Monelle suomalaisyritykselle Ruotsi on luonnollinen ensiaskel kansainvälistymisen polulla. Se on maantieteellisesti lähellä, kulttuuri ja tavat ovat samankaltaisia, kieli ei tuota ongelmaa ja maiden välillä liikkuminen on helppoa. Kuitenkin maiden välillä on eroja niin työskentelytapojen kuin keskustelukulttuurin saralla. ”Suomalaisilla ja ruotsalaisilla on enemmän yhteistä kuin millään muilla...

Lue lisää
CEOs concerned

Yritysjohtajilla huoli – Suomella etulyöntiasema

Ei ole yritysjohtajilla helppoa. Talouskasvu on hidasta, maailma on täynnä toimialamurroksia, digitalisaatio ja teknologinen kehitys tuovat lisää kilpailijoita markkinoille. Kuitenkin ykköshuolenaiheena yritysjohtajat mainitsevat vuonna 2016 osaajien houkuttelemisen tai pitämisen yrityksissä. Hyvänä kakkosena tulee uuden sukupolven johtajien löytyminen. Vaikka automaatio, digitalisoituminen sekä teknologinen kehitys vähentävät työpaikkoja...

Lue lisää
Ulkomainen ajokortti Suomessa

Ulkomainen ajokortti Suomessa?

Monella Suomeen muuttavalla ulkomaalaisella työntekijällä on kotimaassaan ajokortti ja autoilu on saattanut olla merkittävä tekijä heidän elämässään. Ulkomaisen ajokortin käyttöön Suomessa on tiettyjä rajoitteita ja sen vaihtaminen suomalaiseen on suositeltavaa, ellei jopa tarpeellista. Suomalainen ajokorttihan toimii myös yleensä henkilöllisyystodistuksena, toisin kuin esimerkiksi oleskelulupakortti. Ulkomainen ajokortti oikeuttaa...

Lue lisää
Expat Interview

Expat kokemuksia – Shama Goel

”Kaikki nämä huonekalut ja rakkaat esineet, jotka ovat kulkeutuneet olohuoneeseemme elämän varrella ja joihin liittyy niin paljon muistoja”, Shama Goel huokaa tyytyväisenä sohvallaan, ”nämä saavat tämän asunnon tuntumaan kodilta.” Shama oli ennen Singaporesta Suomeen muuttoaan huolissaan etenkin sopivan asunnon löytymisestä. Hänen miehensä Sanjay Goel on työskennellyt...

Lue lisää