Arvot kv-liikkuvuudessa

Miksi halusit nousta tänään ylös sängystä?  Miksi yrityksesi on olemassa? Miksi toiset yksilöt ja yritykset menestyvät paremmin kuin jotkut muut huolimatta samanlaisista lähtökohdista, samanlaisista resursseista, samasta alasta jne.

Nämä kysymykset ovat monen seminaarin, oppikirjan ja filosofian ytimessä. Asiaa käsiteltiin myös alamme kv. konferenssissa (EuRA 2016) Maltalla viime kuussa. Kysymykset johdattavat läsnäolijoita miettimään menestyksen avaimia pintaa syvemmältä, pohtimaan yksilön tai organisaation toiminnan tarkoitusta arvojen kautta. Miksi -kysymykset haastavat tuomaan esille niitä arvoja, joiden perustalle menestys rakentuu ja joilla jyvät erotetaan akanoista. Yritystoiminnassa raha ja voiton tuottaminen ovat toki osa menestystä, mutta pikemminkin menestyksen seurausta ja mittareita kuin arvoja.

Uskon vakaasti, että sosiaaliset arvot tunnistamalla ja tunnustamalla sekä ne jalkauttamalla voivat yritykset tehdä menestyksellisempää bisnestä. Esimerkiksi työvoiman kansainvälisen liikkuvuuteen liittyy paljon ”kovia” asioita. Oleskeluluvat ja verotus on ehdottomasti hoidettava oikein jo pelkästään lakisyistä. Kansainvälisesti liikkuvien osaajien kannalta merkittävämpää saattaa kuitenkin olla se, kuinka heidän henkilökohtaiset tarpeensa ja perhetilanteensa otetaan yrityksessä huomioon. Itsestään selvää toki on se, että business voi paremmin, kun siellä toimivat henkilöt voivat paremmin. Vaikeampi temppu on se, miten tähän käytännössä päästään?  Olisiko arvolähtöiselle ajattelulle tilaa?

Etenkin milleniaalien astuessa kansainväliselle estradille ja ottaessa paikkansa maailman halutuimpina osaajina, on hyviä arvoja ylläpitävällä ja kehittävällä yrityksellä tukevampi perusta hankkia haluamansa työvoima mistä päin maailmaa tahansa. Ei siis liene yllätys, että yritykset kuten Tesla ja Google ovat maailman halutuimpia työpaikkoja nuorten ammattilaisten mielestä riippumatta kansallisuudesta tai kotimaasta.

Ne arvot, jotka ovat keskeisiä rakennuspalikoita tiellä menestykseen, ovat arveluttaneet yritysjohtajia kautta aikain. Olen pohtinut niitä itsekin. Pyrkiessäni kirkastamaan kansainvälisen liikkuvuuden alan yrityksen korkeampaa tarkoitusta, sekä yrityksen ja sidosryhmien ydinarvoja, uskon että tärkeimmät arvot ovat rehellisyys, luottamus sekä kunnioitus. Kaltaisellamme ihmisläheisellä alalla pidän näitä arvoja elintärkeinä.

Mitä saisimmekaan aikaiseksi, kun kaikkialla toimintaa ohjaisivat nämä arvot?

”People do not buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe” – Simon Sinek

 

– Marjo Lautjärvi, toimitusjohtaja