Asettautumispalveluista ulkomaankomennukseen – kansainvälisen liikkuvuuden sanasto

Asettautumispalvelut, ulkomaankomennus, ekspatti… Työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyy monia erikoisia termejä. Tähän sanastoon on koottu niistä keskeisimmät.

Asettautumispalvelut, relokaatiopalvelut, relocation-palvelut

Asettautumispalvelut eli relokaatiopalvelut (englanniksi relocation services) auttavat yrityksiä, jotka rekrytoivat työntekijöitä ulkomailta. Asettautumispalveluihin kuuluu esimerkiksi ulkomailta muuttavan työntekijän maahanmuuttoprosessi, viranomaisrekisteröinnit, asunnonhaku ja muuttoon liittyvät sopimukset, uuteen asuinympäristöön perehdyttäminen sekä työntekijän lasten koulu- ja päiväkotijärjestelyt. Asettautumispalveluiden avulla ulkomaalaisen työntekijän maahanmuutto ja asettautuminen sujuvat helpommin ja nopeammin, mikä vaikuttaa työntekijän pysyvyyteen ja tehokkuuteen uudessa työpaikassa. Asettautumispalveluiden tarjoaminen on yrityksille myös hyvä keino houkutella kansainvälisiä osaajia. Lue lisää artikkelistamme: Mitä asettautumispalvelut ovat?

Ekspatriaatti, ekspatti, expat

Ekspatriaatti tai ekspatti (englanniksi expatriate tai expat) on ulkomailla työskentelevä henkilö. Ekspatriaatilla tarkoitetaan useimmiten kotimaansa ulkopuolella tilapäisesti työskentelevää henkilöä, mutta sanaa käytetään toisinaan myös pysyvämmin ulkomaille muuttaneista.

Hetu, sotu

Suomeen muuttavat työntekijät saavat rekisteröitymisen yhteydessä henkilötunnuksen eli hetun. Se on tärkeä tunnistautumiskeino esimerkiksi viranomaisten, terveydenhuollon ja pankkien kanssa asioidessa. Joskus henkilötunnuksesta käytetään myös termiä sotu eli sosiaaliturvatunnus, vaikka se ei enää ole virallisesti käytössä.

Kiinteä toimipaikka

Yrityksen kiinteä liikepaikka ulkomailla. Kysymys siitä, onko yrityksellä kiinteä toimipaikka ulkomailla, on keskeistä verotuksen kannalta.

Komennus, työkomennus, ulkomaankomennus

Ulkomaankomennuksessa työnantaja lähettää työntekijän työskentelemään tilapäisesti ulkomailla.

Lokaalisopimus, paikallissopimus

Jos kyseessä on komennuksen sijaan pysyvämpi muutto ulkomaille, puhutaan lokaalisopimuksista. Lokaalisopimus tai paikallissopimus on paikalliseen pysyvään tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen solmittava työsopimus, joka noudattaa paikallista lainsäädäntöä. Se on yleensä samoilla ehdoilla kuin yrityksen paikallisten työntekijöiden sopimukset.

Lähetetty työntekijä

Työntekijä, jonka työnantaja on lähettänyt toiseen maahan. Työnantajalla on työntekijän lähettämiseen liittyviä velvollisuuksia, joista kerromme artikkelissamme Lähetetty työntekijä – työllistäjän velvollisuudet.

Osaajapula, asiantuntijapula

Osaajapula tarkoittaa sitä, etteivät yritykset löydä sopivia työntekijöitä, mikä vaikeuttaa yritysten menestymistä ja Suomen talouskasvua. Esimerkiksi teknologia-aloilla tarvitaan erikoistuneita huippuosaajia, joita ei Suomesta löydy tarpeeksi. Tämän vuoksi Suomi tarvitsee osaajia ulkomailta.

Relokaatiokonsultti, relokaatioasiantuntija, relocation specialist

Relokaatiokonsultti työskentelee asettautumispalveluita tarjoavassa relokaatioyrityksessä. Relokaatiokonsultti on usein ulkomaalaisen työntekijän lähin yhteyshenkilö, joka tarjoaa yksilöllistä palvelua asiakkaan tarpeet huomioiden ja vastaa häntä askarruttaviin kysymyksiin. ”Ulkomaalainen työntekijä ei välttämättä tunne Suomesta relokaatiokonsultin lisäksi muita kuin työnantajansa, jolta ei kehtaa kysyä työn ulkopuolisista asioista”, kertoo FRS:n relokaatiokonsultti Pirjo haastattelussamme. Lue lisää: Millaista on relokaatiokonsultin työ?

Työlupa, työviisumi ja työntekijän oleskelulupa

Työlupa, työviisumi ja työntekijän oleskelulupa ovat työntekijöiden maahanmuutossa paljon käytettyjä termejä, jotka menevät helposti sekaisin. Tässä artikkelissa kerromme, miten ne eroavat toisistaan.

Työperäinen maahanmuutto, työperusteinen maahanmuutto

Työperäinen tai työperusteinen maahanmuutto tarkoittaa muuttoa ulkomaille työn vuoksi. Maahanmuuttoviraston mukaan työ on Suomeen suuntautuvan maahanmuuton yleisin syy. Suomen hallituksen tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa ehkäistäkseen osaajapulan ja väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia.

Ulkomaalainen asiantuntija, kansainvälinen asiantuntija

Monet asiakasyrityksemme rekrytoivat työntekijöitä ulkomailta varsinkin erityisosaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin. Ulkomaisille asiantuntijoille on olemassa erilaisia oleskelulupatyyppejä, ja tietyissä tapauksissa erityisasiantuntijan on mahdollista työskennellä jonkin aikaa jopa ilman oleskelulupaa.

 

Tarvitsetko apua työntekijöiden relokaatiossa Suomeen tai ulkomaille? Ota yhteyttä!

Avainsanat: ,