Avaimia osaajien houkutteluun ja sitouttamiseen

Talouselämän Tebatti 16.9.2016 käsitteli koulutettujen osaajien houkuttelua ja sitä miten heidät saadaan jäämään maahan. Yksinkertaistettu johtopäätös: MOTIVAATIO on keskeistä.

Artikkeli tarkasteli 2015 IMD World Talent Reportin perusteella eri Pohjoismaiden – ml. Suomen – sijoittumista kansainvälisessä vertailussa sekä valotti Pohjoismaiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Analyysissä kaikkien Pohjoismaiden houkuttelevuustekijöiksi poimittiin elämänlaatu, henkilökohtaisen turvallisuuden ja yksityisomaisuuteen liittyvät oikeudet, mutta ennen kaikkea henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuudet, jotka parantavat työtyytyväisyyttä. Viimeksi mainitussa Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on raportin mukaan vielä paljon tekemistä. Lue lisää Talouselämä 32/2016 – Tebatti.

Työntekijöiden houkutteleminen ja pito Suomessa on FRS:n asiakkaiden HR-toimintojen ytimessä. Yrityksissä tarvitaan enemmän osaajia ja erilaista osaamista kuin mitä kotimaasta löytyy, siksi yritysten on suunnattava katseensa ulkomaille resursseja etsiessään. Keskusteluissamme HR-edustajien kanssa on tullut esiin kysymyksiä siitä, millä tekijöillä voidaan Suomea markkinoida ja myydä tehokkaammin näille potentiaalisille asiantuntijoille. Mitä yksittäinen yritys voi tehdä ollakseen houkuttelevampi työnantaja? Keskeistä on myös, miten tänne rekrytoidut osaajat saadaan Suomessa pysymään. Millä tekijöillä tuota alussa mainittua motivaatiota ylläpidetään? Raportin mukaan mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen ovat motivaation luomisessa selkeästi tärkeitä. Omien kokemustemme mukaan perheellisten asiantuntijoiden keskeisimmät huolet liittyvät puolison ja perheen hyvinvointiin, kouluasioihin ja puolison työllistymisnäkymiin tai ylipäätänsä mielekkään tekemisen löytämiseen. Löytyisikö edellä mainittujen asioiden huomioon ottamisessa uusia menestyksen reseptejä?

Vaikka yritykset ovat tämän haasteen keskiössä, on myös yhteiskunnalla näytön paikka. Onkin ilahduttavaa huomata, että myös yhteiskunta haluaa madaltaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin esteitä. Haluaisin nostaa näistä esille Töissä Suomessa – hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajien työllisyyttä ja kotoutumista edistäviä palveluita ja niiden koordinointia pääkaupunkiseudulla. Hankekokonaisuuden päätavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle uudenlainen ulkomaalaistaustaisten osaajien työllistymistä ja kotoutumista edistävä palvelukokonaisuus, International House Helsinki. Allekirjoittanut työskentelee hankkeen ohjausryhmässä tuoden projektiin asiantuntemusta ja kokemusta ulkomaalaisten asiantuntijoiden sekä rekrytoivien organisaatioiden tarpeista.

On sekä yritysten että yhteiskunnan etujen mukaista, että Suomi onnistuu asiantuntijoiden houkuttelemisessa ja saa heidät jäämään Suomeen pidemmäksi aikaa. Eri toimijoiden – yritysten, viranomaisten, kuntien ja kolmannen sektorin yhteisyötä tarvitaan. Kutsummekin kaikkia osallistumaan tähän keskusteluun ja tuomaan hyviä ideoita esiin!

Avainsanat: ,