Avainhenkilön verotus

Suomesta ja työstä puhuttaessa tulee usein vastaan työn verotus. Tämä mielletään korkeaksi Suomessa ja ulkomailla, mutta Suomessa on otettu huomioon erityisosaamisen merkitys yritysten ja samalla yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta. Siksi Suomessa onkin ollut jo lähes päivälleen 20 vuotta (hyvää syntymäpäivää!) käytössä aivan erityinen verokortti huippuasiantuntijoita ja johtajia varten.

Niin kutsuttu ”avainhenkilön kolmevitonen” on verokortti, joka on tarkoitettu Suomeen muuttaville yritysten toiminnan kannalta kriittisiin tehtäviin tuleville henkilöille. Tämä verokortti mahdollistaa nimensä mukaan 35% tasaveroprosentin hakemisen niille henkilöille, jotka täyttävät laissa määritellyt vaatimukset. Tämän on tarkoitus helpottaa Suomeen muuttavien huippuammattilaisten asettumista sekä lisätä Suomen houkuttelevuutta yhä kovemman kilpailun maailmassa.

Selvitimme verohallinnon Robert Kääriäiseltä ulkomaisen avainhenkilön verokortin historiaa. ”Lakiesitys ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (ns. avainhekilölaki) annettiin 18.12.1995 ja sen voimaantulopäivä oli 1.1.1996” Kääriäinen kertoo. ”Alkuperäisen verokortin voimassaoloaika oli 24 kuukautta. Nykyään se on 48 kuukautta”. Vaikka lain soveltamisessa pidettiinkin vuonna 2000 tauko, se jatkui jo 2001 ja on siitä asti ollut yhtämittaisesti voimassa.

Avainhenkilön kolmevitosta on anottu ahkerasti ja vuosittain niitä myönnetään joitakin satoja. Viime vuonna lakia sovellettiin 440 henkilöön. Tämä on 11-kertainen määrä vuoteen -96 verrattuna. Näitä lukuja voikin käyttää hyvänä mittarina Suomen kansainvälisyydestä ja houkuttelevuudesta maailman huippuosaajille ja –johtajille.

Yrityksille, jotka harkitsevat ulkomailta palkkaamista tulee hyvänä uutisena hallituksen aikomus jatkaa lain soveltamista vuosina 2016-2019 alkaneeseen työskentelyyn. Tämä tuo oman lisänsä Suomen houkuttelevuuteen kovan tason osaajille ja on asia, joka jokaisen työnantajan on hyvä tietää.

Avainsanat: