Barona ostaa enemmistöosuuden Finland Relocation Servicesistä – FRS jatkaa itsenäisenä liiketoimintayksikkönä

Työelämäyhtiö Barona on ostanut enemmistöosuuden Suomen johtavasta relokaatiopalveluita tarjoavasta yrityksestä, Finland Relocation Services Oy:stä (“FRS”). FRS jatkaa osana Baronaa itsenäisenä liiketoimintayksikkönä.

Tavoitteena on kehittää yrityksen tarjontaa ja palvelumallia sekä luoda asiakkaille entistä laaja-alaisempia palvelukokonaisuuksia. Kaupan myötä Barona vahvistaa merkittävästi työperäisen maahanmuuton ja relokaation palveluita, prosesseja ja verkostoja. FRS:n operatiivinen toiminta ja asiakkuuksien itsenäinen hoito jatkuvat ennallaan.

Vuonna 1999 perustettu Barona on Suomen kuudenneksi suurin työnantaja. Barona työllistää vuosittain yli 30 000 eri alan työntekijää asiakkaille sekä omiin yhtiöihinsä. Barona toimii Suomessa yli 30 paikkakunnalla ja kansainvälisesti yhdeksässä maassa.

Kansainväliseen työvoimaan liittyvät palvelut ovat selkeä strateginen painopiste Baronalle. Relokaatiopalveluita on tarjonnut oma liiketoimintayksikkö Barona Relocation, joka on tarkoitus tulevaisuudessa yhdistää FRS:ään.

”Olemme erittäin iloisia tästä alkavasta yhteistyöstä Baronan kanssa. Liiketoiminnoissamme on paljon yhteistä, sillä palvelumme liittyvät kiinteästi työvoimaan ja rekrytointeihin, jotka ovat Baronan ydinbisnestä. Baronalla on todella laaja asiakaskunta sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa, joille voimme tulevaisuudessa tarjota myös FRS:n palveluja”, toteaa Finland Relocation Servicesin toimitusjohtaja Jyrki Lautjärvi ja jatkaa:

”Meidän nykyiset asiakkaamme tulevat hyötymään Baronan kyvykkyydestä kehittää mm. digitaalisia palveluita ja siitä, että he voivat jatkossa halutessaan virtaviivaistaa palveluhankintaansa hoitamalla kauttamme myös muun muassa rekrytointipalveluita tai kielikoulutuksia. Lisäksi työntekijöillemme liittyminen Baronaan mahdollistaa mielenkiintoisia urapolkuja sekä Suomessa että ulkomailla.”

Lautjärven perustajaperhe jatkaa edelleen FRS:n vähemmistöomistajina. Jyrki ja Marjo Lautjärvi jatkavat vuoden 2021 loppuun asti yhtiön operatiivisessa johdossa, minkä jälkeen he ovat edelleen mukana yhtiön toiminnassa omistajuuden ja hallitustyöskentelyn kautta. Yhtiön johdossa järjestelyn jälkeen jatkaa myös pidemmällä tähtäimellä Petri Lautjärvi. Barona Relocationin liiketoimintajohtaja Marina Velikova liittyy myös FRS:n johtoryhmään. Tulevasta johtamismallista päätetään syksyn 2021 aikana.

”Työvoimapula syvenee edelleen, ja Suomen hallituksen myönteisten linjausten myötä työperäinen maahanmuutto Suomeen tulee lisääntymään merkittävästi. Yhdistämällä Baronan ja FRS:n vahvuudet voimme vastata entistä paremmin elinkeinoelämän erilaisiin tarpeisiin niin, että yritykset voivat hankkia kaikki työvoiman liikkuvuuteen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta”, liiketoimintajohtaja Velikova sanoo.