Brexit ja Suomessa asuvat Britannian kansalaiset

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 31.1.2020. Siitä alkoi siirtymäkausi, joka kestää vuoden 2020 loppuun asti. Selvitimme, mitä muutoksia Brexit aiheuttaa Suomessa asuvien ja työskentelevien brittien kannalta.

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Suomessa asuvien ja Suomeen muuttavien brittityöntekijöiden kannalta se tuo muutoksia vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus määräytyy siirtymäkauden päättymishetken eli 31.12.2020 perusteella.

Suomessa asuvat Britannian kansalaiset ja oleskeluoikeuden hakeminen

  1. Niiden Britannian kansalaisten, jotka ovat jo rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Suomessa, on haettava EU-oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen.
  2. Ne Britannian kansalaiset, jotka ovat saaneet Suomessa pysyvän EU-oleskeluoikeuden ennen 1.1.2021 (edellyttää 5 vuoden oleskelua Suomessa) ja joilla on todistus siitä, voivat maksutta hakea asemansa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen.
    • Päivitys 2.11.2020:  Myös niiden Britannian kansalaisten, joilla on todistus pysyvästä EU-oleskeluoikeudesta Suomessa, täytyy vaihtaa todistus erosopimuksen mukaiseen oleskelulupakorttiin. Aiemmin Suomessa luultiin, että tämä ei olisi välttämätöntä. Lisätietoa: Sisäministeriö.
  3. Suomeen 1.10. – 31.12.2020 muuttavat Britannian kansalaiset eivät enää rekisteröidy kuten EU-kansalaiset, vaan hakevat suoraan erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta. Heidän on haettava erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta kuitenkin viimeistään 31.12.2020.
  4. Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Tällöin maahantulijoihin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Vapaan liikkuvuuden EU-direktiiviä ei sovelleta heihin. EU ja Britannia neuvottelevat tarkemmista yksityiskohdista vuoden 2020 aikana.

 

Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden osoitukseksi annetaan oleskelulupakortti, joka on voimassa viisi vuotta. Oleskeluoikeuden saatuaan Britannian kansalaiset voivat jatkaa oleskelua Suomessa myös siirtymäkauden eli vuoden 2020 jälkeen. Oleskeluoikeus annetaan eliniäksi, ellei henkilö lakkaa täyttämästä oleskeluoikeuden edellytyksiä.

Tarkemmasta menettelystä ja aikatauluista päätetään Suomessa parhaillaan valmistelussa olevalla lailla. Tavoitteena on, että hakemuksia voi tehdä 1.10.2020–30.9.2021 välisenä aikana. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme tarkemmin aikatauluista ja menettelystä, kun asia selkeytyy.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua työntekijöidesi lupa-asioissa tai Suomeen muutossa.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Sisäministeriö: Brexitin vaikutukset

Maahanmuuttovirasto: Ajankohtaista brexitistä

 

Avainsanat: ,