Ajankohtaista

Foreign students to work

Ulkomaalaiset opiskelijat töihin

Suomessa opiskelee noin 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista noin 2800 valmistuu vuosittain. Tästä määrästä kuitenkin vain 45,5% työllistyy Suomeen vuosi valmistumisensa jälkeen. Vuosi on kuitenkin lyhyt tarkasteluaika ja esimerkiksi Tanskasta on näyttöä, että tämä määrä putoaa merkittävästi pidemmällä tarkasteluvälillä. Tästä syksystä alkaen yliopistot ja ammattikorkeakoulut...

Lue lisää
milleniaali

Milleniaalimuuttaja

Yritykset ovat uudessa toimintaympäristössä. Yhä useampi oman maan nuori muuttaa ulkomaille töihin jo heti valmistuttuaan, ja tätä osaajavajetta paikkaamaan tarvitaan yhä enemmän ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Näistä osaajista kasvava osa on uutta sukupolvea: milleniaaleja. Sukupolvenvaihdoksen myötä tulee tarve uusille toimintamalleille ja yritysten tuleekin olla valmiita milleniaalien tarpeisiin. Milleniaalien...

Lue lisää
Maahanmuuttovirasto

Ulkomaalaislupa-asioiden keskittäminen Suomessa

Vuoden 2017 alusta lähes kaikki ulkomaalaislupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastoon. Tämä tarkoittaa, että vuoden vaihteen jälkeen oleskelulupa- ja EU rekisteröintiasioissa palvellaan Maahanmuuttoviraston toimipisteissä aiemmin näitä asioita hoitaneiden poliisilaitosten sijaan. Muutos ei vaikuta päätösperusteisiin vaan ainoastaan käsittelyprosessi muuttuu yhteneväisemmäksi. Uskomme tämän johtavan joissakin tapauksissa mahdollisesti aiempaa nopeampaan käsittelyyn...

Lue lisää
makeita kokemuksia ulkomaalaisille

Makeita kokemuksia ulkomaalaisille!

Olemme paljon miettineet, mitä voisimme tehdä lisätäksemme työn vuoksi Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten viihtyvyyttä täällä. Yksi keino on järjestää heille tilaisuuksia tavata muita samassa tilanteessa olevia ja siten luoda mahdollisuus sosiaalisten suhteiden solmimiseen. Joulukuussa järjestämämme retki uuteen ja vast’ikään avattuun Fazerin vierailukeskukseen tarjosi oivan tilaisuuden tehdä uusia...

Lue lisää

Ulkomaalaisen työntekijän puoliso – avain kansainvälisen työtehtävän onnistumiseen

Menestyminen kilpailluilla globaaleilla markkinoilla edellyttää usein henkilöstön kansainvälistä rekrytointia tai ulkomaankomennuksia. Näissä epäonnistuminen on kuitenkin yleistä. Epäonnistuneista kansainvälisistä työtehtävistä johtuvat sekä taloudelliset menetykset että aineettomat vahingot yrityksille ovat merkittäviä. Kulttuurinen sopeutuminen on keskeinen tekijä onnistumisen kannalta ja aiemmissa tutkimuksissa on todistettu, että työntekijän puolison sopeutumisvaikeudet ovat...

Lue lisää
Slush2016

Slush 2016 – Menestystä maailmalle

Marras- ja joulukuun vaihteessa tapahtuu monta ihmeellistä asiaa, mutta vuodesta toiseen yksi positiivissävytteisimmistä on Helsingin Messukeskuksessa tapahtuva Slush-tapahtuma. Dynaamisimmat startupit, kauaskatseiset sijoittajat, ja muu konferenssiväki kautta maailman kerääntyy kahden päivän tapahtuman ajaksi yhteen luomaan kansainvälisestikin ainutlaatuisen kokemuksen. Tänä vuonna Slush oli liekeissä, kirjaimellisestikin! Olimme toista vuotta...

Lue lisää
Diversity

4K = Keskeiset kulttuuriset kompastuskivet

Yllä oleva termi syntyi, kun pohdin esitystäni Esimies&Henkilöstömessuille. Aiheeni käsitteli kulttuurivalmennuksen merkitystä monikulttuurisen työyhteisön onnistumisessa. Monikulttuurinen työyhteisö on kiistatta vahva menestystekijä organisaatiolle. Usein tarvitaan kuitenkin ohjausta, valmennusta tai coachausta – mitä ikinä termiä halutaankin käyttää - erilaisen kulttuuritaustan omaavien henkilöiden nivomiseksi yhteen hiileen puhaltavaksi yhteisöksi. Kulttuurien...

Lue lisää

Ulkomaalaisen työntekijän ensimmäiset viikot

Ulkomaalaisen työntekijän ensimmäiset viikot uudessa maassa ja uudessa työpaikassa voivat olla hyvin stressaavia. Uusi työntekijä voi kokea uuden ympäristön oudoksi ja asettautumisen vaikeaksi, ja työyhteisö voi kokea uuden työntekijän jatkuvan avuntarpeen vieraiksi ja vaikeiksi hallita. Siksi työnantajan on hyvä valmistautua ajoissa ensimmäisten viikkojen haasteisiin. 1. Viikko Heti...

Lue lisää

Avaimia osaajien houkutteluun ja sitouttamiseen

Talouselämän Tebatti 16.9.2016 käsitteli koulutettujen osaajien houkuttelua ja sitä miten heidät saadaan jäämään maahan. Yksinkertaistettu johtopäätös: MOTIVAATIO on keskeistä. Artikkeli tarkasteli 2015 IMD World Talent Reportin perusteella eri Pohjoismaiden – ml. Suomen - sijoittumista kansainvälisessä vertailussa sekä valotti Pohjoismaiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Analyysissä kaikkien Pohjoismaiden...

Lue lisää
ulkomaalainen työntekijä

Ulkomaalainen työntekijä

Ensimmäinen ulkomaalainen työntekijän palkkaus aiheuttaa yrityksissä yleensä hämmennystä. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä joutuuhan yritys silloin tilanteeseen, jossa suurin osa yrityksen henkilökunnasta ei välttämättä ole koskaan ollut. Paniikkiin ei kuitenkaan ole aihetta, kunhan perusasiat ovat hallussa. Nämä on silti hoidettava kunnialla ja huolella, jotta ikäviltä...

Lue lisää