syyskuuta 15, 2023 Veera Mahlakaarto

Ulkomaalainen työntekijä Suomeen – mitä se maksaa?

blogi 1200x630 (9)

Kansainvälinen rekrytointi ja yrityksen laajentuminen tuovat eteen ulkomaisten työntekijöiden relokaation kustannukset. Miten nämä kustannukset budjetoidaan ja mitä seikkoja budjetoinnissa on syytä pitää mielessä?

Ulkomaalaisen työntekijän relokaatio suomeen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää osa-alueita aina uuden asunnon etsinnästä viranomaisasioiden hoitoon ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Tarjoamalla työntekijöilleen relokaatiotukea, yritys voi varmistaa, että uudet työntekijät kotiutuvat nopeasti ja sujuvasti uuteen ympäristöönsä, mikä tukee myös liiketoiminnallisia tavoitteita. Jokainen yritys on erilainen, minkä vuoksi on tärkeää räätälöidä relokaatiotuki yrityksen yksilöllisiä tarpeita silmällä pitäen. Tämänkaltaisen tuen voi järjestää joko yritys itse tai vaihtoehtoisesti ulkopuolinen asiantuntija, kuten Finland Relocation Services.

Resurssienhallinta on avainasemassa

Relokaatioprosessin hallinnointi vie aikaa ja vaatii resursseja. Jokainen vaihe, olipa kyseessä sitten oleskelulupa tai uuden asunnon hankinta, vaatii oman erikoisosaamisensa. Oikein hoidettuna, se voi kuitenkin säästää yritykseltä arvokasta aikaa ja resursseja pitkällä tähtäimellä.

Relokaation kokonaiskustannukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten tarjotun tuen laajuus, maantieteelliset tekijät sekä työntekijän perhetilanne. Finland Relocation Servicesin hintalaskuri auttaa arvioimaan näitä kustannuksia ja antaa yrityksille mahdollisuuden suunnitella budjettiaan realistisesti.

Järkevästi suunniteltu budjetti estää ikäviltä yllätyksiltä. Kun suunnittelet budjettia, joka sinun on varattava relokaatioprosessiin, suosittelemme, että otat huomioon seuraavat asiat:

  • oleskelulupa & muut viranomaiskulut
  • lennot & muut matkakulut
  • väliaikaismajoitus
  • muuttokustannukset
  • relokaatiopalveluntarjoajan palvelumaksu

Relokaatioprosessin ulkoistaminen on kustannustehokas keino järjestää nämä asiat kuntoon. Ulkoistettu palvelu myös vähentää epäonnistumisen riskiä.

Epäonnistuneen relokaatioprosessin välttäminen

Epäonnistunut relokaatio voi tulla yrityksille kalliiksi. Työntekijän nopea kotoutuminen ja sujuva siirtyminen uuteen työympäristöön on tärkeää, jotta vältetään turhia kustannuksia ja henkilöstöongelmia. Uuteen maahan muutto on avartava mahdollisuus, mutta myös haastava kokemus. Mikäli arkielämään asettautuminen ei onnistu kivuttomasti, ei työpaikallakaan voi toimia täysipainoisesti. Pahimmassa tapauksessa kallis ja kauan kestänyt rekrytointi epäonnistuu ja toivottu asiantuntija lähtee yrityksen palveluksesta ennenaikaisesti. Riski korostuu entisestään, jos perheenjäsenet – etenkin puoliso – eivät viihdy.

Kansainvälisisissä työsuhteissa tulee erityistä huomiota kiinnittää työ- ja oleskelulupien asiantuntevaan hoitoon liiketoimintariskienkin välttämiseksi. Ulkoistamalla tarjotun relokaatiotuen varmistat, että kansainvälinen rekrytointi ja asettautuminen onnistuvat toivotulla tavalla. Relokaatiopalveluiden tarjoamista pidetään tutkimustemme mukaan merkittävänä houkuttelu- ja pysyvyystekijänä kansainvälisten rekrytointien yhteydessä.

Ulkoistetun relokaatiopalvelun hinta – tee arvio FRS:n laskurilla

Haluatko ymmärtää paremmin, mistä relokaatiopalvelujen hinta muodostuu ja mitä se pitää sisällään? Finland Relocation Servicesin hintalaskuri antaa realistisen kuvan siitä, miten voit rakentaa palvelupaketin, joka vastaa juuri teidän yrityksenne tarpeita.

Käytä hintalaskuria arvioidaksesi palvelun kustannukset →

Published by Veera Mahlakaarto syyskuuta 15, 2023
Veera Mahlakaarto