syyskuuta 20, 2023 Tiina Korpio

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen - työnantajan velvollisuudet

blogi 1200x630 (49)

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen, mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon? Onko eroa palkataanko työntekijä ulkomailta vai jo suomessa oleskeleva ulkomaalainen? Työnantajien keskuudessa on jonkin verran epävarmuutta työnantajan vastuista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa.

Lähtökohtaisesti ulkomaalaista työntekijää tulee kohdella täysin samoin kuin suomalaistakin. On kuitenkin olemassa tiettyjä lisävelvollisuuksia, jotka tulee huomioida kun palkataan ulkomaalainen työntekijä. 

Ulkomaisen työntekijän oleskelulupa ja työnteko-oikeus

Ensimmäinen ja tärkein työnantajan velvollisuus on varmistaa työntekijän oleskelu- sekä työnteko-oikeus Suomessa. Suomalaisen yrityksen on varmistettava, että heidän ulkomaalaisilla työntekijöillään on oikeus työntekoon Suomessa paitsi työsuhteen alkaessa niin myös koko työsuhteen keston ajan.

Ulkomailta rekrytoitaessa työnantaja voi tukea uutta työntekijää esimerkiksi maksamalla oleskeluvasta koituvia kustannuksia tai ulkoistamalla lupaprosessin asiantuntijoille. Vaikka rekrytoidaan jo suomessa oleskeleva ulkomaalainen, on työnantajalla silti velvollisuus huolehtia siitä että oleskelulupa on voimassa koko työsuhteen ajan. 

Työnantajan velvollisuus säilyttää tietoa 

Työnantajan velvollisuus ei täyty vain kysymällä ulkomaalaiselta tämän oleskeluluvasta. Työnantajan on säilytettävä tieto ulkomaalaisen oikeudesta työntekoon. Tämä on joko soveltuva ja voimassaoleva oleskelulupa taikka todistus siitä, että oleskelulupaa ei tarvita.

Näitä tietoja on säilytettävä työsuhteen päättymisen jälkeenkin ja tietojen on oltava helposti saatavilla, mikäli työpaikalla tapahtuu työsuojeluviranomaisen suorittama tarkastus. Huomattavaa on, että esimerkiksi kela-kortti tai verotustodistus eivät ole riittävät tähän tarkoitukseen. Työsopimuksesta on myös käytävä ilmi, mikäli kyseessä on nk. lähetetty työntekijä.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus ulkomaalaisen palkkaamisesta

TE-toimistolla on tilastointivastuu ulkomaisesta työvoimasta Suomessa ja Aluehallintovirasto yhdessä poliisin kanssa toimii valvovana viranomaisena. Työnantajan on tiedotettava myös työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Mikäli työntekijä palkataan EU-alueen ulkopuolelta, on työnantajan toimitettava TE-toimistolle ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

Työnantajan velvollisuuksien ulkoistaminen 

Kaikkea ei tarvitse muistaa ja osata tehdä itse. Ulkoistamalla työnantajanvelvollisuudet voit olla varma, että kaikki  ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyvät velvollisuudet hoidetaan oikeaoppisesti. Varmastimalla, että säädökset ja määräykset täyttyvät suojelet yritystä mahdollisilta sanktioilta ja vahvistat mainetta vastuullisena työnantajana, joka pitää huolta työntekijöidensä laillisista oikeuksista ja hyvinvoinnista.

Finland Relocation Services tarjoaa monipuolisia kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluita. Voimme huolehtia puolestanne esimerkiksi seuraavista työnantajan velvollisuuksista: 

  • Oleskelupakopioiden asianmukainen säilyttäminen, joka on välttämätöntä viranomaisia varten.
  • Työntekijöiden työnteko-oikeuden jatkuva seuranta ja varmistaminen, jotta voit olla varma työntekijöidesi laillisesta statuksesta.
  • Muistutukset päättyvistä oleskeluluvista, jotta työntekijä voi uudistaa lupansa ajoissa ja välttää työskentelyn katkeamisen.
  • Jatkolupahakemusten hoitaminen, mikä helpottaa työntekijän oleskelulupaprosessia.
  • Tarvittavien työnantajan ilmoitusten tekeminen viranomaisille, varmistaen, että kaikki raportointivelvollisuudet täyttyvät.
  • Lupatyyppiarviot, joiden avulla varmistetaan, että työntekijälle haetaan oikean tyyppistä lupaa, ehkäisten virheellisiä hakemuksia ja pitkittyneitä käsittelyprosesseja.

Luottamalla asiantuntijoidemme ammattitaitoon voit varmistaa, että kaikki työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät seikat hoidetaan sujuvasti ja laadukkaasti, säästäen sekä aikaa että resursseja.

Vaikka ulkomaisen työntekijän palkkauksessa on otettava huomioon joitakin ylimääräisiä velvollisuuksia sekä vaadittuja asioita, joita suomalaiset saattavat pitää itsestäänselvyyksinä, ovat saavutettavissa olevat hyödyt näiden haasteiden voittamisen arvoisia. Kun uudesta työntekijästä huolehditaan oikein ja hänen asettumisensa järjestetään tarvittaessa asiantuntijan avulla, on ulkomaisen työvoiman rekrytointi monin tavoin hyödyllistä palkkaavan yrityksen kannalta.

Tarvitsetko apua työntekijöiden lupa-asioissa tai asettumisessa Suomeen? Ota yhteyttä!

Published by Tiina Korpio syyskuuta 20, 2023
Tiina Korpio