Koulun päättäjäiset

Ilmainen ja hyvätasoinen korkeakoulutus on maailmankin mittapuulla hyvin harvinaista. Suurimmassa osassa maita opiskelijoiden on maksettava merkittäviä lukukausimaksuja kirkkaamman tulevaisuuden mahdollisuudesta. Tällä viikolla eduskunta äänesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lukuvuosimaksujen käyttöönotosta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Koska Suomi on tunnettu korkeatasoisesta ja ilmaisesta korkeakoulutuksestaan, tämä päätös on merkittävä virstanpylväs pienen Pohjoismaan kansainvälisyyden historiassa.

Ilmainen korkeakoulutus on ollut aiemmin merkittävä vetotekijä nuorten ihmisten houkuttelemisessa maailmalta Suomeen. Opiskeluideni aikaan meillä oli ihmisiä ympäri maailmaa samoilla kursseilla, yli tusina kansalaisuutta opiskelemassa yhdessä ja oppien toisiltaan. Tämä antoi suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden oppia muista kulttuureista ja käydä vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa sekä muodostaa tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja. Se teki myös tuntemattoman pohjoisen Euroopan maan tunnetummaksi maailmalla. Pidän edelleen yhteyttä joihinkin noina päivinä saamiini ystäviin.

Tälläkin kolikolla on kuitenkin kääntöpuoli. Ylivoimaisesti suurin osa ulkomaalaisista opiskelijoista eivät jääneet Suomeen. Vaikka tämä antoikin mahdollisuuden kansainvälisten verkostojen luomiselle, olisi näiden nuorten koulutukseen käytetyille varoille ollut parempi tuotto, jos he olisivat jääneet Suomeen luomaan uriaan tai perustamaan yrityksiä. Osasyynä heidän kotiin paluuseensa oli tietenkin epävarma taloudellinen tilanne sekä suomalaisten yritysten alhainen ulkomaisen työvoiman käyttöaste. Toisena osasyynä oli kuitenkin (ja tämän syyn kertoi moni opiskelija avoimesti ja usein), että ainoa syy heille tulla Suomeen oli ilmainen koulutus, jota he pystyivät käyttämään hyväkseen kotimaassaan taikka saadakseen korkeapalkkaisen työpaikan jossain muualla.

Tämä jälkimmäinen asenne tuntuu vaikuttaneen suomalaisten asenteeseen ilmaisen korkeakoulutuksen tarjoamisesta kaikille. Tästä syystä hallitus päättikin, että EU:n/ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetetaan vähintään €1,500 lukuvuosimaksu. Tämäkin matala hinta koulutuksesta tulee vähentämään EU:n/ETA:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien opiskelijoitten määrää (kuten Ruotsissa on nähty), mutta hallituksella on suunnitelmissa Suomeen tulevien opiskelijoitten maassa pysymisen kasvattaminen. Yksi väläytelty idea on lukuvuosimaksujen verovähennyskelpoisuus valmistumisen jälkeen.

Riippumatta siitä, mikä tulee olemaan päätöksen ja tukitoimien (stipendijärjestelmä, verovähennyskelpoisuus, rahastot…), tällä päätöksellä tulee olemaan vaikutus Suomen imagolle ulkomailla. On tämän päätöksen lopputulema positiivinen tai negatiivinen niin yksi asia on varmaa: Koulutus, kuten kaikki muukin, on muuttumassa taloudellisten realiteettien voimasta. Ilmaisia lounaita ei enää ole, mutta reiluja mahdollisuuksia ja korkeatasoista koulutusta on edelleen saatavilla yhdessä maailman turvallisimmista maista.

Avainsanat: