Lapsiperheen relokaatio

Ulkomaalaisen työntekijän perheen sopeutuminen on ratkaisevan tärkeää relokaation onnistumisen ja työntekijän pysyvyyden kannalta. Huoli perheen viihtymisestä on myös yksi yleisimmistä syistä ulkomaankomennuksesta kieltäytymiseen. Mitä kaikkea lapsiperheen relokaatiossa tulee ottaa huomioon?

Työntekijän lasten oleskeluluvat ja rekisteröinnit

Työntekijän lisäksi myös hänen perheenjäsenilleen tulee hankkia oleskeluluvat. Joissain tapauksissa todistusten hankkiminen ja laillistaminen tai huoltajuuskysymykset tekevät prosessista monimutkaisemman. Myös perheen määritelmässä on eroja eri maiden välillä.

Lisää aiheesta: Työntekijän perheen oleskeluluvat

Mikäli perhe saapuu Suomeen myöhemmin kuin työntekijä, saattaa perheen rekisteröinneissä kestää huomattavasti kauemmin. Tällöin kannattaa huolehtia, että matkavakuutukset ovat voimassa siihen asti, että perhe pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Suomen terveydenhuollon piiriin kuuluvat pääsevät käyttämään maksuttomia neuvolapalveluita. Suomen neuvolajärjestelmä on ollut monille ulkomailta muuttaneille positiivinen yllätys, kuten myös äitiyspakkaus ja muut suomalaiset vanhempainedut.

Koulut tärkeitä perheille

Lähes kaikki ulkomaalaiset työntekijät toivovat lastensa pääsevän Suomessa kansainväliseen kouluun. Niihin on kuitenkin vaikeaa päästä, sillä paikkoja on hyvin vähän. Pääsyyn vaikuttaa ennen kaikkea lasten kielitaito: joihinkin kouluihin vaaditaan suomen kielen taitoa ja toisiin taas erittäin hyvää englannin kielen taitoa. Joissain tapauksissa osa perheen lapsista osaa englantia paremmin kuin sisaruksensa, jolloin he eivät välttämättä pääse samaan kouluun. On myös kouluja, joihin voi päästä vähäisemmälläkin kielitaidolla, jos on valmis maksamaan korkeita lukuvuosimaksuja.

Jos perhe on jäämässä Suomeen pitemmäksi aikaa, konsulttimme suosittelevat harkitsemaan suomenkieliseen kouluun valmistavaa koulua, johon pääsy on helpompaa. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos lasten on tarkoitus jäädä Suomeen jatko-opintoihin, ja muutenkin suomen osaaminen on eduksi sopeutumisen kannalta. On toki ymmärrettävää, ettei suomenkielinen opiskelu ole mielekäs vaihtoehto, jos perheen on tarkoitus jäädä maahan vain lyhyeksi aikaa.

Joillekin perheille tulee yllätyksenä, että Suomeen muuttaessaan lapsi siirtyy suomalaiseen koulujärjestelmään; vaikka lapsi olisi aloittanut koulun kotimaassaan aiemmin kuin 7-vuotiaana, menee hän silti Suomessa ikätasonsa mukaiselle luokka-asteelle. On myös tärkeää huomioida, että kaikkiin kouluihin ei pääse kesken lukuvuoden. Joissain tapauksissa työntekijä muuttaakin Suomeen ensin ja perhe vasta lukuvuoden päätyttyä.

Lue lisää Suomen koulujärjestelmästä ulkomaalaisten näkökulmasta: Ulkomaalaisten työntekijöiden lapset ja suomalainen koulu

Päiväkotipaikka sen sijaan löytyy yleensä helpommin, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla on paljon yksityisiä englanninkielisiä päiväkoteja.

Lapsiperheen asunnonhaku

Koulujen tai päiväkotien läheisyys on yleensä tärkeä kriteeri lapsiperheen asunnonhaussa. Myös asuinalueen turvallisuus on lapsiperheille erityisen tärkeää; vaikka Suomessa kaikkialla on suhteellisen turvallista, haluavat lapsiperheet usein sellaiselle alueelle, joka varmasti on hyvämaineinen. Muuten perheiden toiveet asuntojen suhteen vaihtelevat. Joillekin muuttajille on tullut yllätyksenä, että Suomessa lapsilla on usein omat huoneet, sillä tämä ei joissain maissa ole tavallista.

Harrastukset sopeutumisen tukena

Sopivien harrastusten löytyminen edistää ulkomaalaisten työntekijöiden lasten sopeutumista Suomeen. Joillain lapsilla on esimerkiksi kilpaurheiluharrastuksia, joiden jatkaminen mahdollisimman pian on tärkeää. Isoimmissa kaupungeissa on tarjolla englanninkielisiäkin harrastusryhmiä, mutta toisaalta suomenkielisiinkin ryhmiin osallistuminen on hyödyllistä kielitaidon kannalta. Monet kunnat myös järjestävät ilmaisia kerhoja niille lapsille, jotka eivät ole päiväkodissa. Relokaatiokonsulttimme tuntevat kattavasti eri kaupunkien harrastusmahdollisuuksia ja auttavat perheitä löytämään lapsille sopivimmat harrastusryhmät.

Puolison sopeutuminen

Lasten lisäksi on tärkeää huolehtia myös työntekijän puolison viihtyvyydestä – lue puolison tukemiseen tarkoitetusta palvelustamme täältä!

Tarvitsetko tukea työntekijöidesi asettautumisessa Suomeen tai ulkomaille? Ota yhteyttä!

 

Lisää aiheesta:

Ulkomaalainen työntekijä ja ensimmäinen lapsi Suomessa

Expat-kokemuksia – Perheellisen relokaatio

Avainsanat: , , ,