Miksi relokaatiopalvelut kannattaa ulkoistaa?

Sujuva relokaatio auttaa ulkomaalaista työntekijää keskittymään työhönsä täysillä alusta asti. Asiantuntevat relokaatio- eli asettautumispalvelut ovat tärkeitä myös osaajien houkuttelun ja työnantajabrändin kannalta.

Ulkomaalaisen työntekijän sujuva relokaatio on työnantajan etu

Uuden työn aloittaminen on iso askel elämässä, erityisesti jos työn vuoksi on muuttanut uuteen maahan. Uuden työtehtävän ja työpaikan käytäntöjen omaksumisen lisäksi ulkomaalaisen työntekijän pitää huolehtia esimerkiksi asunnon hankkimisesta, maahanmuuttoprosessista ja rekisteröinneistä, pankkitilin avaamisesta sekä koulujen ja päiväkotien löytämisestä lapsille. Myös puolison viihtyvyydestä uudessa maassa on huolehdittava: työntekijän puolison vaikeus sopeutua kohdemaahan on yleisin syy ulkomaankomennuksen epäonnistumiseen.

Mikäli arkielämään asettautuminen ei onnistu kivuttomasti, ei työpaikallakaan voi toimia täysipainoisesti. Pahimmassa tapauksessa kallis ja kauan kestänyt rekrytointi epäonnistuu ja toivottu asiantuntija lähtee yrityksen palveluksesta ennenaikaisesti.

Kun muutto, rekisteröinnit ja asettuminen uuteen maahan saadaan hoidettua sujuvasti, uusi työntekijä pystyy keskittymään työhönsä täysillä alusta asti. Työntekijän tyytyväisyys ja työteho ovat parempia kun samalla ei tarvitse stressata maahanmuuttoon liittyvistä pulmista. Sujuva relokaatio lisää myös työntekijän kiinnostusta pysyä uudessa työssään, kun asenne uutta kotimaata ja työpaikkaa kohtaan on alusta asti positiivinen.

On tärkeää hoitaa lupa-asiat oikein

Kansainvälisisissä työsuhteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lupa-asioiden hoitamiseen asianmukaisesti. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi oleskeluluvan ja työnteko-oikeuden voimassaolon varmistaminen. Nämä asiat ovat joskus monimutkaisia, ja virheellinen menettely voi johtaa rangaistukseen ulkomaalaisrikkomuksesta. Riskien välttämiseksi kannattaa hyödyntää kokeneen asiantuntijan apua.

Lue lisää työnteko-oikeudesta: Voiko ulkomaalainen asiantuntija työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa?

Lupa-asiat ja viranomaismuodollisuudet vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Niinpä esimerkiksi lähetettäessä työntekijää Suomesta ulkomaille on tärkeää tuntea kunkin kohdemaan säännöt ja toimintatavat. FRS:n maailmanlaajuinen kumppaniverkosto varmistaa, että asiat hoidetaan kunkin kohdemaan vaatimalla tavalla.

Relokaatiopalvelut ja työnantajabrändi

”Mieheni saatua työtarjouksen Suomesta innostuimme heti, kun kuulimme saavamme relokaatioapua”, kertoi kanadalainen Kim haastattelussamme. Monet kansainväliset osaajat ovat muuttaneet maasta toiseen useita kertoja ja tottuneet saamaan ammattimaista relokaatioapua. He odottavat saavansa laadukasta palvelua myös Suomessa, joten relokaatiopalveluiden tarjoaminen on tärkeää osaajien houkuttelun ja työnantajabrändin kannalta.

Laadukkaan relokaatiopalvelun takaaminen vaatii asiantuntemusta ja kokemusta. Lupa-asioiden ja viranomaiskäytänteiden lisäksi myös esimerkiksi asuntomarkkinoiden, kansainvälisten koulujen ja kulttuurierojen syvällinen tuntemus on tarpeen. FRS:llä on jo 26 vuoden kokemus alasta ja Suomen ainoa EuRA Global Quality Seal -akkreditointi. Kaikki asiantuntijamme ovat myös itse asuneet ja työskennelleet ulkomailla, joten he osaavat asettua ulkomaalaisten työntekijöiden asemaan.

Relokaatioasioihin erikoistuneen asiantuntijan apu tarpeen

Maahanmuuttoon ja relokaatioon liittyvät säännöt ja käytänteet voivat muuttua, ja ajan tasalla pysyminen vaatii erikoistumista juuri näihin asioihin. Luottamalla relokaatioalaan erikoistuneesen palvelutarjoajaan yrityksen henkilöstö- ja liiketoimintajohto voivat keskittyä tekemään sitä, minkä he parhaiten osaavat.

Erityisesti koronapandemian aikana yritykset ovat kohdanneet uudenlaisia tilanteita, kun työntekijöiden maahanmuutto on joissain tapauksissa monimutkaistunut. Kokeneen asiantuntijan apu on ollut välttämätöntä, ja asiakasyrityksemme ovatkin ovat olleet kiitollisia avustamme:

”Relokaatioasioihin erikoistuneen asiantuntijan apu on todella tarpeen työntekijöiden muuttaessa maasta toiseen. Arvostan Finland Relocation Servicesin pitkää kokemusta, asiantuntemusta ja nopeaa palvelua. He tuntevat nopeasti muuttuvat lait ja asetukset ja antavat myös lisätietoa ja ratkaisuehdotuksia, joita emme olisi osanneet edes pyytää. Myös koronaepidemian aikana olemme saaneet kaiken tarvitsemamme tuen ja avun; FRS on pitänyt meidät ajan tasalla ja antanut erittäin hyödyllistä tietoa. Tiedämme, että jos tulee haastavia tilanteita, voimme kääntyä heidän puoleensa.”

Myös Suomeen muuttaneet työntekijät ovat olleet tyytyväisiä apuun:

”Relokaatiopalvelut eivät pelkästään säästäneet aikaa ja vaivaa. Pätevän ja huolehtivan asiantuntijan apu myös vähensi huoliamme, joten pystyimme työskentelemään tehokkaammin ja nauttimaan ajastamme heti alusta asti. Prosessi, joka olisi ilman relokaatiopalveluita voinut olla monimutkainen ja turhauttava, olikin itse asiassa miellyttävä!”

Lue lisää asiakasyritystemme ja heidän ulkomaalaisten työntekijöidensä kokemuksia täältä!

 

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua työntekijöidenne muutossa Suomeen tai Suomesta ulkomaille.

 

Lisää aiheesta:

Palvelumme Suomessa

Palvelumme maailmalla

Avainsanat: , , ,