Milleniaalimuuttaja

Yritykset ovat uudessa toimintaympäristössä. Yhä useampi oman maan nuori muuttaa ulkomaille töihin jo heti valmistuttuaan, ja tätä osaajavajetta paikkaamaan tarvitaan yhä enemmän ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Näistä osaajista kasvava osa on uutta sukupolvea: milleniaaleja. Sukupolvenvaihdoksen myötä tulee tarve uusille toimintamalleille ja yritysten tuleekin olla valmiita milleniaalien tarpeisiin.

Milleniaalien profiilista ollaan puhuttu kyllästymiseen asti, joten keskitytäänkin tässä artikkelissa siihen, kuinka se heijastuu yritysten kv-liikkuvuuden tarpeisiin. On houkuttelevaa tarjota nuorelle muuttajalle rahaa ja tee-se-itse ratkaisuja perinteisten palveluiden sijaan. Milleniaaleilla on seikkailunhalua sekä oma-aloitteisuutta, ovathan he valmiita ja halukkaita hyppäämään uuteen ja tuntemattomaan. Tässä unohtuu usein kuitenkin, että muuttaja ei tiedä eikä voikaan tietää sitä, mitä tulee ottaa huomioon. Kuinka viranomaisvelvollisuudet tulee hoitaa, ja miten nopeasti? Mitä on otettava huomioon asuntoa hakiessa tai vuokrasopimusneuvotteluissa? Entä mikä asuinalue sopii hänen tarpeisiinsa? Miten paljon eläminen uudessa kohteessa maksaa?

Nuorelle saattaa tulla vakavia haasteita, mikäli esimerkiksi palkanmaksuun vaikuttavat asiat eivät hoidu ennen ensimmäisen palkkakauden loppua, ja tämän aiheuttama lisääntynyt stressi heijastuu työpaikallekin. Toinen tärkeä asia on veroasioiden hoitaminen kerralla oikein. Mitä tuloja ja etuisuuksia missäkin maassa tulee ilmoittaa, jotta jälkiveroilta vältytään? Ironisesti, globaalit ja oma-aloitteiset milleniaalit tarvitsevat enenevissä määrin juuri käytännön tukea ja apua samalla kun tarpeet muilla alueilla, kuten esimerkiksi kulttuurivalmennuksessa, ovat vähentyneet. Samat lainalaisuudet pätevät on kyseessä sitten ulkomailta muutto yrityksen palvelukseen tai milleniaalin lähettäminen ulkomaille.

Synkistelyyn ei kuitenkaan ole syytä. Milleniaaleilla on reipas asenne ja globaali näkökulma. Moni on jo opiskeluidensa aikana ollut tekemisissä eri kulttuurien kanssa ja kehittänyt kielitaitoaan. Tämä on luonut ennennäkemättömät mahdollisuudet yrityksille houkutella ja rekrytoida heitä maasta riippumatta. Milleniaalit ovat myös entistä lojaalimpia työnantajilleen kuin vielä vuosi sitten, kuten käy ilmi Deloitten tämän vuoden Millenial Surveystä. Syynä tähän voi olla milleniaalien keski-iän jatkuva nousu ja ”kypsyminen”. Nämä tekijät ovat omiaan tekemään milleniaaleista hyviä työntekijöitä kansainvälisiin tehtäviin ja ympäristöihin. He ovat myös linkittyneempiä kuin edeltäneet sukupolvet, jolloin hyvin hoidettu ja onnistunut muutto viestii positiivista työnantajakuvaa paljon laajemmalle yleisölle kuin ennen. Vastavuoroisesti epäonnistunut muutto saa aikaan negatiivisia väreitä.

Milleniaalien houkutteleminen sekä heistä kiinni pitäminen ovat yritysten selviytymisen ja menestyksen kannalta elintärkeitä asioita. Vaikka sukupolvemme onkin valmis matkaamaan kauaskin mielenkiintoisen työn tai maan perässä, olemme edelleen edeltäjiämme herkempiä vaihtamaan paikkaa, mikäli emme ole tyytyväisiä. Siksi onkin erityisen tärkeää pitää huolta ja pitää kiinni yrityksen tulevaisuudesta tekemällä muutosta mahdollisimman helppo.

– Kirjoittaja kuuluu kuvaamaansa ryhmään ja on muuttanut useampaan kertaan maasta toiseen.

Avainsanat: , ,