Mitä asettautumispalvelut ovat?

Relokaatio- eli asettautumispalvelut ovat keskeinen osa kansainvälistä rekrytointia. Ensimmäistä ulkomaalaista työntekijää palkkaavalle yritykselle voi kuitenkin olla epäselvää, mitä kaikkea asettautumispalveluihin sisältyy.

Asettautumispalvelut kansainvälisen rekrytoinnin tukena

Kansainvälisissä rekrytoinneissa on työhön liittyvien asioiden lisäksi otettava huomioon myös työntekijän muutto uuteen maahan. Maahanmuuton ja asettautumisen sujuvuus vaikuttaa paitsi työntekijän tehokkuuteen ja pysyvyyteen, myös työpaikan houkuttelevuuteen ja työnantajabrändiin. Maahanmuuton ja sopeutumisen vaikeudet voivat pahimmillaan johtaa työntekijän ennenaikaiseen poistumiseen, kun taas onnistunut asettautuminen parantaa tehokkuutta, kun työntekijä voi alusta asti keskittyä täysillä uuteen työhönsä.

Sujuakseen nopeasti ja ongelmitta asettautuminen vaatii monipuolista asiantuntemusta, jota löytyy alaan erikoistuneelta relokaatioyritykseltä.

”Pystyin olemaan täysin rennosti ja turvallisin mielin, kun relokaatiokonsulttini tuki minua koko ajan ja tiesin, että voin luottaa hänen ja Finland Relocation Servicesin asiantuntemukseen kohdatessani odottamattomia käänteitä, joita väistämättä tapahtuu uuteen maahan muuttaessa. – – Voin ehdottomasti sanoa, että ilman FRS:n apua relokaationi ei olisi ollut näin sujuva kokemus, enkä olisi pystynyt keskittymään näin täysillä työhöni.”Victor, Kanada

Asettautumispalvelut voivat vaikuttaa myös työntekijän päätökseen ottaa työ vastaan, erityisesti jos kyseessä on aiemminkin maasta toiseen muuttanut asiantuntija.

”Erityisesti Ruotsiin muuttaminen oli todella vaikeaa, sillä en saanut relokaatioapua. Niinpä tieto FRS:n palveluista oli yksi syy siihen, miksi päätin ottaa tämän työn vastaan.”Adriano, Italia

Maahanmuutto ja viranomaisasiat

Jotta työntekijä pääsee muuttamaan maahan ja aloittamaan työt, on maahanmuuton muodollisuuksista huolehdittava asianmukaisesti. Työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi varmistaa, että työntekijällä on oikeus oleskella ja tehdä töitä Suomessa, sekä säilyttää näitä tietoja työsuhteen jälkeenkin. Maahanmuuttoasiat ovat joskus monimutkaisia, ja itsenäisesti tehtyinä lupaprosessit saattavat kestää pitkään. Asiantuntevien maahanmuuttopalveluiden avulla lupaprosessit saadaan tehtyä kerralla oikein ja nopeasti – asiakkaamme saavat luvat yleensä jopa alle tavoiteajassa. Myös työntekijän mukana muuttavan perheen maahanmuutosta huolehtiminen on tärkeä osa sujuvaa relokaatiota.

Maahanmuuttopalveluiden lisäksi asettautumispalveluihin kuuluu myös paikallisissa viranomaisasioissa auttaminen. Esimerkiksi paikallisrekisteröinnit sekä vero- ja pankkiasiat voivat olla vaikeita ulkomaalaisille työntekijöille, sillä käytännöt vaihtelevat eri maissa.

”Vaikka olimme motivoituneita ja todella halusimme muuttaa, olisi ollut hyvin vaikeaa tietää itse mitä kaikkea pitää tehdä. Maahanmuutto, hakemukset, veroasiat, mitä asiakirjoja tarvitaan… kaikki tämä olisi ollut ylivoimaisen vaikeaa ilman asiantuntijan apua. Mutta nyt kun FRS oli apunamme, ei ollut hetkeäkään, jolloin emme olisi tienneet mitä tehdä.” – Jaryd ja Gabrielle, Etelä-Afrikka

Asunnonhaku, koulut ja päiväkodit

Sopivan asunnon löytäminen on tärkeää työntekijän viihtyvyyden kannalta, mutta ulkomaalaisella työntekijällä ei välttämättä ole tarvittavaa tuntemusta paikallisista vuokramarkkinoista – usein asunnonhaku vaatii myös suomen kielen taitoa. Asettautumispalvelut kattavat koko asunnonhakuprosessin asiakkaan toiveiden mukaisen asunnon etsimisestä siihen liittyvissä sopimuksissa auttamiseen ja suomalaisissa asumiskäytännöissä neuvomiseen.

Perheellisille työntekijöille on tärkeää, että lapsille saadaan järjestettyä sopivat koulu- ja päiväkotipaikat. Asettautumispalvelut auttavat sekä sopivien koulujen ja päiväkotien etsimisessä että niihin hakemisessa ja koulujärjestelmien erojen opastamisessa.

Asettautuminen uuteen maahan

Asettautumispalveluihin kuuluu myös uuteen kotikaupunkiin perehdyttäminen; välttämättömien peruspalveluiden lisäksi myös vapaa-ajan tarpeet huomioidaan. Työntekijän yksilöllisten tarpeiden mukaan häntä autetaan niin lähimpien erikoiskauppojen löytämisessä kuin harrastusten jatkamisessakin.

Lähtömaasta ja kansainvälisestä kokemuksesta riippuen työntekijä tarvitsee myös opastusta suomalaiseen kulttuuriin ja käytänteisiin liittyen. Konsulteillamme on kokemusta ulkomailla asumisesta ja useista eri maista tulevien asiakkaiden auttamisesta, joten he tietävät vastaukset eri maista tulevien tyypillisiin kysymyksiin.

Myös työntekijän puolison ja perheen viihtyvyys on tärkeä ottaa huomioon – puolison sopeutumisvaikeudet ovat yleisin syy ulkomaankomennuksen epäonnistumiseen. Niinpä tarjolla on palveluita myös puolison tukemiseen. Konsulttimme auttavat myös esimerkiksi mieluisien harrastusten löytämisessä lapsille.

Tarvitsetko apua työntekijöiden muutossa Suomeen? Ota yhteyttä!

 

Lisää aiheesta:

Millaista on relokaatiokonsultin työ?

Asettautumispalvelumme Suomessa

Palvelumme maailmalla

 

Avainsanat: