Mitä ulkomaalaisen työntekijän tulee tietää suomalaisesta työkulttuurista?

Kun yrityksessä aloittaa ulkomaalainen työntekijä, on mahdollisiin kulttuurieroihin hyvä varautua. Yrityskulttuurien välillä on toki eroja maasta riippumatta, mutta tietyt suomalaisen työkulttuurin erityispiirteet ovat kiinnittäneet monien tänne muuttaneiden huomion. Valmistautuminen kulttuurien kohtaamiseen auttaa välttämään mahdolliset ongelmat sekä helpottaa uuden työntekijän sopeutumista ja sujuvaa työskentelyä alusta asti.

Suomalainen työkulttuuri

”Suomalaiset työntekijät ovat hyvin avoimia, rehellisiä ja luotettavia. He eivät odota, että teen kaikki päätökset heidän puolestaan ja kerron heille mitä tehdä, vaan he haluavat osallistua päätöksentekoon ja etsiä itse ratkaisuja. Työntekijät haluavat käyttää omia aivojaan, joten minun roolini esihenkilönä on enemmänkin innostaa ja valmentaa, kuin jaella ohjeita”, kertoi Suomessa johtotehtävissä työskennellyt saksalainen Sven.

Suomalaisen työkulttuurin erityispiirteitä ovat luotettavuus, täsmällisyys ja matala hierarkia. Työntekijöiden odotetaan pysyvän yhteisissä päätöksissä ja tekevän sovitut tehtävät ilman jatkuvaa valvontaa. Ulkomailta tullut työntekijä on saattanut tottua korkeampaan hierarkiaan, joten on hyvä korostaa, että Suomessa esihenkilöillekin voi puhua avoimesti ja suora puhe on tervetullutta.

Kulttuureita vertaillaan usein Hofsteden esittämien kulttuurin ulottuvuuksien avulla. Vaikka teoriaa voidaan pitää yksinkertaistavana ja yleistävänä, voi se kuitenkin auttaa ymmärtämään, millaisena suomalainen työkulttuuri näyttäytyy ulkomaalaisille työntekijöille. Esimerkiksi epävarmuuden välttämisen ulottuvuus on Suomessa voimakas, mikä näkyy työelämässä sääntöjen noudattamisena ja täsmällisyytenä. Moniin länsimaihin verrattuna Suomi on myös varsin feminiininen, eli tasa-arvo ja solidaarisuus ovat tärkeitä arvoja, ja konfliktit pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla ja tekemällä kompromisseja.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino Suomen etuna

Kansainvälinen osaaja törmää kulttuurierojen lisäksi myös suomalaista työelämää koskevaan lainsäädäntöön. Lait ja sopimukset takaavat työntekijöille monia oikeuksia, jotka voivat tulla ulkomaalaiselle yllätyksenä.

Vapaa-ajan määrä suomalaisessa työelämässä hämmästyttää usein ulkomaalaisia osaajia: monissa maissa työpäivät ovat pitempiä ja viikkojen mittainen vuosiloma harvinaisuus. Myös työmatkoihin kuluu Suomessa huomattavasti vähemmän aikaa kuin maailman ruuhkaisissa suurkaupungeissa. Helsinki onkin valittu kansainvälisessä vertailussa parhaaksi kaupungiksi työn ja vapaa-ajan yhdistämisen kannalta. Muilla Suomen paikkakunnilla tilanne voi olla vieläkin parempi.

Myös työn ja perheen yhteensovittaminen on monille ulkomaalaisille työntekijöille tärkeä etu. Suomessa perheellisten elämää helpottavat esimerkiksi kattava päivähoitojärjestelmä, vanhempainvapaat sekä perheiden taloudellinen tukeminen. Myös saksalaisen Svenin mukaan työn ja perhe-elämän tasapaino on suomalaisen työelämän paras puoli: ”Ihmiset pääsevät lähtemään töistä ajoissa ja heillä on aikaa perheelleen, mutta silti työt tehdään hyvin.”

Työn ja vapaa-ajan tasapaino onkin mainio kilpailuvaltti ulkomaalaisten osaajien houkutteluun, ja sitä kannattaa korostaa Suomen markkinoinnissa.

Tarvitsetko tukea työntekijöidesi asettautumisessa Suomeen tai ulkomaille? Ota yhteyttä!

 

Lisätietoa:

InfoFinland: Suomalainen työkulttuuri

Avainsanat: , ,