Miten komennus onnistuu?

Muutto on elämän suurimpia stressinaiheuttajia heti läheisen kuoleman ja avioeron jälkeen. Siksi onkin tärkeää, että muuton yhteydessä on mahdollisimman vähän yllätyksiä ja mahdollisimman paljon tuttua ja turvallista. Kansainvälisissä muutoissa tämä on vielä haastavampaa, mutta expateilla on monta keinoa käytössään vähentämään stressiä.

Osa expateista sulkee itsensä ”expatkuplaan”. Onkin normaalia hakeutua ihmisten seuraan, joilla on paljon yhteistä oman tilanteen kanssa, löytää ympäriltä tukea ja ymmärrystä. Jotkut menevät vielä pidemmälle ja hakemalla hakevat kotimaasta tuttuja brandejä ja tuotteita. Tämä saattaa lyhyellä aikavälillä luoda turvallisuuden tunnetta, mutta pitkässä juoksussa osoittautua vahingolliseksi. Expat -piirit ovat muuttuvampia kuin monet muut ja usein käykin niin, että juuri se mukava ulkomaalaisperhe muuttaa seuraavan tehtävän perässä ulkomaille. Jos suhteet paikallisiin jäävät luomatta, saattaa sitoutuminen uuteen kohdemaahan ja –organisaatioon jäädä ohueksi. Onkin työnantajan etujen mukaista edistää ankkuroitumista kohdemaahan. Keinovalikoima on laaja, usein asiaan ei kuitenkaan kiinnitetä riittävästi huomiota.

Asenne on kenties merkittävin tekijä expatin komennuksen onnistumisessa. Expatin asenne ja suhtautuminen muutoksiin ja erilaisuuden hyväksyminen muodostavat komennuksen onnistumisen ytimen. Hyvän asenteen omaaminen onkin yleensä vaatimus jo sille, että henkilö lähtee expat komennukselle alun alkaenkaan. Menestyvillä expateilla onkin ymmärrys siitä, että erilaisuus ja paikalliset poikkeamat eivät ole aina pahasta. Tätä näkemystä voi edesauttaa hyvällä perehdyttämisellä.

Kotona tai expatkuplassa oleskelevat expatit saattavat pilata oman komennuksensa ruokkimalla eristyneisyyttään. Toisaalta ilman apua on joskus vaikeaa löytää esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia, joissa voi tavata paikallisia ja muodostaa suhteita työn ulkopuolella. Tämä haaste kohtaa erityisesti mukana muuttavaa kumppania, joille eristäytymisen tunne voi olla todella voimakas. Perheen huomioiminen onkin yksi tärkeimmistä komennuksen onnistumiseen liittyvistä tekijöistä.

Expatin komennuksen onnistumisen varmistaminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin ennen henkilön muuttamista. Henkilön ja mahdollisen mukana muuttavan perheen tarpeet on hyvä huomioida jo ennen lentokoneen laskeutumista, ja etenkin lapsille on hyvä kyetä kertomaan jännittävistä uusista harrastusmahdollisuuksista. Kaikkein aktiivisimmat expatit saattavat jopa lukea blogeja kohdemaasta ja ihmisten kokemuksista siellä. Oman blogin kirjoittaminenkin voi olla erittäin terapeuttinen kokemus ja auttaa expattia muistamaan hyvät kokemukset. Asenne on tässäkin kohdassa avainasemassa.

Expat-komennuksen ei tarvitse olla vain uusi kappale henkilön työuralla. Monelle se on ollut uuden elämän alku. Hyvä asenne, hyvin hoidettu muutto, saumaton asettautuminen ja hyvä huumorintaju takaavat komennuksen onnistumisen.

Avainsanat: