Lupapalvelut

Ota yhteyttä lupapalveluihimme

Oleskelulupa

Jokaisen EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevan työntekijän velvollisuus on hankkia työntekoon oikeuttava oleskelulupa ja työnantajan velvollisuus on varmistaa asia. EU- kansalaistenkin pitää rekisteröidä oleskeluoikeutensa. Ulkomaalaisen työntekijän lupa-asioiden hoito vaatii aikaa, vaivaa ja erikoisosaamista. Näiden velvollisuuksien laiminlyönnillä on vakavia seurauksia, niin taloudellisesti kuin muillakin tavoin. Onkin tärkeää, että lupa-asiat on ammattimaisesti hoidettu.
 
Lupapalvelumme on toiminut useiden suomalaisten ja kansainvälisten yritysten liikkuvuuden tukena jo yli kaksikymmentä vuotta. Pitkän kokemuksen perusteella ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme tuntee viranomaisten vaatimukset ja on selvillä tuoreimmista säädöksistä. Asiakasyrityksemme voivat luottaa lupa-asioiden olevan kunnossa. Kun uuteen maahan saapuvan ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa-asiat hoituvat kivutta, säästyy selvää aikaa ja rahaa. Muuttaja pääsee keskittymään työhönsä ja kotoutuminen sujuu.

Hyödyt yritykselle

Palvelukonseptimme on selkeä ja turvallinen ja vapauttaa yrityksen resursseja omaan ydinliiketoimintaan. Komennukset ja ulkomaalaisen henkilön palkkaaminen helpottuvat kun tukena on oleskeluluvan haun asiantuntija. Pitkälle viety ja koeteltu toiminnanohjausjärjestelmämme ja seurantaprosessimme varmistavat, että mitään ei jää unohduksiin ja epävarmuuksilta säästytään. Me vastaamme muuttajan kysymyksiin ja autamme muuttajaa ja vastaanottavaa organisaatiota selviytymään kaikesta muuttoon liittyvästä. Tällöin työantajaorganisaatiokin pääsee helpommalla ja vahvistaa samalla positiivista ja vastuullista imagoaan työantajana.

Hyödyt muuttajalle

Lupavaatimukset ja järjestelyt ovat hämmentäviä ja koetaan usein vaikeiksi, mutta asiakkaillamme tätä ongelmaa ei ole. Tärkeimpiä tekijöitä turvallisen ja miellyttävän muuton varmistamiseksi on odotusten hallinta ja selkeä ohjeistus. Avustamme asiakkaamme läpi koko luvanhakuprosessin alusta loppuun. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että heillä on mukanaan oikeat dokumentit ja että hakemukset on oikein täytetty. Toimimme myös asiakkaittemme puolesta viranomaisten kanssa hakemuksen jättämisen jälkeen seuraten hakemuksen edistymistä ja päivittäen heitä tilanteesta.
 
Myönnetyn oleskeluluvan jälkeen autamme myös pakollisissa paikallisissa rekisteröinneissä sekä muissa relocation-tarpeissa. Muuttaja ja mahdollinen mukana tuleva perhe eivät jää yksin maahantulonsa jälkeenkään.

Muut viranomaisasiat

Oleskeluluvan myöntämisen jälkeen on tärkeää hoitaa myös muut viranomaisasiat huolella. Vaadittuihin rekisteröinteihin kuluu aikaa ja mitättömältäkin vaikuttava osatekijä saattaa pitkittää tuottavaan työhön pääsyä viikoilla. Myös motivaation lasku saattaa olla merkittävä. Esimerkiksi verokortin saaminen, sosiaaliturvaan hakeutuminen sekä kotikunnan rekisteröinti ovat kaikki tärkeitä tekijöitä Suomeen muutettaessa.
 
Asiakkaamme luottavat meihin esimerkiksi seuraavien viranomaisasioiden hoidossa:
 

  • henkilötunnukset
  • sosiaaliturvaan liittyvät asiat
  • henkilöllisyystodistukset
  • verokortit
  • ajokortit

 
Kun kaikki viranomaisasiat on hoidettu huolella, on Suomeen asettuminen helppoa ja tuottavaan työhön pääsy nopeaa.