Relocation-palvelut

Anna meidän auttaa

Uuteen maahan muutto

Uuteen maahan muutto on avartava mahdollisuus, mutta usein myös haastava kokemus. Mikäli arkielämään asettuminen ei onnistu kivuttomasti, ei työpaikallakaan voi toimia täysipainoisesti. Pahimmassa tapauksessa kallis ja kauan kestänyt rekrytointi epäonnistuu ja toivottu asiantuntija palaa kotimaahansa. Näin tapahtuu tutkimusten mukaan 10-30% tapauksista.
 
Relocation-palvelut varmistavat, että kallis ja haastava kansainvälinen muutto onnistuu toivotulla tavalla. Markkinoiden kansainvälistyessä ja kilpailun osaajista kiristyessä, tuo yritykselle suoraa kilpailuetua hoitaa relocation-tilanteet hyvin. Uusi työntekijä pääsee nopeasti työhönsä kiinni ja koko organisaatiolta säästyy aikaa ja resursseja. Kustannus- ja ajansäästöt sekä palkkaavalle yritykselle että tulevalle työntekijälle ovat merkittäviä, kun aikaa kuluu vähemmän työn ulkopuolisiin velvoitteisiin. Tuloksena on kohonnut tuottavuus.

Ennakkoperehtyminen ja asuminen

Tutustumismatkat uuteen maahan ovat erittäin hyödyllisiä. Vaikka henkilö olisikin haastatteluvaiheessa käynyt Suomessa, jää vierailu usein lyhyeksi eikä esimerkiksi kohteen asuntoihin taikka muihin olennaisiin asioihin tutustuta lainkaan.
 
Viihtyisän kodin löytyminen on jokaisen onnistuneen asettautumisen perusedellytys. Jos asuntoasiat eivät ole kunnossa, häiritsee se myös keskittymistä työhön. Oikean asumisratkaisun löytäminen vaatii asiantuntemusta. Vieraan maan asuntomarkkinoiden erityispiirteet aiheuttavat haasteita esimerkiksi vuokraustilanteissa.
 
Etsimme asiakkaillemme optimaalisen markkinoilta saatavissa olevan kodin heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa perustuen. Neuvottelemme asiakkaillemme heille edulliset sopimukset ja opastamme kaikissa asumiseen liittyvissä käytännön asioissa. Asiakkaamme voivat olla turvallisin mielin ja siirtyä uuteen elämäänsä uudessa kodissaan vaivattomasti ja nopeasti.

Koulut ja päivähoito

Perheellisille muuttajille lasten koulutus on usein ensimmäinen ja suurin huolenaihe uudessa kohteessa. Eri maiden opetussuunnitelmat ja koulutusjärjestelmät poikkeavat toisistaan ja eroavaisuuksien ymmärtäminen vaatii asiantuntija-apua. Perheen nuoremmille lapsille päivähoidon järjestäminen vaatii usein suurta panostusta ja tutustumista useisiin vaihtoehtoihin.
 
Kansainvälisen opetuksen organisointi on haastavaa. Tästä syystä asiakkaamme luottavat meihin lastensa opetuksen varmistamisessa.

Arjen perehdyttäminen

Usein jo ensimmäisessä yhteydenotossaan ihmiset kyselevät elämästä uudessa kohteessa. Näin he pyrkivät tuomaan turvallisuuden tunnetta uuteen haasteelliseen tilanteeseen. Muuton onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että arkielämän pienet ja suuret kysymykset ja huolenaiheet hoidetaan oikein. Esimerkiksi terveydenhuolto, harrastukset, palvelut, kaupat sekä julkinen liikenne ovat arkipäivän keskiössä.  Niiden sujumisen varmistaa FRS.
 
Ihmisille terveydestään huolehtiminen on luonnollisesti tärkeää. Siksi selitämmekin asiakkaillemme, miten paikallinen terveydenhuoltojärjestelmä toimii ja kuinka toimia esimerkiksi lasten sairastuessa.
 
Paikallisten palveluiden ja kauppojen tunteminen saa uuden tulijan tuntemaan olonsa osaksi paikallista yhteisöä ja helpottaa heidän elämäänsä huomattavasti tuiki tärkeinä ensi viikkoina.
 
Löydämme asiakkaillemme tilat ja mahdollisuudet jatkaa harrastuksiaan tai autamme uusien harrastuksien kartoittamisessa.
 
Tarjoamme asiakkaillemme tukea oikean oppilaitoksen ja opinto-ohjelman löytämisessä sekä itse hakuprosessissa heidän niin halutessaan.

Puolison ja perheen tukeminen

Mukana tulevan puolison ja mahdollisen muun perheen viihtyminen on ensisijaisen tärkeää ulkomaantyön onnistumisen kannalta. Mikäli puoliso tai perhe ei viihdy, vaikuttaa tämä suoraan myös työntekijän työpanokseen, tuottavuuteen ja motivaatioon. Kansainväliset tutkimukset nostavatkin puolisolle ja perheelle annettavan tuen keskeiseksi ulkomaantyön onnistumisen tukitoimenpiteeksi.
 
Pitkäaikaiseen sitoutumiseen uuteen maahan vaikuttavat myös puolison työnsaantimahdollisuudet tai muun mielekkään tekemisen löytäminen esim. opiskelun tai vapaaehtoistyön myötä. Ns. kahden uran perheiden jatkuvasti lisääntyessä korostuu tämän tekijän merkitys.
 
FRS tarjoaa asiakkailleen kaiken mahdollisen tuen asettautumisen ja viihtyvyyden tueksi. Olemmekin onnistuneesti palvelleet tuhansia pariskuntia ja perheitä helpottaen heidän siirtymistään uuteen ympäristöön.