Lupapalvelut

Ota yhteyttä lupapalveluihimme

Oleskelulupa

Ensimmäinen askel kohti uudessa maassa työskentelyä on oleskelu- ja työskentelyoikeuden saaminen. Tämä vaatii eri toimia kunkin maan säännösten ja vaatimusten mukaan. Näistä oikeuksista käytetään useita eri termejä, mutta yhteistä niille kaikille on niiden ehdoton tarpeellisuus. Kun yritys lähettää henkilöstöään ulkomaille, tulee ensimmäisenä usein vastaan paikallinen lainsäädäntö, josta ei välttämättä löydy tietoa muutoin kuin paikallisella kielellä. Tämäkään ei usein ole selkokielistä luettavaa, sillä eri virastoilla on eri maissa eri toimintoja ja nimityksiä.
 
Työnteon aloittaminen ilman lupaa ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Lupa-asioiden hoito useimmissa maissa on aikaaviepää ja vaivalloista ja saattaa viivästyttää esim. projektin aloitusta merkittävästi.
 
Toimimme asiakkaittemme tukena maassa kuin maassa. Osana johtavia kansainvälisiä verkostoja tarjoamme lupapalvelut globaalisti kohdemaasta riippumatta. Lupa-asioita koordinoi kokenut ja ammattitaitoinen edustajamme Suomessa ja paikallinen edustajamme huolehtii kohdemaassa vaadittavista toimenpiteistä. Helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta.

Hyödyt yritykselle

Suomesta lähetettäessä selkeä ja turvallinen palvelukonseptimme vapauttaa yrityksen resurssit omaan ydinliiketoimintaan. Kun lupa-asiat hoituvat FRS:n luotettavan prosessin ja laadukkaan yhteistyöverkoston kautta, voi lähettävä yritys olla huoletta. Työntekijällä ja mahdollisesti hänen mukanaan seuraavilla perheenjäsenillään on lakisääteiset lupa-asiat oikein hoidettuna ajallaan. Uuteen maahan siirtyvä työntekijä pääsee mahdollisimman nopeasti tehtäviinsä ja tuottavaan työhön käsiksi ja turhilta viiveiltä vältytään.

Hyödyt muuttajalle

Lupa-asioiden kriittisyyden vuoksi oikeanlaisen ja selkeän informaation antaminen muuttajalle heti alkumetreillä on elintärkeää. Odotustason hallinnan näkökulmasta olennaista on myös tieto lupaprosessin etenemisestä ja erilaisista aikaikkunoista.
 
Ennen lähtöä ohjeistamme lähtijää siitä, mitä dokumentteja Suomesta tulee hankkia valmiiksi ja mitä toimenpiteitä odottaa uudessa kohdemaassa. Toimintamme varmistaa, että työntekijän muutto tältäkin osin onnistuu ja kielteisiltä kokemuksilta vältytään.

Muut viranomaisasiat

Oleskelu- ja työnteko-oikeuden saaminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel uudessa maassa toimimista. Erilaiset paikalliset rekisteröinnit ja viranomaisasiat vaativat aina aikaa ja perehtymistä kunkin maan viranomaisviidakkoon. Pahimmassa tapauksessa voi yritykselle ja muuttajalle koitua suurta taloudellista haittaa tai lakeihin perustuvia seuraamuksia tekemättä jätettyjen viranomaistrekisteröintien vuoksi. Esimerkiksi veroviranomaisten vaatimat toimet ja sosiaaliturvaan liittyvä rekisteröinti ovat tärkeitä tehdä kerralla oikein.
 
Asiakkaamme luottavat meihin kaikkien viranomaisasioidensa hoidossa. Varmistamme, että kaikki viranomaisasiat tulevat hoidetuiksi mitään unohtamatta. Hoidamme esimerkiksi seuraavat asiat kuntoon:
 

  • asumiseen liittyvät rekisteröinnit
  • verotukseen liittyvä rekisteröinti
  • henkilöllisyystodistukset
  • sosiaaliturvaan liittyvät asiat
  • ajokortit

 

Kaikki tarvittavat viranomaisasiat hoidetaan nopeasti ja huolella, ajansäästö on merkittävä ja tuottavaan työhön pääsy on nopeaa ja vaivatonta.