Muut palvelut

Ota meihin yhteyttä, keskustellaan lisää

Kulttuurivalmennus

Kokeneellekin muuttajalle vieraaseen kulttuuriin siirtyminen saattaa olla haaste. Kohdemaan toimintakulttuurin tunteminen ja sisäistäminen ovat välttämättömia työssä onnistumiselle, sujuvalle verkostoitumiselle ja miellyttävälle vapaa-ajalle. Valmennuksemme tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa kohdemaan organisaatiokulttuuriin perehtymisen, vallitsevan kommunikaatiotyylin ymmärtämisen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tapoihin liittyvän opastuksen. Valmennukset räätälöidään aina valmennettavien mukaan.

Valmennuspalvelut

Tarjoamme valmennuspalveluita yrityksille, jotka käyttävät kansainvälistä työvoimaa. Yrityskulttuurin sopeuttaminen uuteen tilanteeseen ja uuden tulijan valmentaminen uuteen ympäristöön tukee organisaation ja yksilön toimintaa. Näin varmistetaan yhteisen sävelen löytyminen ja mahdollisten kulttuuristen erojen ja haasteiden voittaminen. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi lukuisia valmennusprojekteja.

Muuttopalvelut

Tärkeä osa Suomesta uuteen kohdemaahan muuttamista on luonnollisesti mukana seuraavan kodin irtaimiston muuttaminen. Palveluvalikoimamme kattaa myös korkealaatuisen muuttopalvelun Suomesta ulkomaille.

Kansainvälinen verotus

Eri maiden eroavat verokäytännöt aiheuttavat lähes aina päänvaivaa niin palkanmaksajille kuin palkansaajillekin. Erityisesti monimutkaisemmissa palkanmaksuratkaisuissa, joissa palkka maksetaan ulkomailta tai ulkomaille, on kansainvälisen verotuksen tuntemus tarpeen. Asiakkaamme luottavat meihin kansainvälisen verotuksen asioissa varmistaakseen, että kaikki toiminta on määräysten ja säädösten mukaista ja verotus on työntekijän ja –antajan näkökulmasta optimaalista.

Konsultointipalvelut

Yrityksen kansainvälistyessä tai uusien haasteiden ja mahdollisuuksien esille tullessa on luotettava kumppani oleellinen apu. FRS on ollut mukana hyvin laajassa kirjossa eri tyyppisiä yhteisprojekteja asiakkaittemme kanssaesimerkiksi seuraavilla alueilla:
 

  • Komennuspolitiikan luonti
  • Kansainvälisten työsuhteiden hallintaan liittyvien prosessien kehittäminen
  • Uusien palveluiden kehittäminen rekrytoinnin tueksi
  • Sovittujen yrityksen sisäisten palvelukokonaisuuksien ulkoistaminen
  • Outplacement-tilanteiden hallinta

 
Projektit räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kielikoulutus

Vaikkakin kansainvälisessä ympäristössä yhteinen kieli on yleensä englanti, auttaa paikallisen kielen oppiminen uutta työntekijää asettatumaan kohdemaahan. Kieltä osaamalla on helpompaa päästä mukaan yhteisöön, ja se on selvä merkki uuden työntekijän kunnioituksesta maata ja kulttuuria kohtaan. Tämä taas vähentää merkittävästi olemassa olevan työyhteisön mahdollista vastustusta. Kielen oppiminen myös lisää työntekijän sitoutuneisuutta työyhteisöön. Kielikoulutuksemme on tarjolla myös puolisolle ja muille perheenjäsenille. Puolison kielenoppiminen parantaa hänen työmahdollisuuksiaan ja sopeutumistaan paikalliseen yhteisöön. Lasten sopeutuminen uuteen ympäristöön helpottuu kielen osaamisen myötä myös merkittävästi. Kielen osittainenkin hallinta on avain paikallisen kulttuurin ymmärtämiseen.