Relocation-palvelut

Anna meidän auttaa

Uuteen maahan muutto

Uuteen maahan muutto on avartava mahdollisuus, mutta usein myös haastava kokemus. Mikäli arkielämään asettuminen ei onnistu kivuttomasti, ei työpaikallakaan voi toimia täysipainoisesti. Pahimmassa tapauksessa kallis ja kauan kestänyt rekrytointi epäonnistuu ja toivottu asiantuntija palaa kotimaahansa. Näin tapahtuu tutkimusten mukaan 10-30% tapauksista.
 
Kulttuurierojen ollessa erityisen suuret, kuten esimerkiksi muutettaessa Euroopasta Kiinaan tai Intiaan, prosentit ovat vieläkin korkeampia. Etenkin uutta toimistoa perustettaessa tämä riski on yrityksen jatkolle kyseisessä maassa erittäin suuri.
 
Relocation-palvelut varmistavat, että kallis ja haastava kansainvälinen muutto onnistuu toivotulla tavalla. Kansainvälistymisen ja henkilöstön kehittämisen ollessa yhä olennaisempia tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta, on laadukkaitten relocation-palveluiden tarpeellisuus merkittävämpää kuin koskaan aiemmin.
 
Onnistunut relocation tarkoittaa, että työntekijä asettautuu uuteen kohdemaahansa tuottavana ja motivoituneena. Työnantajaorganisaatiolta säästyy aikaa ja resurssit voidaan keskittää ydintoimintaan. Sekä lähettävä organisaatio että lähtijä itse hyötyvät, kun työn ulkopuolisiin asioihin ei tarvitse käyttää tarpeettomasti aikaa. Uuteen ympäristöön innostuneena ja motivoituneena siirtyvä työntekijä luo positiivista ilmapiiriä myös muuhun työyhteisöön.
 
Hoidamme luotettavasti relocation-palvelut ympäri maailmaa. Olosuhteet vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Asuminen, koulut, viranomaismuodollisuudet ja vapaa-ajan mahdollisudet poikkeavat merkittävästi kohdemaasta riippuen. Kattavan kumppaniverkostomme avulla kykenemme tarjoamaan  kattavan palvelun kussakin kohdemaassa.

Ennakkoperehtyminen ja asuminen

Ennen työn aloitusta uuteen kohteeseen tehtävä perehtymismatka luo pohjan realistisille odotuksille. Realistiset odotukset taas ovat varmin keino vähentää komennusten tai siirtojen ennenaikaista päättymistä. Tästä syystä toimimmekin asiakkaittemme ja kumppaniemme kanssa yhdessä luoden mahdollisimman kattavan ymmärryksen elämästä kohdemaassa.
 
Asuminen uudessa maassa on poikkeuksetta erilaista kuin Suomessa. Vuokrasopimuksia sääntelevä lainsäädäntö ja vuokrauskäytäntö poikkeavat merkittävästi. Liitännäissopimusten tekeminen (internet, vesi, sähkö, kaasu) on usein paljon monimutkaisempaa ja ne voivat olla merkittävästi kalliimpia kuin Suomessa. Suurissa kaupungeissa asuntomarkkinat vaihtelevat merkittävästi alueittain ja erojen ymmärtäminen voi olla muualta tulevalle haastavaa.  Onnistunut asumisratkaisu on välttämättömyys kohdemaassa viihtymiselle. Tunnemme kohteiden erityispiirteet ja tarjoamme luotettavaa ja turvallista palvelua kohdemaasta ja –kaupungista riippumatta. Otamme asiakkaittemme toiveet huomioon ja paikallinen, kokenut edustajamme auttaa muuttajaa löytämään uuden, mukavan kodin nopeasti ja ongelmitta.

Koulut ja päivähoito

Perheellisen muuttajan ensisijainen huolenaihe on usein lasten koulutus ja viihtyvyys.  Koulut ja opetussuunnitelmat eri maissa vaihtelevat ja oikean vaihtoehdon löytäminen voi olla haasteellista. Toivottuun kouluunpääseminen helpottaa vanhempien huolta, mutta sen mahdollistaminen vaatii usein paikallistuntemusta.
 
Kansainvälisiä päiväkoteja saattaa olla kohteesta riippuen rajatusti. Tämä hankaloittaa perheen pienimpien virikkeisen ympäristön luomista.  Vanhemmat haluavat olla varmoja, että päivähoito jonka huomaan he lapsensa luottavat, on turvallinen ja laadukas. Tämän arvioimisessa auttaa kokenut paikallisedustajamme.

Arjen perehdyttäminen

Työntekijälle ja hänen perheelleen muutto uuteen maahan tarkoittaa totuttelua siihen, että monet arjen toimet tuntuvat uusilta ja jokapäiväisen elämän rutiinit hoituvat hiukan eri tavalla kuin aiemmin. Muuttajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta perehdytämme hänet arkielämän isoihin ja pieniin asioihin, muun muassa
 

  • kauppa- ja pankkipalveluihin
  • terveydenhoitoon
  • julkiseen liikenteeseen
  • viestintään
  • harrastus- ja opiskelumahdollisuuksiin.

 
Työnantajan kannalta säästyy paljon aikaa ja vaivaa, kun FRS:n ammattitaitoinen henkilöstö opastaa muuttajaa ja vastaa käytännön kysymyksiin. Sujuva sopeutuminen ja arki saavat uuden kaupungin tuntumaan kotikaupungilta, ja viihtyminen uudessa ympäristössä lataa myönteistä asennetta ja energiaa työntekoon.

Puolison ja perheen tukeminen

Mukana lähtevän puolison ja mahdollisen muun perheen viihtyminen on ensisijaisen tärkeää ulkomaantyön onnistumisen kannalta. Mitä sujuvammin uuteen maahan asettautuvan työntekijän perheeseen liittyvät asiat järjestyvät, sitä helpompaa on aito kotoutuminen. Me huolehdimme myös siitä, että työn perässä muuttavan puoliso voi elää täysipainoista ja sosiaalisesti vireää elämää uudessa ympäristössä. Puolison toiveiden mukaan selvitämme hänen mahdollisuuksiaan työllistymiseen, opiskeluun, kielitaidon kehittämiseen, harrastamiseen tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön.

Lähtöön liittyvät palvelut

Kun työntekijä lähtee mahdollisesti perheineen Suomesta ulkomaille, on Suomessakin paljon tehtävää. Suomen viranomaisille pitää ilmoittaa, vakuutusasiat tulee hoitaa kuntoon, asunnollekin pitäisi jotain tehdä ja lukuisia dokumentteja ja papereita tulee olla mukana oikein laillistettuina, jotta kohdemaassa ei tule vastaan epämiellyttäviä yllätyksiä.
 
Hoidamme yli kahden vuosikymmenen kokemuksella kaikki työntekijän lähtövalmistelut, on hän sitten yksinmuuttaja taikka perheellinen. Mikään ei unohdu eikä mitään jää ilmoittamatta tai mukaan ottamatta kun viranomaisviidakon läpi navigoidaan ammattilaisen avulla.