Naapurisopu: Suomi ja Norja

Suomi ja Norja. Kaksi valtiota, joilla on omanlaisensa historiat ja persoonallisuudet. Molemmat ovat lähtökohdistaan nousseet asemiin, joissa niiden yhteiskuntajärjestelmä ja monet muut seikat tänään ovat monien ihailemia. Vaikka valtioilla on paljon yhteistä, niillä on myös tiettyjä eroavaisuuksia.

Suomalaisilla ja norjalaisilla on kenties samankaltaisimmat kommunikaatiokulttuurit kaikista pohjoismaalaisista. ”Norjalaiset ovat suorapuheisia kommunikaatiossaan. Tämä saattaa vaikuttaa monesta kylmältä tai epäystävälliseltä, mutta meille rehellisyys on kunnioituksen merkki. Kerromme olevamme eri mieltä jos näin on ja odotamme samaa kohteliaisuutta sinultakin – kunhan et keskeytä muita, kun he puhuvat. Erimielisyyksiä ei pidetä negatiivisina, vaan tapoina päästä parhaaseen lopputulokseen kaikkien osapuolten kannalta”, kertoo Gro Hanssen Oslo Relocationista. Tällainen suorasukaisuus on myös tyypillistä suomalaisille, jotka joskus vaikuttavat olevan jopa töykeän suorapuheisia. ”Smalltalk” ja kohteliaitten tyhjyyksien puhuminen ei ole kummankaan kulttuurin mieleen, vaikkakin tämä ajatusmaailma on toki muuttumassa nuorempien ja kansainvälisempien sukupolvien myötä.

”Me arvostamme suoraa puhetta ja faktoihin tukeutumista ja ajoittain hienovaraisempi lähestymistapa, esimerkiksi aasialaisten tai brittien tapa kommunikoida, voidaan kokea välttelevänä tai jopa epärehellisenä. Jos suunnitelmasi on saada norjalainen puolellesi, yritä olla ylimyymättä. Mene suoraan asiaan ja kerro faktat välttelemättä argumenttisi heikkouksia. Rehellisyys tuo todennäköisesti enemmän kunnioitusta ja tuloksia kuin itsekehuva taktiikka – myös silloin kun kyse on PR:stä. Jonkin väistämättä esilletulevan asian piilottelu saa hyvin todennäköisesti – kuten norjalainen sanoisi –  meidät vastahankaan”, Gro jatkaa.

Molemmille kulttuureille ominaisen suorapuheisuuden lisäksi yksityisyys on molemmissa kulttuureissa korkeasti arvostettua. ”Suomalaiset ovat introverttejä ajattelijoita, pysyttelevät pitkälti omissa oloissaan ja saattavat vaikuttaa jopa hieman vihamielisiltä aluksi, mutta kyse on oikeastaan ujoudesta. He ovat hyvin herttaisia ja ystävällisiä kun heihin tutustuu. Ja jos heidän kieltään yrittää opetella, he usein lämpenevät nopeastikin”, Gro sanoo. Norjalaisilla on samankaltainen lähestymistapa yksityisyyteen ja haluavatkin usein pitää yksityiselämän ja työelämän erillään toisistaan. ”Vaikka Norja on hyvin tasa-arvoinen maa, olemme hyvin individualistinen yhteiskunta. Oikeus yksityisyyteen on erittäin tärkeää ja arvostettua. Työn ja yksityiselämän välillä on selvät rajat. Siksi me käsittelemmekin ammatillisia suhteitamme liiketapahtumina, emmekä laita paljon painoarvoa pitkäaikaisille henkilökohtaisille suhteille bisneksen tekemisessä”, Gro jatkaa.

Norjalaiset eivät kuitenkaan ole aivan kylmäverisiä, huolimatta maan keskilämpötiloista. ”Bisneksen tekeminen tuntemiemme ihmisten kanssa on miellyttävämpää, joten referenssien, yritystietojen ja henkilökohtaisten tietojen antaminen auttaa pääsemään eteenpäin. Me todennäköisesti emme tule kutsumaan sinua päivälliselle kotiimme, mutta sitä ei tule ottaa merkkinä epäluottamuksesta tai siitä, että emme olisi kiinnostuneita. Norjalaisille pidättyväisyys on suuresti arvostettu luonteenpiirre ja olisi hölmöä pitää meidän tunteellisen kiintymyksen ilmeistä puutettamme minään muuna kuin sinun yksityisyytesi kunnioittamisena.”

Kaikissa Pohjoismaissa päivänvalo on harvinaista herkkua suurimman osan vuodesta eikä aikaa ole hukattavaksi, joten ketään ei yllättäne aikataulujen pitämisen olevan yhtä lailla tärkeää Suomessa ja Norjassa. ”Et tule todennäköisesti koskaan tapaamaan ketään, jolla on yhtä kirjaimellinen käsitys aikatauluista kuin meillä norjalaisilla”, Gro sanoo, mutta itse olen sitä mieltä että suomalaisten suhtautuminen aikatauluihin voi olla vielä norjalaistakin tiukempi. ”Arvosta aikaamme kuten mekin: täsmällisyys on ratkaisevaa, sillä se viestii kunnioitusta ja luottavuutta. Tokihan me olemme kaikki joskus hieman myöhässä, mutta ellet anna meille ilmoitusta tästä etukäteen voit vahingoittaa potentiaalista suhdetta. Kaikki tapaamiset pitäisi sopia hyvissä ajoin etukäteen, koska on turha odottaa että olemme käytettävissänne milloin vain. Me ehdottomasti emme ole”, hän päättää, ja minunkin on pohdittava  asuuko minussa sittenkin pieni norjalainen.

Perusteet suomalais-norjalaiselle yhteistyölle:

  1. Pysy aikatauluss Suomalaiset ja norjalaiset arvostavat täsmällisyyttä.
  2. Kommunikaatio on suoraa ja faktapohjaista. Vältä ylimyyntiä ja liiallista
  3. Molemmissa kulttuureissa ”body language” on hyvin hillittyä. Tähän ei ole tarpeen kiinnittää liikaa huomiota.
  4. Sekä suomalaiset että norjalaiset ovat enemmän tehtävä- kuin suhde fokusoituneita liiketoiminnassaan.
  5. Vaikka molemmat yhteiskunnat ovat hyvin tasa-arvoisia, norjalaiset ovat tyypillisesti demokraattisempia päätöksenteossa, kun taas suomalaiset ovat tyypillisesti autoritäärisempiä.
Avainsanat: