Opinnäytetyö: Pk-yritysten näkemyksiä ulkomaalaisten palkkaamisesta

Angela Wernerin tuoreessa opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia näkemyksiä Helsingin seudun pk-yrityksillä on ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyen.

Me FRS:llä teemme mielellämme yhteistyötä kansainvälistä rekrytointia tutkivien opiskelijoiden kanssa. FRS:n Petri Lautjärvi auttoi keksimään aiheen ja antoi haastattelun Laurea-ammattikorkeakoulun Angela Wernerin juuri julkaistuun opinnäytetyöhön ”How can immigrant capabilities be improved to increase their employment opportunities at small and medium businesses in Helsinki?”

Wernerin opinnäytetyössä selvitettiin kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla Helsingin seudun pienten ja keskisuurten yritysten asenteita ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamiseen. Seuraavassa poimintoja tutkimuksen tuloksista.

Yrityksissä kiinnostusta kansainväliseen rekrytointiin

Opinnäytetyön kyselyn vastausten perusteella yrityksissä suhtaudutaan ulkomaalaisten palkkaamiseen varsin positiivisesti. Lähes puolet vastaajista palkkaisi ulkomaalaisia hyvin todennäköisesti ja toiseksi suurin ryhmä melko todennäköisesti.

Tutkimukseen vastanneet kuitenkin kokivat, että ulkomaalaisten palkkaamiseen liittyy haasteita. Useat vastaajat pitivät ulkomaalaisen palkkaamista työläänä ja työntekijän maahanmuuttoprosessia monimutkaisena ja aikaa vievänä. Lisäksi moni vastaaja ajatteli, että ulkomaalainen työntekijä ei välttämättä pysy yrityksessä pitkään vaan haluaa palata kotimaahansa. Esiin nousi myös huoli mahdollisista kulttuurierojen aiheuttamista kommunikaatio-ongelmista.

Kansainvälisen rekrytoinnin haasteet ratkaistavissa

Maahanmuuton monimutkaisuus, kulttuurierojen aiheuttamat ongelmat ja riski työntekijän paluusta kotimaahansa ovat onneksi ratkaistavissa relokaatiopalveluiden avulla. Kokeneen relokaatioasiantuntijan avulla maahanmuutto, asettautuminen ja sopeutuminen uuteen kulttuuriin sujuvat nopeammin ja miellyttävämmin, ja riski työntekijän ennenaikaisesta lähdöstä pienenee.

Osa tutkimukseen osallistuneista piti myös ulkomaalaisten työntekijöiden suomen kielen taidon puutetta ongelmana. Toisaalta opinnäytetyössä viitataan tutkimukseen, jonka mukaan monet yritykset ovat valmiita tukemaan työntekijöiden kielikoulutusta. Työnantajien kannattaa myös miettiä, onko suomen kielen taito todella välttämätöntä – luopumalla turhista kielitaitovaatimuksista rekrytoiva yritys parantaa mahdollisuuksiaan löytää sopivimmat osaajat. Lue lisää aiheesta: Kansainväliset osaajat ja suomen kieli.

Ulkomaalaisten palkkaaminen kannattaa

Opinnäytetyöhön haastateltujen mukaan ulkomaalaisten palkkaaminen on hyödyllistä yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä kasvusta ja verkostoitumisesta ulkomailla, sillä se voi auttaa ymmärtämään paremmin eri kohdemaiden markkinoita ja kulttuureja.

Kyselyn ja haastatteluiden mukaan ulkomaalaiset työntekijät myös tuovat uusia näkökulmia ongelmanratkaisutilanteisiin. Ulkomaalaisten työntekijöiden myötä työyhteisöön saadaan harvinaisempiakin kykyjä, ja myös muut työyhteisön jäsenet oppivat uusia taitoja, tapoja ja arvoja. Lisäksi kansainvälinen rekrytointi laajentaa mahdollisuuksia löytää parhaat työntekijät, kun hakua ei ole rajattu vain yhteen maahan.

 

Lisää aiheesta:

Kansainvälinen rekrytointi kannattaa

Kansainvälinen liikkuvuus kiinnostaa opiskelijoita

Tutkimusyhteistyö: Ulkomaalaisen työntekijän puoliso – avain kansainvälisen työtehtävän onnistumiseen

Avainsanat: