Pelialalla rekrytoidaan kansainvälisesti

Pohjoismaisten peliyhtiöiden edustajat kertoivat pelialan relokaatiokäytännöistä Nordic Game Talents -tapahtuman paneelikeskustelussa.

Nordic Game Talents -rekrytointitapahtuma järjestettiin verkossa 27.–29.10. Tapahtuma kokosi yhteen Pohjoismaiden johtavia peliyrityksiä sekä pelialan osaajia ympäri maailmaa. Myös Finland Relocation Services osallistui tapahtumaan yhteistyökumppanina.

FRS:n Marina Velikova juonsi tapahtumassa paneelikeskustelun ”Smooth relocation of international talent to the Nordics”. Paneelikeskusteluun osallistuivat suomalaisista peliyrityksistä Next Gamesin John Nylund ja Rovion Linh Pham sekä Ruotsista Resolution Gamesin Natalie Mellin.

Pelialalla rekrytoidaan kansainvälisesti – myös pandemian aikana

Kaikissa kolmessa peliyrityksessä merkittävä osa – jopa 70 % – uusista työntekijöistä rekrytoidaan ulkomailta. Yllättäen kansainvälisten rekrytointien osuus on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Mahdolliseksi syyksi arveltiin, että poikkeustila etätöineen on kenties saanut ihmiset pohtimaan avoimemmin mielin asuinpaikkaansa ja uudenlaisia vaihtoehtoja.

Lisää aiheesta: Miksi kansainväliset osaajat muuttavat nyt Suomeen?

Yritysten rekrytointiprosessi on samanlainen, oli kyseessä sitten ulkomaalainen tai paikallinen hakija; pandemian myötä haastattelutkin on järjestetty etänä myös paikallisille. Yrityksissä pidetään silti tärkeänä, että ulkomaalainen osaaja pääsee tutustumaan maahan etukäteen.

Koronapandemia on joissain tapauksissa hidastanut kansainvälisiä rekrytointiprosesseja, sillä esimerkiksi joidenkin maiden lähetystöt ovat olleet suljettuina. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta työnaloitusaikatauluihin, ja joskus työskentely on aloitettu etänä. Panelistien mukaan tärkeintä on selkeä viestintä uuden työntekijän suuntaan, jotta tämä pysyy ajan tasalla tilanteesta. Myös matkustusrajoituksia tulee seurata tarkasti, sillä ne voivat muuttua työsopimuksen allekirjoituksen ja työnaloituspäivän välillä. Relokaatiokonsulteista on tässä ollut iso apu, ja asiakkaat ovat pysyneet tilanteen tasalla.

Relokaation tukeminen tärkeää

Panelistit pitävät relokaation sujuvuutta hyvin tärkeänä, ja kaikki kolme yritystä tarjoavatkin ulkomailta muuttaville työntekijöilleen relokaatioyrityksen palveluita. Erityisen tärkeäksi relokaatioyrityksen apu koetaan maahanmuuttoprosessissa ja asunnonhaussa.

”FRS:n palvelut ovat olleet isona tukena. Ulkomaalaiset työntekijät arvostavat sitä, kun on joku joka selittää mitä lomakkeita tulee täyttää, millaiset aikataulut ovat, ja tukee koko prosessin ajan, väliaikaisen ja pysyvän majoituksen hankkimisessa, pankkitilin avaamisessa jne.” kertoi Next Gamesin John Nylund.

Relokaatiopalveluiden lisäksi yrityksissä tuetaan työntekijän sopeutumista varmistamalla sujuva työn aloitus sekä järjestämällä kielikoulutusta, tapahtumia ja harrastuksia. Ulkomaille muutto on työntekijälle iso askel, ja mitä enemmän siinä voidaan tukea, sitä parempi työntekijäkokemus on.

Tietoa päätöksenteon tueksi

Koko relokaatioprosessin ajan on tärkeää, että hakija saa tarpeeksi luotettavaa tietoa sekä prosessista että kohdemaasta. Ennen päätöstä työtarjouksen vastaanottamisesta osaajalle tarjotaan tietoa esimerkiksi kohdemaan kulttuurista, hintatasosta ja maahanmuuttoprosessista. Esimerkkinä keskeisestä tiedosta mainittiin maan yleinen englannin kielen taso; Pohjoismaissa pärjää monia muita maita paremmin osaamatta paikallista kieltä, millä on suuri vaikutus jokapäiväisen elämän sujuvuuteen. Työntekijälle tarjotaan myös mahdollisuus keskustella muiden kohdemaahan muuttaneiden kanssa – erityisesti samasta lähtömaasta muuttaneiden kokemukset voivat tarjota hyödyllistä tietoa. Panelistien mukaan on tärkeää, että osaaja ymmärtää, mitä työtarjouksen vastaanottaminen ja kohdemaahan muuttaminen tarkoittaa käytännössä.

Muista myös perheenjäsenet

Kaikki panelistit mainitsivat perheenjäsenten suuren merkityksen relokaatiopäätökselle, ja yritykset tukevatkin paitsi työntekijän myös tämän perheen relokaatiota. Tähän kuuluu esimerkiksi lasten koulu- ja päiväkotipaikkojen järjestäminen sekä puolison sopeutumisen tukeminen esimerkiksi auttamalla työnhaussa. Myös puolisoiden kutsuminen kielikoulutuksiin ja työpaikan tapahtumiin auttaa heitä luomaan verkostoja kohdemaassa. Muutenkin verkostoitumista ja sosiaalista integraatiota pidetään sopeutumiselle tärkeänä; mielenkiintoisen työn lisäksi myös ihmissuhteet ovat keskeinen osa työntekijän kokemusta.

Avainsanat: ,