Puolison näkökulma

Olin mukana avomieheni neljän vuoden ulkomaankomennuksella Kiinassa. Palasimme erittäin mielenkiintoisen ja opettavaisen ajan jälkeen Suomeen vuosi sitten. Hyvin paljon omasta kulttuuritaustasta poikkeavassa maassa asuminen muutti käsityksiä maailmasta ja vaikutti myös elämänarvoihin.

Ulkomaankomennusten vaikutuksista sekä komennuksilla olleisiin että heidät lähettäneisiin yrityksiin on tehty useita tutkimuksia. Yksi niistä on Mercerin tekemä ”Worldwide Survey of International Assignment Policies and Practises” –kysely. Monet siihen vastanneista 750:stä vastaajasta myöntävät, että ulkomaan komennuksen tarkkaa arvoa on vaikea mitata. Sen sijaan yksittäisen komennuksen epäonnistumiselle on helpompi määrittää hinta. Tutkimuksen mukaan 20-45 prosenttia ulkomaankomennuksista epäonnistuu, mikä aiheuttaa yhtiöille kymmenien miljoonien eurojen tappiot vuosittain. Rahallisten kustannusten lisäksi työnantajien on mietittävä myös epäonnistumisen aiheuttamia näkymättömiä vaikutuksia, kuten itsetunto- ja ihmissuhdeongelmia, masennusta ja päihteiden käyttöä. Tällaiset henkilökohtaiset ongelmat voivat nostaa kustannuksia, jos ne laskevat työntekijän tuottavuutta ja lisäävät sairaslomia. Ne voivat myös vähentää muiden työntekijöiden halukkuutta lähteä komennuksille.

Monet tutkimukset osoittavat, että perheen tuki vaikuttaa komennuksen onnistumiseen. Tuen puute voi heikentää saavutuksia, viivästyttää työn aloittamista, vaikeuttaa komennuksella olevien ja komennusmaan työntekijöiden suhteita, vaikuttaa negatiivisesti seuraajiin ja jopa keskeyttää komennuksen. Ulkomailla työskentely kerryttää kuitenkin aina kansainvälistä kokemusta ja paikallistuntemusta, jotka voivat edesauttaa komennusaikaansa pettynyttä työntekijää vaihtamaan kilpailijalle.

Kun nykyään komennukselle lähtijä yhä useammin onkin nainen, tuo se uudenlaisia haasteita sekä työntekijöille että yrityksille. Yhteiskunta olettaa usein yhä, että nainen rakentaa kotia ja tekee kompromisseja oman uransa suhteen tukeakseen miehen uraa. Miehen voi olla myös vaikeampaa selittää aukko työhistoriassaan. Kiinan komennuksemme aikana tutustuimme vain muutamaan pariskuntaan, jossa nainen oli komennukselle lähtijä. Tällöinkin mies lähti mukaan komennukselle harvoin, ja monesti vain osaksi aikaa. Tällainen tilanne vaikeuttaa keskittymistä ja täyttä panostusta työhön, kun osa ajatuksista on muualla ja aikaa menee myös kahden maan välillä reissaamiseen.

Useimmiten monet kohdemaassa järjestetyt tukiverkostot ovat naisille suunnattuja, joten miehen voi olla vaikeaa päästä sisään niihin. Tämän havaitsin itsekin komennuksella mukana ollessani. Suomalaisen verkoston järjestämät tilaisuudet, kuten kuukausilounaat, kirjallisuuspiirit, ostosreissut ja käsityö- ja kokkauskerhot perustuivat aika pitkälti yleisemmin naisia kiinnostaviin asioihin.

On komennukselle lähtijä siis mies tai nainen, myös komennukselle lähtevän puolison on tärkeää olla osa relocation-prosessia. Farnham Castlen interkulttuuristen ratkaisujen johtaja Sheelagh Mahoneyn mukaan yhtiöt voivat vähentää komennuksen epäonnistumisen riskiä antamalla kulttuuriperehdytystä koko perheelle ennen lähtöä. Se on taloudellinen ja ennaltaehkäisevä tapa minimoida komennuksen epäonnistumisen riski, joka auttaa expat-perheitä ja heidän työnantajiaan saamaan kaiken irti komennuksista. Monesti edelleen kuvitellaan, että expat-elämää vietetään yhä kuten 70-luvulla palvelijoineen päivineen. Todellisuus on kuitenkin aivan toinen, ja meidän onkin päivitettävä ajattelutapaamme ja pohdittava sitä, miten tuemme parhaiten mukaan lähteviä puolisoita, olivat he sitten miehiä tai naisia.

Omalla kohdallamme saimme paljon apua ja tukea avomieheni työnantajayritykseltä. Keskustelimme ja vertailimme paljon kokemuksia muiden komennukselle lähteneiden kanssa työnantajien tuesta, mikä osaltaan vaikutti käsityksiini yrityksistä. Vaikka avomieheni työnantaja teki parhaansa, ja saimme apua eri tahoilta, opimme monet asiat kantapään kautta. Yksi asiantunteva taho, jolle olisi voinut keskittää kaikki uuteen maahan asettumiseen liittyvät asiat, olisi helpottanut ja nopeuttanut uuteen maahan asettumista.

  • Kirjoittaja työskentelee FRS:n Relocation-konsulttina. Hänellä on omakohtaista kokemusta puolison roolista relocation-tilanteissa sekä expat-komennusten haasteista ja niiden voittamisesta.


Kiinnostaako puolison näkemys enemmänkin? Kuuntele Emin kertomus heidän kokemuksistaan muutossa Suomeen!

Avainsanat: