Riittävätkö viranomaisten resurssit?

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa saattaa herätä kysymyksiä asian vaikutuksista muiden oleskelulupien hakemiseen ja käsittelyaikoihin. Ilmassa on ollut huolia siitä, että oleskelulupien käsittelyajat venyisivät. Epäselvyyksien välttämiseksi halusimme selvittää tilannetta.

Maahanmuuttoyksikön tulosalueen johtaja Anna Hyppönen Maahanmuuttovirastosta kertoo, ettei tässä vaiheessa ole näköpiirissä, että työnteon perusteella oleskelulupaa hakevien hakemukset ruuhkautuisivat turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi. Turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään ja ratkaistaan eri yksikössä kuin missä työperusteiset oleskelulupahakemukset ovat käsittelyssä. Ulkomaalaislaissa on työperusteisten hakemusten enimmäiskäsittelyajaksi määritelty 4 kk, jota Maahanmuuttovirasto pyrkii noudattamaan.

Myös Helsingin poliisin ulkomaalaisasioista vastaava ylikomisario Kaj Wahlman vakuuttaa, että työperäisten oleskelulupien jatkolupahakemukset sekä EU-rekisteröinnit vastaanotetaan ja käsitellään kuten aiemmin. Poliisi on saanut jonkun verran lisäresursseja hoitamaan turvapaikanhakijoihin liittyviä erilaisia asioita. Myös jatkolupien ja EU-rekisteröintien parissa työskentelevien määrää on lisätty. Asiointi poliisilaitoksella hoidetaan lähtökohtaisesti edelleen ajanvarauksella ja vapaan ajan saa parin kuukauden päähän varaamisajankohdasta.

On mahdollista, että vaikutukset muun muassa poliisin ulkomaalaisasioita hoitavan yksikön toimintaan näkyvät turvapaikanhakijoiden jatkolupahakemusten tullessa ajankohtaiseksi noin vuoden kuluttua. Sekä Kelassa että Maistraateissa lisääntyvän maahanmuuton vaikutukset alkavat näkyä vasta loppuvuodesta. Finland Relocation Services seuraa tilannetta ja pitää myös teidät ajan tasalla.

Avainsanat: