Tietoa meistä

Ota meihin yhteyttä, keskustellaan lisää

On oltava helpompi tapa

Tarinamme

Elettiin vuotta 1994. NAFTA ja ETA astuivat voimaan vuoden alussa. Suomessa järjestettiin kansanäänestys Euroopan unioniin liittymisestä. Nelson Mandelasta tuli Etelä-Afrikan ensimmäinen tummaihoinen presidentti. Michael Schumacher voitti ensimmäisen F1 mestaruutensa. Justin Bieber syntyi. Toukokuussa -94 tapahtui myös suomalaisten yritysten kansainvälistymisen helpottumisen kannalta merkittävä askel.

 
Relocation-palvelut Suomesta ja Suomeen olivat tuolloin lähes tuntematon käsite. Eräs nainen perheineen oli kokenut työperäisen muuton ja sen haasteet jo kahdesti. Palatessaan Suomeen perheineen ja käydessään paperisotaa virkamieskoneiston kanssa, hän totesi: ”On oltava helpompi tapa”.Tästä toteamuksesta syntyi Finland Relocation Services, joka jo syntyessään oli kansainvälisen työperäisen liikkuvuuden ammattilainen.
 
Syntynyt yritys auttoi suomalaisia yrityksiä ulkomaalaisten asiantuntijoiden Suomeen muuttoon liittyvissä haasteissa. Tarjotut palvelut nousivat nopeasti yrityksille arvokkaiksi ja lisäarvoa tuoviksi kilpailutekijöiksi huippuosaajia rekrytoitaessa. Yritykset huomasivat, kuinka paljon helpompaa näitä avainresursseja on palkata ja ennen kaikkea pitää, kun relocation-palvelut on hoidettu alusta asti kunnolla.
 
Yrityksen luihin ja ytimiin valettiin omakohtainen kokemus ja ymmärrys työperäisen maahanmuuton haasteista ja niiden voittamisesta. Kun yritys kasvoi, valittiin tiimin uudet jäsenet kansainvälistä ymmärrystä, kielitaitoa ja omaa kokemusta ulkomailla asumisesta painottaen. Uusi veri toi mukanaan lisätuntemusta eri maista ja kulttuureista ja vahvisti Finland Relocation Servicesin palvelun ainutlaatuisuutta.
 
Kansainvälisellä alalla ei kuitenkaan voi toimia olematta osa kansainvälisiä yhteisöjä. Finland Relocation Services liittyi siksi alan merkittävimpiin verkostoihin ja toimii tänä päivänä TIRA (The International Relocation Associates)- yhteisön edustajana Suomessa ja EuRA:n (European Relocation Association) täysjäsenenä tehden jatkuvaa yhteistyötä verkostojen muiden jäsenien kanssa. Suomen johtavana asiantuntijana toimimme myös useiden kansainvälisten relocation management –yritysten Suomen edustajina.

Asiakkaidemme menestys on meidän intohimomme

Olemme kulkeneet yli kaksikymmenvuotisen taipaleemme yhdessä asiakkaittemme kanssa. Olemme auttaneet, tukeneet ja ystävystyneet läpi alojen yritysten ja ihmisten kanssa. Tunnemme kansainvälisen liikkuvuuden haasteet niin yritysten näkökulmasta kuin muuttavien työntekijöidenkin ja heidän mahdollisten perheenjäsentensä kannalta.
 
Asiakkaittemme menestys on meidän intohimomme. Osaamme ja haluamme auttaa asiakasyrityksiämme kansainvälisen liikkuvuuden onnistumisen varmistamisessa.

Finland Relocation Services on EuRAn (European Relocation Association) täysjäsen ja sitoutuu toiminnassaan yhdistyksen sääntöjen ja arvojen noudattamiseen. EuRAn tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kansainvälisen liikkuvuuden eri alueilla.  Yhdistys työskentelee voimakkaasti alan toimintatapojen ja laatustandardien kehittämiseksi mm. laadukkaan koulutustarjonnan avulla.

EuRA Global Quality Seal on relocation-alan oma laatustandardi, joka pohjautuu ISO 9001 prosessiohjausmalliin. EuRA Global Quality Seal on ISO 9001 –pohjainen laatustandardi, joka määrittelee alan korkeimmista standardeista ja toimintamalleista kertovat prosessit ja menestystekijät.

Finland Relocation Services sai EuRA Quality Sealin joulukuussa 2008 alan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Korkealaatuinen toiminta on Finland Relocation Services Oy:n keskeisimpiä arvoja ja olemme ylpeitä saamastamme tämän todentavasta tunnustuksesta