Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän palkkauksessa

Työnantajien keskuudessa on jonkin verran epävarmuutta työnantajan vastuista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että ulkomaalaista työntekijää tulee kohdella täysin samoin kuin suomalaistakin. On kuitenkin olemassa tiettyjä lisävelvollisuuksia, jotka tulee huomioida kun palkataan ulkomaalainen työntekijä.

Ensimmäinen ja tärkein työnantajan velvollisuus on varmistaa työntekijän oleskelu- sekä työnteko-oikeus Suomessa. Suomalaisen yrityksen on varmistettava, että heidän ulkomaalaisilla työntekijöillään on oikeus työntekoon Suomessa paitsi työsuhteen alkaessa niin myös koko työsuhteen keston ajan.

Työnantajan velvollisuus ei täyty vain kysymällä ulkomaalaiselta tämän oleskeluluvasta. Työnantajan on säilytettävä tieto ulkomaalaisen oikeudesta työntekoon. Tämä on joko soveltuva ja voimassaoleva oleskelulupa taikka todistus siitä, että oleskelulupaa ei tarvita. Näitä tietoja on säilytettävä työsuhteen päättymisen jälkeenkin ja tietojen on oltava helposti saatavilla, mikäli työpaikalla tapahtuu työsuojeluviranomaisen suorittama tarkastus. Huomattavaa on, että esimerkiksi kela-kortti tai verotustodistus eivät ole riittävät tähän tarkoitukseen. Työsopimuksesta on myös käytävä ilmi, mikäli kyseessä on nk. lähetetty työntekijä.

TE-toimistolla on tilastointivastuu ulkomaisesta työvoimasta Suomessa ja Aluehallintovirasto yhdessä poliisin kanssa toimii valvovana viranomaisena. Työnantajan on tiedotettava myös työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Vaikka ulkomaisen työntekijän palkkauksessa on otettava huomioon joitakin ylimääräisiä velvollisuuksia sekä vaadittuja asioita, joita suomalaiset saattavat pitää itsestäänselvyyksinä, ovat saavutettavissa olevat hyödyt näiden haasteiden voittamisen arvoisia. Kun uudesta työntekijästä huolehditaan oikein ja hänen asettumisensa järjestetään tarvittaessa asiantuntijan avulla, on ulkomaisen työvoiman rekrytointi monin tavoin hyödyllistä palkkaavan yrityksen kannalta.

Tarvitsetko apua työntekijöiden lupa-asioissa tai asettumisessa Suomeen? Ota yhteyttä!

Avainsanat: , , ,