Työntekijän palkkaaminen Japanista

Useiden Suomeen palkattujen japanilaisten relokaatiossa auttanut ja Japanissa itsekin asunut konsulttimme kertoo, mitä asioita Japanista rekrytoivan kannattaa ottaa huomioon.

Osaajien houkuttelu Japanista Suomeen

Monissa maissa Suomea ei tunneta kovin hyvin, joten kilpailu huippuosaajista maailman metropolien kanssa ei ole helppoa. Japanissa Suomella kuitenkin on todella hyvä maine, ja maassa on jopa Suomi-faneja. Japanilaiset arvostavat esimerkiksi suomalaista designia, luontoa ja koulutusjärjestelmää. Muutto Suomeen on siis monelle japanilaiselle hyvin mieluisa ajatus.

Avullamme muuttaneet japanilaiset asiantuntijat ovatkin viihtyneet Suomessa hyvin. Erityisesti he arvostavat työn ja vapaa-ajan tasapainoa, sillä Suomessa työpäivät ovat huomattavasti lyhyempiä ja lomat pidetään. Suomessa arki on moniin muihin maihin verrattuna helppoa ja sujuvaa kehittyneen teknologian ansiosta. Vaikka Japanissakin on hyvin kehittynyttä teknologiaa, siellä on panostettu eri asioihin kuin Suomessa. Esimerkiksi moni muuttamiseen liittyvä asia, joka hoituu Suomessa helposti netissä, vaatii Japanissa asiointia useissa toimipisteissä.

Japanilaisen työntekijän maahanmuuttoprosessi

Työantajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on oikeus työntekoon Suomessa. Japanista muuttaville työntekijöille tämä useimmiten tarkoittaa oleskeluluvan hakemista. Oikean lupatyypin valinta ja tarvittavien liitteiden toimittaminen vaativat asiantuntemusta, joten kannattaa kääntyä immigration-asiantuntijoidemme puoleen. Näin maahanmuuttoprosessi saadaan hoidettua kerralla oikein ja mahdollisimman nopeasti.

Työn aloitus ja perehdytys

Japanissa uusille työntekijöille on tapana järjestää seremonia, jossa he tutustuvat yritykseen ja esittelevät itsensä kaikille yrityksen työntekijöille. Japanilainen työntekijä saattaa odottaa tervetuliaisseremoniaa Suomessakin, vaikka täällä sellaisia harvemmin järjestetään. Suomalaisen työnantajan kannattaa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että japanilainen työntekijä kokee olevansa tervetullut yritykseen.

Ulkomaalaisen työntekijän huolellisella perehdyttämisellä vältytään turhilta ongelmilta ja väärinymmärryksiltä. Japanissa uuden työntekijän perehdytys on hyvin yksityiskohtainen ja saattaa kestää pitkäänkin. Huolellinen perehdyttäminen on tärkeää myös kulttuurierojen vuoksi. Ihmisten välillä on toki eroja maasta riippumatta, ja Japanissa on myös suuria alueellisia eroja, mutta yleisimmät kulttuurierot on hyvä tietää. Seuraavassa muutamia työkulttuurien eroja, joita monet Japanista Suomeen muuttaneet ovat havainneet.

Työkulttuurit Japanissa ja Suomessa

Suomalaisessa työkulttuurissa on moniin muihin maihin verrattuna hyvin matala hierarkia. Tämä on tärkeää kertoa Japanista muuttavalle, sillä japanilainen työkulttuuri on huomattavasti hierarkkisempaa. Vanhempia ja yrityksessä pidempään olleita pidetään korkea-arvoisempina, ja ylennykset perustuvat usein työkokemusvuosiin. Japanilaiset hämmästelevätkin usein, kuinka paljon vastuuta Suomessa annetaan nuoremmillekin työntekijöille.

Niin viestinnän kuin pukeutumisenkin muodollisuudessa on isoja eroja suomalaisten ja japanilaisten yritysten välillä. Japanissa kollegoita puhutellaan usein tittelillä, ja kielessä on eri kohteliaisuusasteita. Uusia työntekijöitä puhutellaan eri tavalla kuin johtotehtävissä olevia. Suomessa taas puhetapa on usein hyvin epämuodollinen myös yritysjohdolle puhuttaessa. Monissa japanilaisissa yrityksissä on alasta riippumatta hyvin tiukka ja muodollinen pukukoodi, kun taas Suomessa työntekijöillä on useimmilla aloilla enemmän valinnanvaraa pukeutumisen ja ulkonäön suhteen.

Suoraan puhuminen on suomalaisen kulttuurin erityispiirre, johon Japanissa asunut ei välttämättä ole tottunut. Perinteisesti japanilaiset välttävät negatiivisten asioiden sanomista, sillä harmonian säilyttäminen on tärkeää. Tosin nykyisin monet nuoret kommunikoivat suoremmin, sillä epäsuoran kommunikaatiotavan on huomattu vievän aikaa. Suomeen muuttaville työntekijöille kannattaakin korostaa, että omien mielipiteiden ja rakentavan palautteen esittäminen on täällä hyväksyttävää.

Positiivisia kokemuksia

Kulttuurieroista huolimatta japanilaisten on usein helpompi asettua Suomeen kuin moneen muuhun maahan. Vaikka suomalaiset puhuvat suoraan, he esittävät asiansa kuitenkin kohteliaasti, mikä on japanilaisille tärkeää. Suomalaisessa ja japanilaisessa kulttuurissa on myös merkittäviä yhtäläisyyksiä, esimerkiksi täsmällisyys, tunnollisuus ja sisukkuus. Sekä suomalaisilla että japanilaisilla on tapana keskittyä työpaikoilla omaan työhönsä eikä työkavereiden kanssa keskusteluun. Molemmissa maissa arvostetaan myös järjestelmällisyyttä ja sääntöjen noudattamista.

Yrityksillä on hyviä kokemuksia japanilaisten palkkaamisesta. Japanilaiset ovat työntekijöinä todella yksityiskohtaisia, ja heillä on usein syvällinen ymmärrys omasta alastaan. Japanissa on korkea koulutustaso ja koulutuksessa painotetaan asioiden yksityiskohtaista oppimista. Kulttuurieroistakaan ei kannata olla huolissaan, sillä japanilaiset oppivat mielellään uutta. He oppivat suomalaisten työtavatkin nopeasti, kunhan perehdytyksestä huolehditaan. Japanilaisten palkkaaminen kannattaa myös siksi, että erilaisesta kulttuurista tulevat työntekijät tuovat yrityksiin uudenlaisia ideoita. Erityisen tärkeää Japanista rekrytointi on Japanin markkinoille tavoitteleville yrityksille.

Japania tuntevat relokaatiokonsultit apunasi

Relokaatiokonsulteillamme on kokemusta useiden japanilaisten auttamisesta Suomessa sekä omakohtaista kokemusta Japanissa asumisesta. Eräs konsulttimme on esimerkiksi työskennellyt Japanissa useita vuosia ja puhuu sujuvaa japania.

Tarvitsetko apua työntekijäsi muutossa Suomeen? Ota yhteyttä!

 

Lisää aiheesta:

Kansainvälinen rekrytointi kannattaa

Mitä ulkomaalaisen työntekijän tulee tietää suomalaisesta työkulttuurista?

Avainsanat: , , ,