Työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus UPM:llä

UPM kannustaa työntekijöitään kansainväliseen liikkuvuuteen, ja muuttavia työntekijöitä tuetaan kattavasti esimerkiksi tarjoamalla FRS:n relokaatiopalveluita. Haastattelussamme UPM:n Marju Luoma ja Iiris Lukiini kertovat kokemuksistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta HR-näkökulmasta. 

Kansainvälisyys osana HR-työtä

Marju Luoma on UPM Biorefining-liiketoiminta-alueen VP HR. Suuren ja kansainvälisen liiketoiminta-alueen henkilöstöjohtajana hän on vastuussa esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnittelusta ja henkilöstön kehittämisestä. Hänen mukaansa kansainvälisyys on innostava ja motivoiva osa HR-työtä. ”Tässä oppii jatkuvasti uutta: asiat muuttuvat, joten koskaan ei ole valmis. HR-työ on muutenkin monipuolista, niin varsinkin kansainvälisissä ympyröissä.”

Iiris Lukiini on UPM Biorefining liiketoiminta-alueen Senior HR Specialist. Hän tukee Suomen päässä maahan saapuvia ja täältä lähteviä työntekijöitä ja on esimerkiksi yhteydessä työntekijöiden relokaatioasioita hoitaviin FRS:n konsultteihin. ”Kansainvälisessä HR-työssä on omat twistinsä, kun ollaan tekemisissä muidenkin maiden lainsäädännön kanssa, ja koronakin on tuonut oman lisänsä. On myös mielenkiintoista olla tekemisissä muiden maiden HR:n kanssa.”

Sekä Marjulla että Iiriksellä on myös henkilökohtaista kokemusta kansainvälisestä liikkuvuudesta: Marju on asunut Ranskassa ja Yhdysvalloissa, ja Iiris Puolassa ja Saksassa.

Kansainvälinen liikkuvuus sekä yrityksen että työntekijän etu

UPM on globaali yritys, jolla on toimintaa ja omaa henkilöstöä 46 maassa. Työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta tapahtuu erityisesti suuriin projekteihin, kuten Uruguayhyn rakennettavaan suureen sellutehtaaseen, liittyen. Lisäksi yksittäisiä työntekijöitä muuttaa eri maihin niin lyhyemmille komennuksille kuin pidempiaikaisestikin. Liikkuvuuden painopistealueet vaihtelevat liiketoiminta-alueiden mukaan; Biorefining-liiketoiminnalle erityisesti Uruguay on tärkeä kohde- ja lähtömaa. Liikkuvuutta on hyvin monenlaisissa työtehtävissä; varsinkin isoissa projekteissa työntekijöitä tarvitaan laajasti eri tehtäviin niin rakentamiseen, johtamiseen kuin myyntiinkin liittyen.

UPM:ssä työntekijöitä kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen, sillä siitä on hyötyä sekä yritykselle että työntekijöille. ”Rekrytoimme kansainvälisesti, sillä haluamme saada kuhunkin tehtävään aina parhaat osaajat. Myös diversity ja inclusion ovat valtavan tärkeitä. Kun yhteisössä työskentelee monenlaisia ihmisiä, saadaan mukaan monenlaisia näkökulmia, mikä lisää luovuutta ja saa aikaan parempia tuloksia. Myös yksilön kannalta on tärkeää, että pääsee tekemään erilaisia tehtäviä ja tutustumaan erilaisiin maihin ja näkökulmiin”, Marju kertoo.

Relokaatiopalvelut tärkeitä työntekijäkokemuksen kannalta

UPM tukee maasta toiseen muuttavia työntekijöitään hyvin kattavasti. Esimerkiksi UPM Biorefiningin Uruguay-kehitysprojektin puitteissa Paso de los Toroksessa suomalaisten työntekijöiden lapsille on järjestetty paikalliseen kouluun oma suomalainen koululinja yhteistyössä EduClusterin kanssa projektin ajaksi. Uruguay-kehitysprojektin aikana Uruguaysta Suomeen tulleiden työntekijöiden maahanmuuton ja asettautumisen sujumisesta sekä Suomesta Uruguayihin lähteneiden dokumenttihankinnoista ovat Suomen päässä huolehtineet Finland Relocation Servicesin asiantuntijat. Työntekijöiden relokaation tukeminen on tärkeää, sillä se voi vaikuttaa muuttopäätökseen. Iiris kertoo, että työntekijät haluavat tietää ennen lähtöpäätöstä, miten esimerkiksi koulut ja muut käytännön asiat on järjestetty ja millaista tukea he tulevat saamaan.

”Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen rinnalla tärkeää ja näkyy yrityksen menestyksessä. Työntekijän muutto ulkomaille ja sieltä palaaminen ovat moments that matter ja hyvä työntekijäkokemus on todella tärkeä. Työntekijän muutot maiden välillä ovat yllättävän aikaa vieviä ja työläitä työntekijälle tai HR:lle, kun taas kokeneella relokaatioyrityksellä on näihin prosessit valmiina. Kun relokaatiossa saadaan apua, niin säästyy aikaa ja työntekijän kokemus on jouhevampi”, Marju sanoo.

”FRS on ollut isona tukena työntekijöiden muuttaessa Suomen ja Uruguayn välillä. On voinut luottaa siihen, että heillä on Suomessa asiantuntemus maahanmuuttokysymyksissä ja siitä mitä kaikkia ilmoituksia pitää tehdä minnekin. Tuki on ollut tärkeää myös käytännön asioissa. Relokaatiopalvelut auttavat työnantajaa, ja niiden avulla voimme tehdä muutoista mahdollisimman sujuvia työntekijöille. Myös työnantajan velvoitteet on tärkeää hoitaa asianmukaisesti, mitä relokaatiopalvelut helpottavat”, kertoo Iiris.

Marjun mukaan relokaatiopalveluissa keskeistä on hyvä paikallistuntemus, sujuvat toistettavat prosessit ja ammattimaisuus. Iiris sanoo kaikkien relokaatiopalveluiden osa-alueiden olevan tärkeitä: ”Asunnonhaun ja virallisten ilmoitusten lisäksi esimerkiksi lasten koulut voivat olla tärkeitä perheelliselle, samoin muut henkilön elämäntilanteeseen sopivat vinkit. Tärkeintä on, että kaikki stepit tulee tehtyä jouhevasti ja että koko paketti toimii.”

 

Tarvitsetko apua työntekijöiden muutossa Suomeen tai ulkomaille? Ota yhteyttä!

Avainsanat: , ,