Ulkomaalainen työntekijä

Ensimmäinen ulkomaalainen työntekijän palkkaus aiheuttaa yrityksissä yleensä hämmennystä. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä joutuuhan yritys silloin tilanteeseen, jossa suurin osa yrityksen henkilökunnasta ei välttämättä ole koskaan ollut. Paniikkiin ei kuitenkaan ole aihetta, kunhan perusasiat ovat hallussa. Nämä on silti hoidettava kunnialla ja huolella, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Alla lista asioista, jotka ensimmäistä ulkomaalaista työntekijää palkkaavan yrityksen tulee huomioida:

1. Kieli

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaavan yrityksen on turha kuvitella, että työntekijä tulisi missään järkevässä ajassa puhumaan sujuvaa suomea. Siksi onkin etenkin PK-yrityksen kannalta merkittävästi tuottavampaa vaihtaa kieli englanniksi, se kun yleensä on kaikilla hallussa. Tämä tietenkin johtaa siihen, että kaikki yrityksen sisäinen viestintä on vaihdettava englanniksi myös. Suuremmat yritykset voivat päästä tässä helpommalla, etenkin jos uusia ulkomaalaisia työntekijöitä on vain yksittäisiä. Tällöin on hyvä miettiä, mikä osa viestinnästä on heidän kannaltaan olennaista ja kuinka tämä saadaan tuotettua englanniksi.

2. Kulttuuri

”Suomalaisen yrityksen yrityskulttuuri on suomalainen!” kuulen sanottavan toisinaan, onneksi yhä harvenevassa määrin. Sopeutuvuutta kaivataan tietenkin myös työntekijältä, eikä koko yrityksen voida olettaa muokkaantuvan yhden henkilön mukaan. Kuitenkin, kulttuurien kohtaaminen on aina kaksipiippuinen tilanne, ja yrityksen onkin hyvä huomioida tämä omassa toiminnassaan.

3. Lupa-asiat

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa- ja työnteko-oikeusasiat ovat mitä suurimmassa määrin yrityksen intresseissä selvittää, mutta saattavat aiheuttaa päänvaivaa elleivät ne ole jo entuudestaan erittäin tuttuja. Oman kierteensä antaa myös aika ajoin muuttuvat vaatimukset ja säädökset. Etenkin kun ensimmäinen työntekijä tulee taloon, nousevat HR:n ja johtoon kohdistuvat vaatimukset uudelle tasolle, eivätkä ne sieltä ainakaan enää laske. Tämä aiheuttaa lisää stressiä ja paineita, jotka voivat heijastua muihinkin tehtäviin.

4. Työntekijän sitouttaminen

Työntekijöiden sitouttaminen on tärkeä osa menestyvän yrityksen strategiaa, ja yleensä kun yritys on toiminut vain yhtä kansallisuutta edustavien työntekijöitten kanssa, on tämä hyvin hallussa. Ensimmäinen työntekijä tiimissä heittää kuitenkin jo olemassaolevat käytänteet kierteelle. Vaikka ulkomailta palkattu työntekijä on todennäköisesti motivoitunut (onhan hän muuttanut Suomeen!), on hän myös osoittanut olevansa liikkuvaa sorttia. Mikäli sitouttamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota, etenkin mikäli muutto Suomeen ja kriittiset ensiviikot eivät suju ongelmitta, voi uusi ”superstara” muuttaa takaisin kotiin.

5. Edut

Ensimmäinen ulkomaalainen työntekijä antaa palkkaavalle yritykselle paljon. Uusi motivoitunut työntekijä, pääsy uusiin verkostoihin, kansainvälisen yrityksen maine ja moni muu etu sataa yrityksen laariin kun ensimmäinen työntekijä on palkattu. Siitä saatu kokemus on myöskin arvokasta ja helpottaa ulkomailta palkkaamista yritykseen jatkossa, kun ennakkoluulot on voitettu. Täten avointen paikkojen täyttö hyvillä kandidaateilla on jatkossa helpompaa ja nopeampaa.

Oikein toteutettuna ulkomaalaisen työntekijän palkkaus energisoi työyhteisöä ja haastaa sen positiivisesti uusiin suorituksiin.  Ensimmäisen ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyy paljon ennakkoluuloja, mutta harkitusti toteutettuna ja tarpeen tullen ammattilaisen tukemana perustelevat saatavissa olevat hyödyt merkittävästi tarvittavat lisäpanostukset.

Avainsanat: , ,