Ulkomaalaisen työntekijän ensimmäiset viikot

Ulkomaalaisen työntekijän ensimmäiset viikot uudessa maassa ja uudessa työpaikassa voivat olla hyvin stressaavia. Uusi työntekijä voi kokea uuden ympäristön oudoksi ja asettautumisen vaikeaksi, ja työyhteisö voi kokea uuden työntekijän jatkuvan avuntarpeen vieraiksi ja vaikeiksi hallita. Siksi työnantajan on hyvä valmistautua ajoissa ensimmäisten viikkojen haasteisiin.

1. Viikko
Heti maahan saavuttuaan uuden työntekijän on aloitettava paini viranomaisviidakossa. Paikallisrekisteröinnit sekä pankkiasiat on saatava kuntoon mahdollisimman nopeasti, jotta palkka saadaan maksuun ja jotta esimerkiksi posti löytää perille. Tähän on syytä varata riittävästi aikaa. Samaan aikaan työpaikalla alkaa yleensä perehdytys, jonka merkitys kyllä tunnistetaan helposti. Tästä tinkiminen edes päiväksi koetaan joskus hankalaksi. Viranomaisasioiden hoitaminen on kuitenkin tulijan kannalta äärimmäisen tärkeää. Palkanmaksun viivästyminen tai esim. 60 % veronpidätyksen soveltaminen vain siitä syystä, ettei verokorttia ehditä saada ajoissa, voi olla tulijalle todella hankala paikka. Ammattimaisen avun käyttäminen näissä asioissa on järkevää.

Uusi työntekijä tarvitsee myös asunnon heti työsuhteensa alussa. Valistunut työnantaja tukee asunnon etsimisessä. Uuden asuinmaan asuntomarkkinoiden ymmärtäminen ja eri asuinalueiden erojen vertailu edellyttää kokemusta. Jos työtovereilta kyselee mielipiteitä, voivat näkemyserot olla merkittäviä. Asuntojen katseluun menee oma aikansa, kuten myös vuokrasopimuksen neuvotteluun.

Perheelliselle muuttajalle puolestaan lasten päivähoito ja kouluasiat ovat tärkeimpien asioiden joukossa. Näiden nopea ja asiantunteva hoito madaltaa uuden työntekijän painetta ja vahvistaa positiivista asennetta muuton osalta.

2. Viikko
Toisen viikon merkittävimmät asiat liittyvät asunnon etsintään. Suomessa asunnot ovat suht pieniä, vuokrat korkeita. Suurin osa asunnoista vuokrataan kalustamattomina. Ellei tulijalla ole realistista käsitystä hinta- ja kokotasosta, voi pettymys olla suuri.

Asunnon liitännäissopimusten tekeminen on myös tärkeää. Uudessa maassa niiden tekeminen tai vaihtoehtojen vertailu voi olla tulijalle vaikeaa. Kaikkea tietoa ei edes ole saatavilla englanniksi. Etenkin vakuutukset saattavat aiheuttaa monelle päänvaivaa.

Ruoka- sekä päivittäistavarakaupat ovat myös tyypillisesti osa 2. viikon elämää. Monia tuttuja tuotteita ja brändejä ei välttämättä ole tarjolla. Etenkin erikoisempien ruokien löytäminen tai eri ainesosien tunnistaminen saattaa olla haastavaa. Siksi onkin tärkeää, että uutta tulokasta avustaa mahdollisimman hyvin eri kulttuurien tarpeisiin ja odotuksiin perehtynyt henkilö.

Julkinen liikenne tulee myös tutuksi yleensä toisen viikon aikana. Vaikka sitä tuleekin käytettyä jo ensimmäisellä viikolla, on tuolloin vielä yleensä muut asiat päällimmäisinä mielessä ja töissäkin kova kiire. Toisella viikolla yleensä on jo hetki aikaa tutkia uutta kotikaupunkia.

3. Viikko
Kun pakolliset asiat on hoidettu ja uusi tulija on asettunut aloilleen, alkaa yleensä kiinnostus suuntautua kodin ulkopuolelle. Paikalliseen sosiaaliseen elämään tutustuminen ja uusien kontaktien luonti on keskeistä sitoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi mieluisan harrastuksen jatkaminen uudessa ympäristössä voi auttaa. Vaikka työpaikka onkin monelle ensimmäinen sosiaalinen ympäristö, on tärkeää, että työstä pääsee irtaantumaan ja henkisiä akkuja lataamaan myös työn ulkopuolella.

4. Viikko
Yleensä viimeistään tässä vaiheessa alkaa uusi tulija saada postia viranomaisilta. Erilaiset vahvistukset ja lisäselvityspyynnöt voivat aiheuttaa hämmennystä, posti kun on usein suomen kielellä. Ne voivat sisältää myös hyvin yksilöllisiä kysymyksiä mitä erinäisimmistä asioista. Pääosin tässä vaiheessa kuitenkin muuttoon liittyvät perusasiat on useimmiten hoidettu ja arki alkaa.


Ensimmäiset viikot pitävät sisällään monia yllätyksiä ja erilaisia asioita tulee ottaa huomioon. Mikäli tulijan asettautuminen suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, on koko prosessi tehokas ja positiivinen kokemus – niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Uusi työntekijä pääsee heti alusta alkaen tehokkaasti työn pariin – eikä esimerkiksi työn suorittamisen kannalta elintärkeästä perehdyttämisestäkään tarvitse tinkiä.

Avainsanat: