Ulkomaalaisen työntekijän tarpeet

Ulkomaalaisen työntekijän muuttaessa uuteen kohdemaahan on tällä mielessä paljon työntekoon ja elämiseen liittyviä kysymyksiä. Näihin vastaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta uuden työntekijän työpanos saadaan tehokkaasti hyödynnettyä mahdollisimman nopeasti. Mitä tarpeita ulkomaalaisella työntekijällä sitten saattaa olla?

 

Työ

Ensimmäiseksi on huomioitava, että työpaikka on valmis vastaanottamaan uuden työntekijän. Monilla yrityksillä on jo ollut ulkomaalaisia töissä aiemminkin, mutta etenkin ensimmäisen ulkomaalaisen työntekijän saapuessa tiimiin, on oltava tarkkana. Ovatko tarvittavat sisäiset ohjeistukset tulijalle ymmärrettävällä kielellä? Onko tiimi (ja tiimin johto!) tietoinen mahdollisista kulttuurillisista eroista? Tulijalle on myös tärkeää antaa tietoa ja koulutusta suomalaisesta työ- ja kommunikaatiokulttuurista. On myös tärkeää järjestää aikaa pakollisille viranomaisasioille, joten ensimmäisen viikon aikataulutus ja suunnittelu vaativat niin työnantajalta kuin työntekijältäkin ymmärrystä ja joustavuutta.

 

Koti

Koti on ihmiselle enemmän kuin vain paikka jossa nukkua ja laittaa ruokaa. Kodin tärkeimpiä ominaisuuksia on olla paikka, jossa palautua stressistä ja olla omana itsenään. Kodin löytäminen uudesta ja vieraasta maasta on haastavaa, etenkin jos aikataulu on tiukka. Ennen kodin löytymistä on kuitenkin turhaa toivoa työntekijän kykenevän antamaan 100% itsestään työpaikalla.

 

Perhe

Mikäli ulkomaalaisen työntekijän mukana muuttaa puoliso tai perhe, on heidän tarpeittensa huomiointi ensisijaisen tärkeää. Olemme kirjoittaneet puolison huomioimisen merkityksestä muuton yhteydessä kokonaisen artikkelin, jota suosittelemme luettavaksi. Puolison lisäksi myös lasten huomioimiseen (esimerkiksi koulu ja päivähoito) on hyvä valmistautua jo hyvissä ajoin. Ulkomaalaiselle lapselle on Suomessa todella haastavaa löytää englanninkielistä peruskoulupaikkaa, ja tämä saattaa tulla monelle vanhemmalle yllätyksenä. Mikäli lasten tarpeita ei huomioida, on riskinä ulkomaalaisen työntekijän lisääntynyt stressi sekä tyytymättömyys, jotka voivat johtaa paluuseen kotimaahan.

 

Vapaa-aika ja arki

Työnantajien edustajilta usein kuulee, että heidän uudet työntekijänsä eivät tarvitse tukea vapaa-ajan harrastusten tai arkielämän asioiden kanssa. Työntekijöiden kanssa kun keskustelee, niin he kuitenkin kokevat tämän usein merkittävimmäksi tuen tarpeeksi. Uuteen maahan muuttaminen on jännittävä, mutta myös pelottava kokemus. Suomessa kielen vaikeus ja harvinaisuus eivät tätä ainakaan helpota. Kasvisruokavalion noudattaminen, rakkaan harrastuksen jatkaminen tai vaikkapa paikallisen yökerhokulttuurin tunteminen ovat asioita, joissa olemme ulkomaalaisia työntekijöitä avustaneet. Näistä olemme saaneet myös työntekijöiltä itseltään paljon kiitosta.

 

Ulkomaalaisten työntekijöiden tarpeet ovat toki aina yksilöllisiä, mutta ne on osattava tunnistaa ja niihin on osattava vastata. Oikein hoidettuina nämä saadaan käännettyä yrityksen eduksi antamalla työntekijälle tunne, että hän on arvokas ja tärkeä osa organisaatiota. Aivan kaikkea ei tarvitse työntekijälle tarjota, mutta mikäli hänet jätetään aivan oman onnensa nojaan, on riskinä, että hän ei koskaan kunnolla sitoudu yritykseen. Kannattaakin miettiä hyvissä ajoin, mikä on oikea tapa vastata työntekijän tarpeisiin.

Relokaatiopalvelumme helpottavat työntekijäsi muuttoa Suomeen. Lue lisää palveluistamme täältä!

Avainsanat: ,