Ulkomaalaisten työntekijöiden lapset ja suomalainen koulu

Ulkomaalaisen työntekijän perheen sopeutuminen vaikuttaa suoraan työntekijän motivaatioon, tuottavuuteen ja jopa päätökseen pysyä uudessa kotimaassaan. Yksi tärkeä lapsiperheen viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on sopivan koulun löytyminen lapsille – on tapauksia, joissa työntekijä on jopa kieltäytynyt työtarjouksesta, kun uudessa kotimaassa ei ole löytynyt lapsille sopivaa koulua.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on tunnettu korkeasta tasostaan ja valittu jopa maailman parhaaksi. Tämä on suomalaisille työnantajille eduksi, sillä korkeatasoinen koulutus voi olla yksi keino ulkomaalaisten osaajien houkutteluun. Eri maiden koulutusjärjestelmät kuitenkin eroavat toisistaan monin tavoin, ja sopivan koulun löytyminen voi olla vaikeaa ilman asiantuntijan apua. Relokaatiokonsulteillamme on tästä vuosien kokemus, joten heidän avullaan kouluasiat järjestyvät sujuvasti.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän erot muihin

Suomessa oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana vuoden kestävän esikoulun jälkeen. Useissa muissa maissa koulu aloitetaan jo aiemmin; joissain maissa jo 3-vuotiaat aloittavat pakollisen päiväkodin. Myös myöhemmissä vaiheissa on eroja: esimerkiksi Saksassa oppilaat käyvät yhteistä ala-astetta vain neljä vuotta, jonka jälkeen siirrytään taitotason mukaiseen jatko-opiskelupaikkaan.

Suomessa lukuvuosi alkaa yleensä elokuun puolen välin tienoilla ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa. Tämäkin poikkeaa monien muiden maiden käytännöistä ja on otettava huomioon etenkin lapsen muuttaessa Suomeen kesken lukuvuoden. Useissa Euroopan maissa lukuvuosi alkaa syyskuussa ja loppuu myöhemmin kesä- tai heinäkuussa. Sen sijaan useissa eteläisen pallonpuoliskon maissa lukuvuosi mukailee kalenterivuotta, eli koulu alkaa vuoden alussa.

Kansainvälinen vai suomenkielinen koulu?

Suomessa on sekä yksityisiä että julkisia kansainvälisiä kouluja, joissa saa opetusta englannin kielellä. Valtaosa kansainvälisistä kouluista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, ja niihin pääsy on haastavaa, sillä esimerkiksi englannin taitovaatimukset ovat korkeat. Suosittelemmekin ainakin pidemmäksi aikaa Suomeen muuttaville tavallista suomenkielistä koulua, sillä se helpottaa kielen oppimista ja lapsen sopeutumista uuteen maahan. Lapsille, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia, järjestetään peruskouluun valmistavaa opetusta. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy tavalliselle luokalle.

Myös kanadalainen Kim kertoi, että heidän lapsensa menevät suomenkieliseen kouluun, sillä perheen on tarkoitus asua Suomessa pitkään. Relokaatiokonsultin avulla lapsille löytyikin sopiva koulu. ”Ruotsissa emme saaneet relokaatioapua, joten emme tienneet vaihtoehdoista. Niinpä lapsemme olivat kansainvälisessä päiväkodissa, eivätkä juurikaan oppineet paikallista kieltä. Täällä haluamme lastemme oppivan kielen ja kulttuurin, mikä onnistuu parhaiten suomenkielisessä koulussa.”

 

Tarvitsetko apua työntekijöiden muutossa Suomeen? Ota yhteyttä!

 

Lisää tietoa:

Suomalainen koulutusjärjestelmä

Avainsanat: , ,