Uusi hanke helpottaa pk-yritysten kansainvälistä rekrytointia

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Finland Relocation Services ovat käynnistäneet uuden kansainvälisen rekrytoinnin hankkeen, joka auttaa suomalaisia pk-yrityksiä helpottamaan akuuttia osaajapulaa.

Yritysten valmiudet kansainväliseen rekrytointiin vaihtelevat

Suomen osaajapula syvenee entisestään ja koskettaa jo lähes kaikkia toimialoja. Merkittävin ratkaisu osaajapulaan on työperäinen maahanmuutto, jonka tarve on tunnistettu yhä laajemmin myös pk-yritysten parissa. Työperäisen maahanmuuton kasvu näkyy Maahanmuuttoviraston tilastoissa, joiden mukaan oleskelulupia haettiin viime vuonna työn perusteella enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Ongelmana työperäisen maahanmuuton lisäämisessä ovat kuitenkin yritysten vaihtelevat valmiudet. Baronan työnantajatutkimuksen mukaan lähes 40 prosentilla suomalaisista työnantajista on hyvin heikot valmiudet tai tahtotila palkata kansainvälistä työvoimaa. Tämä vaikeuttaa yritysten menestymistä paitsi osaajien löytymisen myös esimerkiksi kansainvälisen kasvun kannalta.

Asettautumispalvelut sitouttamisen tukena

Ratkaisuksi pk-yritysten valmiuksien parantamiseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kokka kohti Suomea -hanke (ESR) on lanseerannut FRS:n avulla Kasvua kansainvälisistä osaajista -asettautumispalvelut. Hankkeessa FRS hoitaa yritysten puolesta ulkomaalaisen työntekijän asettautumisen käytännön järjestelyt, ja ELY-keskus kattaa jopa 80 prosenttia asettautumispalveluiden kustannuksista.

FRS:n kokeneet relokaatioasiantuntijat auttavat ulkomaalaisten työntekijöiden käytännön asioissa, kuten viranomaisvelvollisuuksissa, verokortin hankkimisessa ja Suomen progressiivisen verojärjestelmän ymmärtämisessä, asunnonhaussa, työntekijän lasten koulupaikkojen etsimisessä ja puolison uraohjauksessa. Näin uuden työntekijän alkutaipale on mahdollisimman vaivaton, mikä parantaa työtehoa ja sitoutumista alusta asti, ja työnantaja voi keskittyä ydinosaamiseensa.

”Rekrytointiprosessit ovat yrityksille jo itsessään usein aikaa vieviä ja monesti käy niin, että yrityksen henkilöstö ei ehdi tukea saapujaa yhtä intensiivisesti kuin olisi tarvetta. Tällainen palvelu helpottaa sekä työnantajia että auttaa osaajaa kotiutumaan uudelle paikkakunnalle”, avaa Kokka kohti Suomea -hankkeen projektipäällikkö Heidi Popova palvelupilotin tarvetta. Uuden työntekijän lisäksi palvelu kiinnittää erityistä huomiota työntekijän mukana muuttavaan perheeseen. ”Koko perheen onnistunut muutto ja asettautuminen ovat keskeisiä tekijöitä siinä, että rekrytoitu osaaja jää Suomeen. On siis kyse Suomen veto- ja pitovoiman vahvistamisesta”, täydentää Popova.

Kansainvälinen rekrytointi mahdollista myös pienille yrityksille

FRS on auttanut kaikenkokoisia yrityksiä ulkomaalaisten työntekijöiden asettautumisessa jo vuodesta 1994.

“Monilla yrityksillä on kyllä tarpeita ja ainakin piilevää tahtoa rekrytoida kansainvälisiä osaajia tilanteissa, joissa Suomesta ei sopivaa osaamista ole saatavilla. Kansainvälinen rekrytointi on usein mielletty vain suurten yritysten mahdollisuudeksi, mutta haluamme näyttää, että näin ei suinkaan ole. Tämän hankkeen kautta toivomme myös pk-yritykset pääsevät kokemaan, kuinka vaivatonta kansainvälisen osaajan rekrytointi voi olla”, kertoo FRS:n kaupallinen johtaja Petri Lautjärvi.

Tavoitteena on saada hankkeen piiriin erityisesti sellaisia pk-yrityksiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisestä rekrytoinnista, ja joille kynnys sen aloittamiseen on korkea. Mukaan voivat hakea pk-yritykset kaikkialta Suomesta. Yrityksen toimiala voi olla mikä tahansa – tavoitteena on saada uusia toimialoja hyödyntämään kansainvälistä työvoimaa.

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -hankkeeseen voivat hakea yritykset, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Yrityksen kotipaikka on Suomi
  • Kyseessä on pieni tai keskisuuri yritys
  • Ulkomailta tulevalle työntekijälle tehdään vähintään vuoden mittainen työsopimus
  • Rekrytoitavalla työntekijällä on maahantuloon tarvittavat luvat*
  • Yritys ei ole saanut kahden viimeisen vuoden aikana rahallista tukea vastaavaan toimintaan
  • Edellytykset de minimis -tuen saamiselle täyttyvät

Lisätietoa ja hakuohjeet hankkeen kotisivuilla kohtisuomea.fi

* FRS tarjoaa yrityksille myös maahantulon lupapalveluita – ota yhteyttä!

Avainsanat: