Yritysjohtajilla huoli – Suomella etulyöntiasema

Ei ole yritysjohtajilla helppoa. Talouskasvu on hidasta, maailma on täynnä toimialamurroksia, digitalisaatio ja teknologinen kehitys tuovat lisää kilpailijoita markkinoille. Kuitenkin ykköshuolenaiheena yritysjohtajat mainitsevat vuonna 2016 osaajien houkuttelemisen tai pitämisen yrityksissä. Hyvänä kakkosena tulee uuden sukupolven johtajien löytyminen. Vaikka automaatio, digitalisoituminen sekä teknologinen kehitys vähentävät työpaikkoja monella alalla, maailmanlaajuisesti osaamisen ja lahjakkuuden merkitys vain kasvaa.

Conference Board-tutkimuslaitoksen varatoimitusjohtajan Rebecca Rayn mukaan yritysjohtajat kokevat syvää ahdistusta talenttiin ja inhimilliseen pääomaan liittyvissä asioissa. Tämä on ymmärrettävää, osaamisen vaatimukset muuttuvat yhä nopeammin eikä eilisen taidoilla enää välttämättä olla tänään kärkisijoilla. Toisaalta työikäisen väestön suhteellinen vähentyminen vaikuttaa uusimpien kyvykkyyksien pienempiin määriin. Kovalla kohinalla vauhtiin ja mainstream-tietoisuuteen päässyt startup-skene vie myös paljon niin nuoria kuin kokeneitakin ammattilaisia. Paikallissa rekrytoinneissa pitäytyvä yritys tekee tietoisen valinnan heikentää potentiaalista osaamistaan. Aikana, jolloin globaalissa taloudessa kilpailijat niin kotona kuin ulkomaillakin katselevat nälkäisinä maailman huippuja asuinvaltiosta riippumatta, tällainen toiminta voi tulla kalliiksi.

Tässä on suomalaisilla yrityksillä kultainen tilaisuus. Suomella on lukuisia vahvuuksia kansainvälisten lahjakkuuksien houkuttelemiseen. Tasa-arvoinen yhteiskunta ja etenkin naisten oikeudet kuulostavat nuorten ja kunnianhimoisten naisten korviin erinomaiselta mahdollisuudelta luoda itselleen ura. Ilmaisen koulutuksen korkea taso houkuttelee perheellisiä. Monet menestyneet peli- ja teknologiayritykset ovat erittäin kiinnostavia työnantajia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Suomi onkin maailman kymmeneksi houkuttelevin maa huippuosaajien mielestä (INSEAD GTCI 2015-2016 raportti).

Suomen erinomainen sijoitus maailman toiseksi vähiten korruptoituneena maana heti Tanskan jälkeen (Transparency International 2016) tuo lisäksi työntekijöille ja yrityksille uskoa ja luottamusta Suomeen yhteiskuntana ja suomalaisiin palveluntarjoajina ja työnantajina. Näittenkaltaisia hyviä sijoituksia kansainvälisissä vertailuissa tulee osata hyödyntää tilanteessa, jossa globaali taistelu osaajista tekee täydellisten paikallisten osaajien löytämisestä haastavaa. Onkin myös yritysten tehtävä toimia Suomen erinomaisuuden sanansaattajina osaajia hakiessaan. Kun kyseessä on Suomi, ei positiivisten mielikuvien luominen vaatine suuria ponnisteluita.

Avainsanat: ,