toukokuuta 30, 2023 Tiina Korpio

Fast Track -pikakaista asiantuntijoiden oleskeluluville

blogi 1200x630 (16)

Osana ulkomaalaislain kokonaisuudistusta maahanmuuttovirasto Migri  käynnisti kesäkuun alussa asiantuntijoiden pikakaistan. Pikakaistakäsittely on mahdollista asiantuntijoille, yrityksen sisäisen siirron perusteella lupaa hakeville, startup-yrittäjille sekä edellä mainittujen perheenjäsenille, jotka hakevat lupia yhtä aikaa työntekijän kanssa. Kysyimme meidän immigraatioasiantuntijoiltamme heidän kokemuksiaan uudesta pikakaistasta.

Migrin palvelulupaus on hakemuksen käsittely 14 päivän kuluessa sähköisen hakemuksen jättämisestä. Tunnistautumisaika tulee saada viiden vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Mikäli hakemukseen joudutaan tekemään selvityspyyntöjä, niin käsittelyaikaa ei voida taata. Tämän takia onkin entistä tärkeämpää, että hakemukset saadaan jätettyä vireille ilman puuttuvia asiakirjoja tai muita puutteita. Pikakaista antaa hieman vähemmän armoa kuin normaali prosessi – tosin yleensä selvityspyynnötkään eivät ole katastrofeja, vaan Migri kyllä käsittelee hakemukset vauhdilla heti, kun niitä on täydennetty.

Standardoitu prosessi poistaa vaihtelun maiden välillä

Migri on jo ennen pikakaistan käyttöönottoa käsitellyt asiantuntijoiden lupahakemuksia erittäin nopeasti. Mediaanikäsittelyaika on ollut yhdeksän päivää vuoden 2022 alussa. Hakemusprosessin hidasteena on kuitenkin ollut eräissä maissa tunnistautumaan pääsy.

Esimerkiksi Intiassa tunnistautumisaikaa on voinut joutua odottamaan jopa kuukauden, kun taas jossakin Euroopan maassa oleva hakija on voinut päästä tunnistautumaan muutaman päivän sisällä. Näin ollen pikakaistan suurin etu onkin se, että hakemusprosessin kesto on standardoitu ja siitä on poistunut hakijan lähtömaasta riippunut vaihtelu.

Pikakaistan mukana otettiin käyttöön kansallinen D-viisumi (voimassa 100 päivää), jota voi hakea samalla hakemuksella – vain rasti ruutuun! – kuin oleskelulupaa. D-viisumia voivat hakea myös ne asiantuntijat, ICT-luvan hakijat ja startup-yrittäjät, jotka eivät pysty hakemaan pikakaistalla; myös tutkijoille on tarkoitus ottaa D-viisumi käyttöön ensi vuoden aikana. D-viisumin myötä oleskelulupakortit voidaan toimittaa Suomeen – toki tämä vaihtoehto on tarjolla myös viisumivapaiden maiden kansalaisille.

Hakijan ja työnantajan näkökulmasta pikakaistakäsittelyssä on kaksi tärkeää vaatimusta:

1) hakijan tulee voida maksaa hakemuksen käsittelymaksu oman EnterFinland-tilinsä kautta ja

2) työnantajan tulee täydentää työehdot kahden vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä työnantajan EnterFinland-tilin kautta.

Finland Relocation Services tarjoaakin ”avaimet käteen” -pakettia oleskeluluvissa, kunhan työnantajan EnterFinland-tili on otettu käyttöön. Meidän immigration-tiimimme voi sekä hoitaa työehtojen täyttämisen työnantajan puolesta että maksaa käsittelymaksut niissä tapauksissa, joissa hakijat eivät itse voi.

Uusi prosessi on oppimiskokemus kaikille

Immigration-tiimimme kokemukset pikakaistasta ovat olleet pääosin erittäin positiivisia. Prosessissa on ollut jonkin verran teknisiä alkuvaikeuksia, mutta näitä on saatu korjattua matkan varrella. Olemme myös olleet aktiivisesti yhteydessä Migriin prosessin eri osien kehittämiseksi ja työnantajan puolesta asioinnin parantamiseksi. Migrin osalta pikakaista onkin toiminut pääosin kuin rasvattu, mutta Suomen edustustoissa on ollut jonkin verran epätietoisuutta pikakaistan käytöstä. Lisäksi pikakaistan käyttöönotto näyttäisi hidastaneen jonkin verran muiden oleskelulupien käsittelyä sekä se on selvästi hidastanut Digi- ja Väestötietoviraston prosessia mm. EU-kansalaisten osalta. Uusi prosessi on selvästi ollut oppimiskokemus kaikille mukana oleville.

 

Ota yhteyttä – niin keskustellaan miten pikakaista nopeuttaisi teidän asiantuntijoidenne oleskelulupaprosessia!

Published by Tiina Korpio toukokuuta 30, 2023
Tiina Korpio