elokuuta 30, 2023 Veera Mahlakaarto

Työntekijän lähettäminen ulkomaille: työllistäjän velvollisuudet

blogi 1200x630 (48)

Nykyään yhä useampaa työntekijää kiinnostaa kansainvälinen työura, ja monet suomalaiset yritykset toimivatkin globaalisti. Työntekijää voi houkutella mahdollisuus siirtyä saman työnantajan ulkomaalaiseen toimipisteeseen. Mitä tämä tarkoittaa työnantajan kannalta? Entä jos työntekijä lähetetään maahan, jossa työnantajalla ei ole toimipistettä?

"Meillä on toimipisteitä ympäri maailmaa, mikä mahdollistaa ymmärryksen paikallisia kulttuureja ja asiakkaita kohtaan. Yksi keino tähän on kotimaasta lähetetty työntekijä, joka on arvokas myös kohdemaan työkulttuurissa. Tavoitteenamme on olla lähellä yrityksiä ja oppia kulttuureista molemmin puolin”, kertoo eräs ICT-palveluyritys.

Lähetetty työntekijä – työllistäjän velvollisuudet

1. Ilmoitus työntekijän lähettämisestä:
  • Komennus EU-alueelle: EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaahan suuntautuvalle työkomennukselle työntekijä tarvitsee A1-todistuksen. Tämä todistus osoittaa, että työntekijä säilyy Suomen sosiaaliturvan piirissä ulkomaankomennuksen aikana, ja yritys sekä työntekijä välttyvät kaksinkertaisilta vakuutusmaksuilta.

  • Komennus EU:n ulkopuolelle: Jos työkomennus suuntautuu kolmanteen maahan, on Kelalle ilmoitettava ulkomailla tehtävän työn alkamisesta ja päättymisestä.
2. Työntekijän sosiaaliturva

Suomesta ulkomaille muuttava henkilö menettää yleensä oikeutensa Kelan etuuksiin, jos ulkomailla oleskelu kestää yli 6 kuukautta. Kuitenkin lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja kehitysyhteistyöntekijät voivat säilyttää oikeutensa Kelan etuuksiin pidempään.

Toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin paikallisen työnantajan palvelukseen lähtevän henkilön oikeus Kelan etuuksiin päättyy yleensä, kun työ toisessa maassa alkaa, riippumatta työn kestosta. Vuoden 2019 huhtikuun 1. päivästä alkaen EU:n ulkopuolelle lähetetty työntekijä voi olla oikeutettu Kelan etuuksiin enintään 5 vuotta.

3. Kansainvälinen verotus 

Työnantajan on selvitettävä, mihin valtioon työntekijä maksaa veronsa ja onko palkka Suomessa verovapaata ns. kuuden kuukauden säännön perusteella. Kansainvälisen verotuksen asioissa on suositeltavaa kääntyä veroasiantuntijoiden puoleen. FRS tarjoaa kumppaninsa avulla kansainvälistä veroneuvontaa.

4. Työntekijän asettautuminen uuteen maahan

Kun työntekijä muuttaa ulkomaille, on huolehdittava myös muuttoon liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä työntekijän ja tämän perheen sopeutumisesta uuteen maahan. Työntekijän tai perheenjäsenten sopeutumisvaikeudet heijastuvat työpaikallekin ja johtavat pahimmillaan työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen. Relokaatiopalvelut tukevat työntekijää ja tämän perhettä niin maahanmuuton ja paikallisrekisteröintien viranomaisviidakossa kuin myös arkielämään asettautumisessa ja kulttuuriin sopeutumisessa.

Kansainvälisisissä työsuhteissa tulee erityistä huomiota kiinnittää työ- ja oleskelulupien asiantuntevaan hoitoon liiketoimintariskienkin välttämiseksi. FRS kumppaneineen varmistaa lupa-asioiden asianmukaisen käsittelyn maailmanlaajuisesti.

On myös muistettava, että olosuhteet vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Asuminen, koulut, viranomaismuodollisuudet ja vapaa-ajan mahdollisuudet poikkeavat merkittävästi maasta riippuen. Kumppaniverkostomme avulla kykenemme tarjoamaan kattavat palvelun kussakin kohdemaassa.

Työntekijän lähettäminen maahan, jossa yrityksellä ei ole toimipistettä:

Jos työntekijä lähetetään maahan, jossa työnantajalla ei ole toimipistettä, voidaan hyödyntää EOR (Employer of Record) palvelua. EOR-palveluntarjoaja toimii ulkomailla työntekijän muodollisena työnantajana ja hoitaa yrityksen puolesta esimerkiksi palkkahallinnon, työsuhde-edut, ennakkopidätykset ja paikalliset työnantajaraportoinnit. Käytännössä työntekijä työskentelee kuitenkin yrityksesi johdon ja valvonnan alaisena vastaavalla tavalla kuin Suomessakin.

FRS:n emoyhtiö Barona toimii EOR-palveluntarjoajana kymmenessä maassa, ja kumppaneidemme avulla voimme tarjota EOR-palvelut lähes kaikkialla maailmassa.

Lähetetty työntekijä Suomessa

Suomeen lähetetty työntekijä tulee toisesta maasta tekemään työtä Suomeen joko alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Tällöin ulkomaisen yrityksen joka lähettää työntekijän Suomeen tulee huolehtia vaadittavista ilmoituksista. 

Finland Relocation Services toteuttaa relokaatiopalveluita niin Suomeen muuttaville, kuin myös Suomesta ulkomaille lähteville. Laajan kansainvälisen verkoston ansiosta on meillä yhteistyökumppaneita yli 120 eri maassa, jotta voimme avustaa sujuvasti maastamuuton kanssa minnepäin tahansa maailmaa.

Published by Veera Mahlakaarto elokuuta 30, 2023
Veera Mahlakaarto