heinäkuuta 26, 2023 Finland Relocation Services

Ulkomainen ajokortti Suomessa

Monella Suomeen muuttavalla ulkomaalaisella työntekijällä on kotimaassaan ajokortti ja autoilu on saattanut olla merkittävä tekijä heidän elämässään. Ulkomaisen ajokortin käyttöön Suomessa on tiettyjä rajoitteita ja sen vaihtaminen suomalaiseen on suositeltavaa, ellei jopa tarpeellista. Suomalainen ajokorttihan toimii myös yleensä henkilöllisyystodistuksena, toisin kuin esimerkiksi oleskelulupakortti.

Ulkomainen ajokortti oikeuttaa ajamaan Suomessa eräin edellytyksin. Ajo-oikeus ulkomaisella ajokortilla luokitellaan sen perusteella, missä valtiossa ajokortti on myönnetty ja onko luvan haltija asunut kyseisessä valtiossa vakinaisesti ajoluvan myöntöhetkellä. Tarvittaessa ulkomaisen ajokortin yhteydessä on esitettävä kansainvälinen ajokortti tai virallinen käännös alkuperäisestä ajokortista suomeksi tai ruotsiksi.

EU-/ETA-valtioissa ja eräissä muissa sopimusvaltioissa myönnetyn ajokortin voi halutessaan vaihtaa suomalaiseen ajokorttiin, vaikka näissä maissa myönnetty ajokortti oikeuttaisi ajamaan Suomessa. Yhtäältä, joidenkin maiden myöntämä ajokortti on voimassa vain kaksi vuotta Suomeen vakinaisesti muuttamisen jälkeen. Jos ajo-oikeuden halutaan säilyvän, on ulkomainen ajokortti vaihdettava suomalaiseen ennen kahden vuoden määräajan umpeutumista ja ennen ajokortin vanhentumista. Toisaalta, mikäli ulkomainen ajokortti ei oikeuta lainkaan ajamaan Suomessa, on suoritettava kuljettajantutkinto ennen kuin ajolupa Suomessa voidaan myöntää. Joissakin tapauksissa on myös osallistuttava ajo-opetukseen ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Esimerkiksi Meksikossa myönnetty ajokortti ei oikeuta ajamaan Suomessa.

Ulkomaisen ajokortin kelpoisuus Suomessa ei ole yksiselitteinen asia. Finland Relocation Services auttaa mielellään myös ajokortteihin liittyvien koukeroiden selvittämisessä ja tarvittaessa uuden ajokortin hankkimiseen liittyvissä hakemuksissa. Ota yhteyttä!

 

Vastuu tieliikenteen henkilölupiin liittyvien asioiden hoitamisesta siirtyi 1.1.2016 alkaen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Ajokorttiasioita hoitaa Ajovarma Oy, joka Trafin sopimuskumppanina ottaa vastaan ja käsittelee ajokortteihin ja muihin tieliikenteen henkilölupiin liittyvät lupahakemukset.

Published by Finland Relocation Services heinäkuuta 26, 2023
Finland Relocation Services