toukokuuta 30, 2023 Veera Mahlakaarto

Verokortti ulkomaalaiselle työntekijälle

blogi 1200x630 (41)

Verokortin hankkiminen on tärkeä osa laajempaa prosessia, joka liittyy ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin ja työllistämiseen Suomessa. Koko prosessi sisältää lukuisia askeleita, kuten oleskeluluvan hakemisen, henkilötunnuksen saamisen ja verokortin sekä pankkitilin. On myös tärkeää huolehtia, että työntekijän sosiaaliturvarekisteröinnit ovat kunnossa ja että työntekijä on tietoinen mahdollisista verovähennyksistä, joita hänelle voi kuulua.

Ulkomaalaisen työntekijän verokortti

Ulkomaalaiselle työntekijälle tulee hankkia verokortti, jotta hän voi toimittaa sen työnantajalleen palkanmaksua varten. Verokorttia varten tarvitaan suomalainen henkilötunnus. Lisäksi työntekijän on täytettävä lomakkeet ja käytävä verotoimistossa hakemassa verokorttia. Relokaatiokonsultti auttaa ulkomaalaista asiantuntijaa hankkimaan niin henkilötunnuksen kuin verokortinkin sekä täyttämään lomakkeet oikein.

Ulkomaisen työntekijän verotukseen vaikuttaa Suomessa oleskelun pituus sekä se, onko työnantaja suomalainen vai ulkomaalainen. Yleensä työntekijän tulee maksaa veronsa Suomeen, jos hän oleskelee maassa yli kuusi kuukautta.

Verotuksessa on eroja riippuen työntekijän ammatista; esimerkiksi tietyistä maista tulevat tutkijat ja opettajat voivat saada vapautuksen veroista. Lisäksi ulkomaalaisille avainhenkilöille on oma verokorttinsa, jonka saamiseksi on täytettävä esimerkiksi palkkaan ja työtehtävään liittyvät ehdot. Avainhenkilöiden erityismenettelyn tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta huippuammattilaisten keskuudessa.

Suomen verotus voi yllättää ulkomaalaisen

Yksi tärkeistä relokaatiopalveluihin liittyvistä osa-alueista on veroneuvonta. Konsultti voi esimerkiksi auttaa työntekijää ymmärtämään Suomen verotusjärjestelmän ja neuvoa, miten välttää yleiset virheet tai epäselvyydet, joita saattaa syntyä verokortin kanssa.

On tärkeää ymmärtää, että Suomen verotus on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että veroaste kasvaa tulojen kasvaessa. Tämä on merkittävä ero moniin muihin maihin, joissa verotus on kiinteäprosenttinen.

Suomen verotusjärjestelmän monimutkaisuus saattaa tuntua aluksi hämmentävältä, mutta ammattimaisen avun ja neuvonnan avulla prosessi sujuu sujuvasti. Vaikka Suomen verotus on kansainvälisesti vertaillen korkea, moni ulkomaalainen työntekijä on arvostanut Suomen korkeatasoisia julkisia palveluita, jotka rahoitetaan veroilla.

Mitä ensimmäistä verokorttia hakiessa tulee ottaa huomioon?

Ensimmäistä verokorttia hakiessa työntekijän tulee määritellä koko vuoden ansiot. Työnantajan tarjoamat relokaatiopalvelut, lentoliput, muuttokustannukset tai "relokaatiobonus" voivat olla osittain tai kokonaisuudessaan veronalaista tuloa, jolloin ne täytyy huomioida myös verokorttia haettaessa. Asiantunteva relokaatiopalveluntarjoaja osaa avustaa sekä työnantajaa että -tekijää relokaation vaikutuksista verotukseen. 

Useasti muutto uuteen maahan tapahtuu kesken verovuoden, jolloin veroprosentti jää loppuvuoden osalta pienemmäksi. Tästä on hyvä muistuttaa työntekijää vuoden lopulla, kun uusi verokortti saapuu automaattisesti. Uusi verokortti tulee tarkistaa ja nostaa veroprosentti vastaamaan todellisia ansioita, jotka työntekijä saa ollessaan kokonaisen verovuoden työsuhteessa. 

Lopuksi, ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointi ja työllistäminen Suomessa voi olla monimutkainen prosessi, mutta asiantuntevan tuen avulla se on mahdollista tehdä tehokkaasti ja sujuvasti. Meidän asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan jokaisessa vaiheessa - ota rohkeasti yhteyttä!

Published by Veera Mahlakaarto toukokuuta 30, 2023
Veera Mahlakaarto