syyskuuta 26, 2023 Veera Mahlakaarto

Asiakasreferenssi Neste Oyj: ”Monipuolisia ratkaisuja kansainvälisen liikkuvuuden haasteisiin jo vuosien ajan”

blogi 1200x630 (51)

Neste Oyj, jatkuvasti kasvava globaali energiayhtiö, ymmärtää kansainvälisen liikkuvuuden tuomat mahdollisuudet. Tällä hetkellä Nesteellä Suomessa työskentelee monia osaajia eri maista, ja kansainväliset työtehtävät ovat HRssä arkipäivää työntekijöiden siirtyessa maasta toiseen jatkuvasti enemmän. Finland Relocation Services on ollut luotettavana kumppanina tukemassa Nesteen Global Mobility – tiimiä ja HR:iä Suomessa jo vuosien ajan.  

Johanna Peura, Global Mobility Manager, halusi oman tiiminsä ja HR:n tueksi luotettavan palveluntarjoajan tukemaan yritystä työntekijöiden kansainvälisessä liikkuvuudessa ja relokaatioprosesseissa Suomessa. Neste kaipasi kumppania, joka ymmärtäisi sen yrityskulttuurin ja yksilölliset tarpeet ja joka voisi tarjota räätälöityä apua. Erityisesti laadukkaan asettautumispalvelun tarjoaminen oli keskeistä, jotta työntekijöiden siirtymä uuteen maahan sujuisi ongelmitta. 

Relokaatioprosessilla on erittäin tärkeä merkitys kansainvälisessä rekrytoinnissa, koska sillä on pitkäkantoiset seuraukset. Asettautumisen onnistuminen, ja epäonnistuminen, vaikuttaa niin työntekijän sitoutumiseen, motivaatioon kuin sopeutumiseenkin. On tärkeää, että työntekijällä on kaikki tarvittava tieto siitä, mihin hän on muuttamassa, minkälainen kulttuuri häntä odottaa ja mitkä asiat täytyy hoitaa ennen ja jälkeen muuton”, Johanna kertoo.  

Yhteistyö FRS:n kanssa: Monipuolisia ratkaisuja kansainvälisen liikkuvuuden haasteisiin 

 

Finland Relocationin ja Nesteen yhteinen tarina ulottuu vuosien taakse. Alun perin FRS valikoitui Nesteen yhteistyökumppaniksi luotettavuuden ja aikaisempien hyvien kokemusten ansiosta. Kumppanuus FRS:n ja Nesteen välillä ei pelkästään jäänyt yksittäisiin palveluihin, vaan siitä on muodostunut kokonaisvaltainen tuki kansainvälisten liikkuvuuskysymysten ratkaisemiseen. 

Mobility- ja HR -tiimillä voi olla rajalliset resurssit, joten on erittäin tärkeää, että meillä on kumppani, johon voi luottaa – ja joka tietää mitä tekee”, Johanna painottaa. 

FRS:n kyky tarjota joustavasti yrityksen tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja saa Johannalta kiitosta. Konkreettisena esimerkkinä Johanna nostaa esille palvelupakettien osituksen ratkaisuna relokaatiopalveluiden verotettavuuskysymyksen. Kun Verohallinto esitti kannanottonsa asettautumispalveluiden verotuksesta, FRS jakoi aiemmin käytössä olleet palvelukokonaisuudet verokohtelun mukaisiin osiin osiin,  mikä on työntekijälle ja työnantajalle selkeämpi kokonaisuus verokohtelun näkökulmasta.

FRS tarjoaa myös tukea ja koulutuksia HR:n tueksi. Suomen rekrytointitiimin kaivatessa tukea kansainväliseen rekrytointiin ja lisätietoa Suomen työlupalainsäädännöstä sekä prosesseista, tietää Johanna, että he saavat tukea FRS:ltä tarvittaessa.

 

Pitkäaikaiset asiakassuhteet kumppanuuden perustana 

 

Yhteistyön tuloksena Neste on saanut luotettavan kumppanin, joka on valmis tarjoamaan korkealaatuista palvelua ja joustavuutta. Johanna korostaa, että FRS:n kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti on ollut merkittävä etu, samoin heidän halukkuutensa pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

 

"FRS ymmärtää meitä. He arvostavat pitkäaikaisia asiakassuhteita ja ovat valmiita panostamaan niihin. Se näkyy heidän toiminnassaan ja joustavuudessaan," Johanna toteaa. 

 

FRS on paitsi ratkaissut ongelmia myös tarjonnut arvokasta näkemystä ja tukea monissa tilanteissa. Nesteellä Suomen HR-tiimi on saanut arvokasta apua ja näkemystä kansainvälisissä rekrytointiasioissa, säästäen näin aikaa ja resursseja. 

 

Mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen 

 

Nesteen ja FRS:n yhteistyö on malliesimerkki siitä, kuinka vahva kumppanuus voi johtaa pitkäkestoiseen menestykseen. FRS:n joustavuus, laatu ja kumppanuuslähtöinen ajattelu ovat avainasemassa heidän tarjoamassaan tuessa ja ratkaisuissa. FRS:n vahva sitoutuminen ja kumppanuuslähtöinen lähestymistapa, yhdistettynä Nesteen jatkuvaan kasvuun ja kansainväliseen liikkuvuuteen, ovat luoneet vahvan pohjan menestykselliselle yhteistyölle. Tämä kumppanuus on mahdollistanut molempien osapuolten keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia kasvulle ja kehittymiselle. 

 

Finland Relocation Services on palvellut jo lähes 30 vuoden ajan yrityksiä aina pienistä start-upeista suuriin monikansallisiin yrityksiin, räätälöiden palveluita yksilöllisesti vastaamaan yrityksen tarpeita. Tutustu, kuinka voit suunnitella juuri teidän yrityksellenne sopivat relokaatipaketit konfiguraattorillamme

Published by Veera Mahlakaarto syyskuuta 26, 2023
Veera Mahlakaarto