toukokuuta 26, 2023 Veera Mahlakaarto

DVV nopeuttaa erityisasiantuntijoiden perheenjäsenten rekisteröintiä

blogi 1200x630 (25)

Suomen Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on ottamassa käyttöön uusia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on helpottaa erityisasiantuntijoiden perheenjäsenten asettumista Suomeen. Nämä järjestelyt tulevat voimaan 1.6.2023 ja kohdistuvat erityisasiantuntijoiden myöhemmin Suomeen muuttaneisiin perheenjäseniin.


DVV:n johtavan asiantuntijan Maisa Gyntherin mukaan "erityisasiantuntijat saapuvat usein Suomeen ennen muita perheenjäseniään järjestämään asioita". Tämän havainnon vahvistaa myös Finland Relocation Services, joka näkee uuden järjestelyn merkittävänä parannuksena perheenjäsenten rekisteröintiprosessissa. Tähän saakka prosessi on saattanut kestää 16–18 viikkoa, mikä on viivästyttänyt perheiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä muutos on siis tervetullut, sillä se paitsi helpottaa perheiden sopeutumista myös parantaa erityisasiantuntijoiden työtyytyväisyyttä.


Asiantuntijoiden pikakaista – Mitä se tarkoittaa?


Pikakaista on Maahanmuuttoviraston (Migri) palvelulupaus, joka otettiin käyttöön vuosi sitten. Tämän palvelulupauksen myötä sähköisen oleskelulupahakemuksen käsittelyaika on 14 vuorokautta. Lisäksi DVV on sitoutunut rekisteröimään osoitteet ja perhesuhteet keskimäärin 1–7 vuorokaudessa pikakaistaa käyttäville.


DVV raportoi, että pikakaistalla asioiminen on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Osoitteiden ja perhesuhteiden rekisteröinti on saatu valmiiksi jopa 1–2 vuorokaudessa. FRS:n kokemus tukee tätä havaintoa: DVV:n nopea rekisteröinti on nopeuttanut myös muita prosesseja, kuten pankkitilin avausta. Asiakastyytyväisyys DVV:n palveluun on ollut erittäin korkea, sillä 94 % pikakaistalla asioineista on ollut erittäin tyytyväisiä palveluun.


Erityisasiantuntijoita ovat EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisen siirron perusteella hakeneet asiantuntijat sekä yli- tai keskijohtoon kuuluvat henkilöt.


Finland Relocation Services (FRS) näkee nämä uudet toimenpiteet erittäin tervetulleina. Nämä parannukset tekevät erityisasiantuntijoiden perheenjäsenten asettumisesta Suomeen entistä sujuvampaa. FRS on sitoutunut jatkuvaan vuoropuheluun viranomaistahojen kanssa maahanmuuttoprosessin jatkuvan sujuvoittamisen nimissä. Meidän ensisijainen tavoitteemme on taata, että asiakkaamme voivat keskittyä uuden elämänvaiheensa aloittamiseen Suomessa mahdollisimman vaivattomasti.

Published by Veera Mahlakaarto toukokuuta 26, 2023
Veera Mahlakaarto