heinäkuuta 31, 2023 Veera Mahlakaarto

Totta vai tarua? 10 myyttiä kansainvälisestä rekrytoinnista

True or false 10 myths about international recruitment

Kansainväliseen rekrytointiin ja ulkomaalaisten palkkaamiseen liittyy sitkeitä myyttejä. Seuraavassa oikaistaan yleisimpiä harhakäsityksiä.

 

Myytti 1: ”Kansainvälisestä rekrytoinnista ei ole erityistä hyötyä yritykselle”

Kansainvälinen rekrytointi laajentaa mahdollisuuksia löytää sopivimmat osaajat. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden palkkaaminen auttaa yrityksen kansainvälisessä kasvussa, ja kansainvälisyys myös hyödyttää työyhteisöä.

”Kun yhteisössä työskentelee monenlaisia ihmisiä, saadaan mukaan monenlaisia näkökulmia, mikä lisää luovuutta ja saa aikaan parempia tuloksia.” Henkilöstöjohtaja, UPM

Lue lisää: Miksi kansainvälinen rekrytointi kannattaa?

Myytti 2: ”Ulkomaalaisen palkkaaminen on hidasta”

Ei välttämättä! Fast Track -asiantuntijoiden pikakaista on nopeuttanut ja virtaviivaistanut asiantuntijoiden oleskelulupaprosessia.  Maahanmuuttoprosessi sujuu erityisen jouhevasti, kun apuna on asiantuntija varmistamassa, että kaikki lomakkeet on täytetty oikein ja  tarvittavat liitteet ovat mukana. FRS:n asiakkaat saavat oleskeluluvat keskimäärin yhdeksässä päivässä. On myös hyvä muistaa, että EU:n sisältä rekrytointi on vielä nopeampaa. 

Tapauskohtaiset erot voivat olla suuria, mutta ulkomaalaisen palkkaaminen ei välttämättä kestä merkittävästi kauempaa kuin suomalaisenkaan. Toisaalta kansainvälisyys voi myös nopeuttaa rekrytointia; sopivan työntekijän löytämisessä voi kestää kauemmin, jos haku rajataan vain Suomen sisälle.

Maahanmuuton lisäksi relokaatiopalvelut nopeuttavat asettautumisprosessia. Kun muutto, rekisteröinnit ja muu asettautuminen sujuvat nopeammin, uusi työntekijä pystyy keskittymään työhönsä täysillä alusta asti.

Myytti 3: ”Ulkomailta palkkaaminen on kallista”


Kansainvälinen rekrytointi voi suorilta kustannuksiltaan olla kalliimpaa kuin Suomessa tehtävä, jos yritykselle ei ole vielä muodostunut tästä rutiinia. Siihen on kuitenkin mahdollista saada kohtuuhintaista ja selkeästi budjetoitavaa asiantuntija-apua. Lisäksi tulee huomioida vaihtoehtoiskustannukset; kuinka kalliiksi tulee, jos avoimeen tehtävään ei löydetä sopivaa osaajaa, kun rekrytointi rajataan vain Suomeen?

Myytti 4: ”Yrityksen hallinnollinen taakka kasvaa kohtuuttomasti”

Työnantajalla on ulkomaalaisten palkkaamiseen liittyviä velvollisuuksia, kuten työnteko-oikeuden varmistaminen ja lupatietojen säilyttäminen. Vastuut voi kuitenkin ulkoistaa turvallisesti ja helposti relokaatioyritykselle.

Myytti 5: ”Rekrytointi ulkomailta on mahdottoman vaikeaa”

Kansainvälisessä rekrytoinnissa on otettava huomioon kielitaito ja osaamisen todentaminen etänä, mutta muuten rekrytointi ei ole erityisen vaikeaa. Asettautuminen ja työntekijän sitouttaminen helpottuvat relokaatiopalveluiden avulla. Relokaatioammattilainen huolehtii työnantajan puolesta työntekijän maahanmuuttoprosessista, rekisteröinneistä, asunnonhausta ja asettautumisesta.

Myytti 6: "Ulkomaalaiset työntekijät eivät sopeudu hyvin"

Useat tutkimukset ovat kumonneet tämän myytin. Itse asiassa monimuotoiset tiimit suoriutuvat usein paremmin ja tuottavat innovatiivisempia ideoita. Lisäksi ulkomaalaiset työntekijät tuovat usein mukanaan uusia taitoja ja tietoa, jotka voivat hyödyttää yritystä ja työyhteisöä.

Monimuotoisen työvoiman omaaminen ei ole vain rastin laittamista ruutuun, vaan se on avain menestyvän organisaation luomiseen. Työnantajat voivat edistää sopeutumista tarjoamalla kulttuurivalmennusta sekä nykyisille että uusille työntekijöille, joka auttaa kaikkia ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia kulttuurisia taustoja ja käytäntöjä.

Myytti 7: "Ulkomaalaiset työntekijät eivät viihdy pitkään"

Vaikka jotkut ulkomaalaiset työntekijät saattavatkin viipyä vain rajatun ajan, monet ovat halukkaita sitoutumaan pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Itse asiassa tutkimukset viittaavat siihen, että kansainväliset työntekijät, jotka kokevat tulevansa arvostetuksi ja saavansa tukea työnantajaltaan, ovat todennäköisemmin valmiita pysymään yrityksessä pitkällä aikavälillä.

"Kun investoimme kansainvälisiin työntekijöihin, investoimme yrityksemme tulevaisuuteen. Kun työntekijät kokevat itsensä arvostetuiksi ja integroituneiksi, he ovat todennäköisemmin kanssamme pidempään, mikä hyödyttää sekä meitä että heitä." Toimitusjohtaja, tekniikan ala 

Myytti 8: "Kielimuureja on liian vaikea voittaa"

Kielimuuri voi tosiaan olla haaste, mutta se ei suinkaan ole ylitsepääsemätön este. Monet ulkomaalaiset työntekijät puhuvat sujuvasti englantia ja ovat halukkaita oppimaan paikallista kieltä. Työnantajat voivat rohkaista työntekijöitään käyttämään englantia tarjoamalla kielikoulutusta sekä uusille että nykyisille työntekijöille. Lisäksi suomen kielen kursseja voidaan tarjota ulkomaalaisille työntekijöille heidän sopeutumisensa ja tehokkaan kommunikoinnin tukemiseksi kollegoidensa kanssa. Tämä on mahdollista toteuttaa tehokkaasti myös verkkokurssien avulla.

Asiakirjojen kääntäminen vaaditaan vain kerran, ja uusien asioiden englanninkielinen dokumentointi on hyvää käytäntöä. Yrityksen kannattaa myös harkita, voisiko sen virallinen työkieli olla englanti. Baronan työelämätutkimuksen mukaan englanti oli jo virallinen työkieli 45 %:ssa yrityksistä, ja englannin kielellä pystyttiin työskentelemään 61 %:ssa tutkimukseen osallistuneista työpaikoista.

 

Myytti 9: "Ulkomaalaiset työntekijät vievät työpaikat paikallisilta"

Kansainvälinen rekrytointi ei ole paikallisten työntekijöiden korvaamista. Kyse on osaajapoolin laajentamisesta ja parhaan ehdokkaan löytämisestä työtehtävään, riippumatta heidän kansalaisuudestaan.

Ulkomaalaiset työntekijät tuovat usein mukanaan ainutlaatuisia taitoja ja näkökulmia, jotka voivat hyödyttää yritystä ja paikallista yhteisöä.

Myytti 10: "Ulkomailta rekrytoiminen on riskialtista"

Ulkomailla rekrytoimiseen liittyy joitakin riskejä, kuten kulttuurierot ja tuntemattomat säännökset. Näitä riskejä voidaan kuitenkin lieventää kokeneen relokaatioyrityksen avulla. Lisäksi monet kansainväliset työntekijät ovat erittäin motivoituneita menestymään uudessa tehtävässään ja ovat valmiita sopeutumaan uusiin kulttuureihin ja työtapoihin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kansainvälinen rekrytointi ei ole niin vaikeaa, kallista tai riskialtista kuin jotkut saattavat ajatella. Osaajapoolin laajentamisen ja monimuotoisuuden hyväksymisen avulla yritykset voivat löytää parhaat lahjakkaat työntekijät ja kasvaa kansainvälisesti.

Relokaatiopalveluiden avulla hallinnollisen taakan ja sopeutumisprosessin voi tehdä sujuvammaksi, jolloin uudet työntekijät voivat keskittyä työhönsä ensimmäisestä päivästä lähtien. Joten miksi rajoittaa hakua Suomeen, kun maailma on täynnä lahjakkaita ammattilaisia, jotka odottavat löytämistään?

Tarvitsetko apua ulkomaalaisten asiantuntijoiden muutossa Suomeen? Me FRS:llä olemme auttaneet jo yli 30 000 ulkomaalaisen työntekijän asettautumisessa vuodesta 1994. Palveluitamme käyttävät kaikenkokoiset yritykset alasta riippumatta. Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!

Published by Veera Mahlakaarto heinäkuuta 31, 2023
Veera Mahlakaarto