Työnantajan ja HR:n tukipalvelut
kansainväliseen rekrytointiin - Easy Employment

Kansainvälinen rekrytointi on tärkeä osa monien yritysten kasvua ja kehitystä, mutta se voi olla myös hyvin haastavaa. Eri kulttuurit, kielimuuri ja erilaiset käytännöt voivat aiheuttaa ongelmia ja hidastaa rekrytointiprosessia. Finland Relocation on kokenut kumppani. Easy Employment - palvelumme  tekevät kansainvälisestä rekrytoinnista sujuvampaa.

Easy Employment palvelut työnantajille

Yksi tärkeimmistä asioista kansainvälisessä rekrytoinnissa on ymmärtää erilaiset kulttuurit ja niiden vaikutus rekrytointiprosessiin. Kulttuurierot voivat vaikuttaa siihen, miten työnhaku käynnistyy, miten haastatteluja käydään ja miten päätöksiä tehdään. On tärkeää olla tietoinen näistä eroista ja mukautua niihin rekrytointiprosessissa.

Toinen tärkeä tekijä on kommunikaatio. Kun rekrytoidaan kansainvälisiä työntekijöitä, on tärkeää varmistaa, että kaikki kommunikaatio on selkeää ja ymmärrettävää. Tämä voi tarkoittaa erilaisten kieliversioiden luomista työpaikkailmoituksista ja sähköpostiviesteistä sekä varmistaa, että kaikki asiakirjat on käännetty asianmukaisesti. On myös tärkeää varmistaa, että rekrytoitavan henkilön kielitaito on riittävä tehtävän hoitamiseksi.

Kolmas tärkeä tekijä on oikeaoppiset luvat. Kansainvälisessä rekrytoinnissa on tärkeää olla tietoinen lainsäädännöstä, jota työperäiseen maahanmuuttoon liittyy. Kansainvälinen verotus ja työnantajan velvollisuudet voivat herättää kysymyksiä. On tärkeää, että rekrytointiprosessissa otetaan huomioon kaikki vaadittavat lupa-asiat. 

Rekrytointiprosessissa saattaa herätä monenlaisia kysymyksiä, niin rekrytoijalla kuin työnhakijallakin. Joskus työntekijöitä saattaa joutua jopa houkuttelemaan Suomeen. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että HR:n tukena on maahanmuuttoon- ja relokaatioihin erikoistunut kumppani. Potentiaalisen työntekijän relokaatioprosessiin liittyviin kysymyksiin on mahdollista saada vastauksia jo hakuvaiheen aikana ja houkuttelun tukena voidaan hyödyntää niin virtuaalitapaamisia kuin pre-visit käyntejä Suomessa. Näillä pre-visit käynneillä voidaan esitellä potentiaalisia asuntoja ja muita mahdollisesti kiinnostavia kohteita, jotta ulkomaalainen työntekijä saa realistisen käsityksen uudesta kotimaastaan.  

Finland Relocation tekee kansainvälisestä rekrytoinnista helpompaa

Olemme erikoistuneet helpottamaan asiakkaidemme kansainvälistä työllistämistä tarjoamalla tukiratkaisuja henkilöstöhallinnolle rekrytoinnista lupahallintaan.

Tarjoamme palveluita, jotka auttavat yrityksiä löytämään ja palkkaamaan kansainvälisiä työntekijöitä. Rekrytointipalvelumme auttavat yrityksiä löytämään oikeat henkilöt avoimiin työpaikkoihin, ja voimme auttaa henkilöstöhallintoa huolehtimaan kaikista työnantajan velvollisuuksista, kuten lupahallinnasta.

Tarjoamme kansainvälistä veroneuvontaa, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään kansainväisen verotuksen kiemuroita ja välttämään mahdollisia veroseuraamuksia. Tarjoamme myös EOR-ratkaisuja (Employer of Record), jotka mahdollistavat yrityksille kansainvälisten työntekijöiden palkkaamisen ilman, että heidän täytyy perustaa uusia toimistoja tai yrityksiä eri maissa.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealaatuisia palveluita asiakkaillemme ja auttamaan heitä menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

  • Rekrytointipalvelut

  • Työnantajan ja henkilöstöhallinnon tuki

  • Työnantajan velvollisuuksista huolehtiminen & lupahallinta

  • Kansainvälinen veroneuvonta

  • EOR -ratkaisut

Rekrytoinnin ulkoistaminen

Kun yrityksesi tarvitsee lisää osaamista, ja kotimaan työmarkkinat eivät riitä, kansainvälinen rekrytointi on oikea ratkaisu. Tässä tilanteessa myös rekrytoinnin ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto. Rekrytoinnin ulkoistamalla yritys siirtää rekrytointiprosessin kokonaan tai osittain FRS:n hoidettavaksi. Tätä työtä olemme tehneet yli kymmenen vuotta.

Yksi hyvä syy ulkoistaa rekrytointi on osaajapulan ratkaiseminen. Osaajapula on tällä hetkellä todellinen haaste useille yrityksille, ja kansainvälinen rekrytointi on yksi ratkaisu tähän. Rekrytoinnin ulkoistaminen on erinomainen ratkaisu yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja laajentua kansainvälisesti.

Yksi ulkoistamisen etu on se, että Finland Relocation Services Oy yhdessä emoyhtiönsä Baronan kanssa hoitaa kaiken työnhakijamarkkinoinnin ja rekrytoinnin yrityksen puolesta. Tämä vapauttaa yrityksen henkilöstöhallinnon resursseja. Samalla yritys voi olla varma, että rekrytointi hoidetaan ammattitaitoisesti ja sujuvasti.

Sujuva rekrytointiprosessi on erittäin tärkeä osa onnistunutta rekrytointia. Tavoitteenamme on löytää oikeat osaajat yrityksesi tarpeisiin ja tuoda heidät sujuvasti työn ääreen. FRS:n palvelut säästävät aikaa, resursseja ja parantavat yrityksen keskittymistä ydintoimintoihin. Ulkoistettu rekrytointi on kilpailuetu yrityksellesi!

Työnantajan & HR:n tuki

Kansainvälisen rekrytoinnin tukipalvelut tuovat HR-osastolle monia hyötyjä, joista tärkeimmät ovat:

1. Asiantunteva ohjaus ja koulutus kansainvälisissä rekrytoinneissa: HR saa tarvitsemaansa tietoa ja tukea ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, mikä helpottaa prosessia ja vähentää mahdollisia riskejä.

2. Kansainvälisen työvoiman hallinnan helpottaminen: Tukipalvelut auttavat HR:ää hoitamaan ulkomaisen työvoiman hallintaa, kuten palkanlaskentaa, verotusta ja paikallisten työlainsäädäntöjen noudattamista, mikä vähentää virheiden riskiä ja lisää tehokkuutta.

3. Vahvan ja kestävän perustan luominen menestyksekkäälle yritystoiminnalle: Tukipalvelut auttavat HR:ää rakentamaan ja ylläpitämään motivoitunutta kansainvälistä työvoimaa, mikä luo kestävän perustan menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Työnantajavelvollisuudet & Lupahallinta

Kansainvälinen rekrytointi on prosessi, joka vaatii yrityksiltä useita eri toimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeus ja säilyttää tarvittavat tiedot.

1. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palkkaaminen tuo mukanaan omat hieman lisää hallinnollista työtä. Rekrytoinneista tulee ilmoittaa TE-toimistolle, ja suorittavan tason työntekijöitä palkatessa yrityksen on joskus osallistuttava saatavuusharkintaprosessiin. Nämä ovat tehtäviä, jotka vaativat tietämystä lainsäädännöstä ja hallinnollisista prosesseista. FRS:n tiimi voi auttaa työpaikkailmoitusten laatimisessa niin, että saatavuusharkinnalta vältytään. 

2. Lisäksi lupahallinta ja jatkolupien hakeminen ovat tärkeitä osia kansainvälisessä rekrytoinnissa. On tärkeää, että työntekijöiden luvat ovat kunnossa ja että niitä uusitaan tarpeen mukaan.

FRS:n ammattitaitoinen tiimi on tällaisissa tilanteissa korvaamaton apu. Olemme erikoistuneet kansainväliseen rekrytointiin ja tarjoamme yrityksille apua kaikissa hallinnollisissa tehtävissä. Olipa kyseessä sitten työnteko-oikeuden varmistaminen, TE-toimistolle ilmoittaminen tai lupien uusiminen, voimme taata sujuvan ja tehokkaan prosessin.

Kansainvälinen veroneuvonta

Kansainvälinen rekrytointi ja ulkomaalaisen työvoiman palkkaaminen tuo mukanaan monia haasteita, joista yksi on verotus. Verotukseen liittyvät kysymykset voivat olla monimutkaisia ja vaativat erityisosaamista. Siksi meidän yhteistyökumppanimme avulla voimme tarjota kansainvälistä veroneuvontaa asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen.

Kansainvälinen veroneuvonta auttaa yritystä välttämään monimutkaisia verotusongelmia ja minimoi veroriskit. Yhteistyökumppanimme ovat alan asiantuntijoita ja pystyvät vastaamaan kaikenlaisiin verotukseen liittyviin kysymyksiin. He auttavat yrityksiä ymmärtämään paikalliset verosäännöt ja -määräykset, ja ohjaavat heitä verosuunnittelussa, jotta yritys voi hyödyntää kaikkia mahdollisia verohyötyjä.

Employer of Record -palvelut

Rekisteröity työnantaja (Employer of Record, EOR) ottaa laillisen vastuun työsuhteeseen liittyvistä asioista kansainvälisten työntekijöiden osalta. Näitä työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksia ovat muun muassa palkanlaskenta, verot ja vähennykset sekä paikallisten työlainsäädäntöjen ja -määräysten noudattamisen varmistaminen.

EOR mahdollistaa yrityksellesi tarvitsemanne oikeudellisen-, hallinnollisen ja vaatimustenmukaisuustuen, sekä lisää mielenrauhaa. Kokenut EOR varmistaa, että työlainsäädäntöä noudatetaan sen vaatimalla asiantuntijuudella. 

EOR on sinulle, joka haluat lähettää työntekijöitä Suomeen perustamatta kuitenkaan toimipistettä. Ulkoistamalla huolettomuutta!

Artikkelit

Täältä löydät uusimmat artikkelimme, jotka käsittelevät työnantajan näkökulmaa, HR-asioita ja kansainvälistä rekrytointia. 

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen - työnantajan velvollisuudet
HR & kansainvälinen rekrytointi
Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen - työnantajan velvollisuudet
by Tiina Korpio
Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen, mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon? Onko eroa palkataanko työntekijä ulkomailta vai jo suomessa oleskeleva ulkomaalainen? Työnantajien ...
Ulkomaalainen työntekijä Suomeen – mitä se maksaa?
HR & kansainvälinen rekrytointi
Ulkomaalainen työntekijä Suomeen – mitä se maksaa?
by Veera Mahlakaarto
Kansainvälinen rekrytointi ja yrityksen laajentuminen tuovat eteen ulkomaisten työntekijöiden relokaation kustannukset. Miten nämä kustannukset budjetoidaan ja mitä seikkoja ...
Työntekijän lähettäminen ulkomaille: työllistäjän velvollisuudet
HR & kansainvälinen rekrytointi
Työntekijän lähettäminen ulkomaille: työllistäjän velvollisuudet
by Veera Mahlakaarto
Nykyään yhä useampaa työntekijää kiinnostaa kansainvälinen työura, ja monet suomalaiset yritykset toimivatkin globaalisti. Työntekijää voi houkutella mahdollisuus siirtyä saman ...
question12
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!