USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset useimiten kysyttyihin kysymyksiin, jaettuna aiheen mukaan! 

Työntekijäni on EU:n kansalainen. Tarvitseeko hän oleskeluluvan?
Ei tarvitse, mutta Suomessa vaaditaan maahanmuuttoasiakirja myös EU:n kansalaisilta, jos he asuvat täällä pitkään. Lisäksi EU:n kansalaisia vaaditaan myös rekisteröitymään paikallisesti. 

Kuinka kauan EU-kansalaisen lupa-asiat vaativat? 
Eu-kansalaisen rekisteröintihakemus voidaan käsitellä vasta kun työsuhde on alkanut. Käsittely vaatii asioimisen Suomessa Migrissä. FRS:n mukanaolo kuitenkin usein varmistaa, että hakemukset käsitellään jo suoraan käynnillä. Mikäli hakemusta ei voida käsitellä samantien, pystymme kuitenkin useimiten varmistamaan nopean käsittelyn. 

Emme tiedä mikä oleskelulupatyyppi meidän tulisi valita uudelle työntekijällemme, voitteko auttaa? 
Immigration-palvelumme lähtee aina liikkeelle lupatyyppiarviosta. Teemme lupa-arvioita myös ilman lupapalvelua, joten kyllä voimme auttaa! 

Olemme palkkaamassa EU:n ulkopuolelta, mitä on saatavuusharkinta? 
Saatavuusharkinta tarkoittaa, että TE-toimisto tarkastelee, onko tietyllä alalla saatavissa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA-maista. Kun olette aloittamassa rekrytoinnin, osaamme ohjeistaa vaadintaanko saatavuusharkintaa, ja miten työpaikkailmoitus ja rekrytointiselvitys laaditaan niin, että ehdot täyttyvät ja prosessi ei pitkity. 

Mikä on pikakaista (Fast Track)?
Pikakaista on asiantuntijoille, ICT-luvan hakijoille, sekä startup-yrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen toteutettu prosessi oleskeluluvan hakemiseen. Päätös tulee viimeistään 14 päivän kuluessa hakemisesta, lähtömaasta riippumatta.  Pikakaista vaatii työnantajalta EnterFinlandin käyttämistä, mutta voitte valtuuttaa FRS:n hoitamaan tämän puolestanne. 

Mikä on työnantajan EnterFinland? 
Työnantajan EnterFinland on Migrin ylläpitämä palvelu, jonka kautta työnantaja voi täydentää työntekijöidensä lupahakemuksia, sekä lähettää TE-toimistolle ilmoituksen ulkomaalaisen palkkaamisesta. 

Ulkomaalaislain uudistus velvoittaa työnantajaa täyttämään työehdot työnantajan EnterFinlandiin, mikäli mahdollista (muutoin paperilomakkeella). 

Uskallammeko palkata työntekijän, jolla on jo valmiiksi Suomen oleskelulupa? Mitä tulee huomioida? 
Työnantajan tulee tarkistaa ulkomaalaisen työnteko-oikeus. Kannattaa kiinnittää huomiota luvan mahdolliseen ammattiala- ja työnantajakohtaisuuteen. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa ei-EU-kansalaisen työehdot TE-toimistolle. Huolehdimme mielellämme työnantajan velvollisuuksista puolestanne!

Tuleeko työnantajan huolehtia työntekijöiden jatkoluvista? 
Velvoitetta tähän ei ole, mutta työnantajan tulee aina varmistua, että työntekijällä on voimassa oleva työnteko-oikeus. FRS:n lupamuistutuspalvelu on ratkaisu tähän. Lähetämme muistutuksen vanhenevista luvista, jonka jälkeen voitte tehdä valinnan siitä, haluatteko tilata myös jatkolupapalvelun meiltä. 

 

Uusi työntekijämme on jo saapunut Suomeen, mutta kohtasi ongelmia paikallisten käytännön asioiden ja asunnon etsimisen kanssa. Pystyttekö auttamaan myös lyhyellä varoitusajalla?
Ehdottomasti. Palvelupyynnön tekeminen on helppoa ja nopeaa. Sen jälkeen voimme nimetä henkilökohtaisen asiantuntijan käyttöönne hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Aiomme rekrytoida useita henkilöitä ulkomailta. Mitä palveluita suosittelette meille?
Oikean ohjelman valinta riippuu useista tekijöistä, esimerkiksi kansalaisuudesta, perhestatuksesta ja relokaatiopalvelujen tarpeen määrästä. Palvelumme muokataan juuri teidän yrityksellenne sopivaksi, jotta työntekijöidenne siirtyminen sujuisi mahdollisimman hyvin.

Tähän asti olemme huolehtineet uusista työntekijöistämme itse. Miten hyötyisimme, jos käyttäisimme palveluanne?
Työtehokkuus ja tuottavuus paranevat, kun kaikki osapuolet voivat keskittyä omiin päätehtäviinsä. Palvelumme ovat kustannustehokkaita ja taloudellisten ennakkolaskelmien tekeminen on tarkkaa ja helppoa.  Kun asettautumiseen liittyvät toimet hoidetaan ammattimaisesti, työntekijän motivaatio säilyy alun korkealla tasolla, sitoutuminen tehostuu ja riskit uusrekrytointien kustannuksista ja mainehaitasta pienenevät. Palveluidemme avulla voitte edelleen parantaa yrityskuvaanne ja houkuttelevuutta kiinnostavana työpaikkana.

Eräs työntekijämme täytyy siirtää Suomesta uuteen kohdemaahan. Tarjoatteko maastamuuttopalveluja?
Totta kai! Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta voimme tarjota relokaatiopalveluja myös Suomesta lähtijöille yrityksenne niitä tarvitessa.

Aiomme palkata uuden työntekijän, mutta meidän täytyy saada hänet vakuutettua Suomeen muuttamisesta. Voitteko auttaa meitä?
Teemme sen mielellämme! Tarjoamme konsultointia rekrytointivaiheessa, jotta kaikkien odotukset asettuisivat oikealle tasolle ja osaltamme esittelemme päätöksentekoa edistäviä tekijöitä. Järjestämme ennakkotapaamisia, joissa hakija näkee omin silmin, miltä asuminen mahdollisessa uudessa kotimaassa näyttää ja millaista tukea hänelle täällä tarjottaisiin.

Työntekijämme on muuttamassa Suomeen, ja haluaisi vuokrata pysyvän asunnon heti. Onko tämä mahdollista?
Asunnon vuokraaminen Suomesta ennen saapumista on haastavaa. Monet vuokrayhtiöt vaativat henkilötunnuksen edes katselua varten. Meillä on kuitenkin hyvät suhteet paikallisiin vuokranvälittäjiin, joten joissain tapauksissa meidän on mahdollista neuvotella vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta jo ennen suomalaisen henkilötunnuksen saamista. 

Lisäksi tarjoamme virtuaalista asunnonhakupalvelua, jossa konsulttimme vierailee asunnossa ja esittelee asuntoja/ja ympäristöä videopuhelun välityksellä, jotta tulija saa mahdollisimman realistisen kuvan siitä, mitä on vuokraamassa. 

Mitä muita majoitusvaihtoehtoja meillä on työntekijän ensipäiville, kuin varata hotelli? 
Me voimme järjestää tilapäisen majoitusvarauksen toivotulle ajanjaksolle tulijan tarpeen mukaan. Osaamme ohjeistaa sopivan majoitusratkaisun valinnassa, sillä osoiterekisteröintien yhteydessä majoituksella on suuri merkitys. 

Me huolehdimme siitä, että kaikki majoituskohteet ovat hyvässä kunnossa, kalustettuja ja sopivia paikallisrekisteröintejä varten, jotta käytännön asiat saadaan hoidettua sujuvasti ja nopeasti. 

Ymmärrämme puolisolle tarjottavan tuen tarpeen, mutta omat resurssimme eivät riitä sen tarjoamiseen. Käsitelläänkö vakiopalveluissanne asiaa lainkaan?
Olette jo kiinnittäneet huomiota relokaatiopalveluiden tärkeään osaan – puolison ja perheen tuen tarpeeseen. Olemme olleet perheiden tukena yli 25 vuoden ajan. Henkilökunnallamme on myös omakohtaista kokemusta perheen kanssa siirtymisestä. Perheille suunnitellut palvelut ja puolisoon keskittyneet lisäpalvelumme ovat teille täydellinen ratkaisu.

Olen allekirjoittanut työsopimuksen suomalaisen yrityksen kanssa. Kuinka nopeasti saan oleskeluluvan?
Lupien käsittelyajat riippuvat viranomaisista ja voivat vaihdella. Oleskelulupahakemus on tärkeää täyttää ajoissa, huolellisesti ja liittää kaikki tarvittavat asiakirjat oikein.

Riittääkö pelkästään se, että minulla on työsopimus siihen, että perheenikin voi tulla Suomeen? 
Lähiomaiset voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Tähän on tiettyjä ehtoja, ja lupapäätökset tehdään aina tapauskohtaiseti.

Tulen Suomeen toisesta EU-maasta, mitä minun pitää tehdä? 
Jos oleskelet Suomessa pidempään kuin kolme kuukautta, tulee oleskeluoikeus rekisteröidä maahanmuuttovirastossa.

Muutan Suomeen EU:n ulkopuolelta, ja olen kuullut että minun täytyy rekisteröityä jollakin tavalla? 
Kyllä, kaikilta Suomeen muuttavilta (myös pohjoismaalaisilta ja EU-kansalaisilta) vaaditaan paikallisrekisteröinti Digi- ja Väestötietovirastossa. Paikallisrekisteröinnin yhteydessä rekisteröidään osoite- ja kotikunta sekä myönnetään suomalainen henkilötunnus. 

Miten veroprosentti lasketaan Suomessa? Mikä on progressiivinen vero? Mitä muita sosiaaliturvamaksuja vähennetään palkastani?
Suomessa on progressiivinen verotus. Tämä tarkoittaa, että verokohtelusi riippuu tuloistasi – mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat veroa kalenterivuoden aikana.

Veron lisäksi työntekijän bruttopalkastaan vähennetään pakollisia sosiaaliturvamaksuja. Työnantaja pidättää nämä maksut suoraan palkasta palkanmaksuhetkellä. Vuonna 2023 vähennykset ovat 8,65 % (jos työntekijä on alle 53-vuotias).

Voit arvioida veroprosenttisi käyttämällä verolaskuria.

Mikä on asuntojen keskimääräinen vuokra Suomessa? 
Asunnon vuokra riippuu kaupungista ja sijainnista kaupungissa (esim. keskustan vuokrat ovat yleensä korkeammat), asunnon koosta, julkisen liikenteen saatavuudesta ja tämänhetkisestä vuokramarkkinoiden saatavuudesta. Karkeasti arvioituna yhden makuuhuoneen asunnon kuukausivuokra Helsingin seudulla voi vaihdella välillä 800-1300 euroa/kk.

Mitä muita kuluja (kuten vesi ja sähkö) minulla tulee maksettavaksi vuokran päälle? 
Suomessa vuokran päälle maksetaan yleensä vesiennakko henkilömäärän mukaisesti (useimiten 15-20eur/kk/hlö). Tämä maksu tasataan vuosittain todellisen kulutuksen mukaan. 

Vuokralaiset ottavat oman sähkösopimuksen, ja sähkön hinta perustuu perusmaksuun ja kulutukseen. Usein määräaikaiset sopimukset ovat hieman edullisempia. 

Vuokralaisilta vaaditaan myös oma kotivakuutus, joka hinta vaihtelee asunnon koon perusteella. Karkeasti 1 makuuhuoneen asuntoon voi kotivakuutuksen hinnaksi arvioida noin 150e/vuosi. 

Näiden lisäksi asunnosta riippuen muita mahdollisia kuluja voi olla internet, autopaikka, saunamaksu, pesutupa, sekä omakotitaloissa jätehuolto. 

Pitääkö vuokra-asumisesta Suomessa maksaa ennakkomaksua? 
Kyllä, riippuen vuokranantajasta (yksityinen vs toimisto), yleensä vuokraamisen yhteydessä maksetaan 1-3kk vuokraa vastaava summa, takuuvuokra, joka palautetaan vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. 

Ovatko vuokra-asunnot Suomessa kalustettuja? 
Pääsääntöisesti asunnot vuokrataan kalustamattomina, mutta tarjolla on myös kalustettuja vaihtoehtoja. 

Kuinka pitkiä ovat vuokrasopimukset Suomessa? 
Suurinosa vuokraajista edellyttää vähintään vuoden sitoutumista asumiseen.