Easy Living - avaimet sujuvampaan elämiseen Suomessa

Osaajien sitouttaminen työnantajaan ja yhteiskuntaan vaatii toimenpiteitä – meillä on ratkaisu.

Osana yhteiskuntaa, pysyvästi

Uskomme vahvasti, että hyvin integroituneet maahanmuuttajat vahvistavat ja rikastuttavat yhteiskuntaamme. Tästä syystä työnantajan kannattaa panostaa myös uuden kansainvälisen työntekijän integroitumiseen Suomeen ja huolehtia työntekijän puolison ja perheenjäsenten sopeutumisesta. Näin edistämme arvokkaiden kykyjen pysymistä pohjoismaissa ja lisäämme yhteiskuntamme pitkän aikavälin hyvinvointia.

Vastuullisuus, rohkeus ja yhdessä tekeminen ovat arvoja, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme Finland Relocation Servicesissa. Edistämme yhdessä tasavertaista ja eettistä työelämää, kannustamalla läpinäkyvään toimintaan, joka tukee monimuotoisuutta ja kunnioittaa erilaisuutta. Meidän silmissämme kaikki ansaitsevat löytää paikkansa työelämässä.

Tarjoamme työnantajille palveluita, jotka tukevat työntekijöiden ja heidän perheidensä integroitumista yhteiskuntaan, kuten suomen kielen koulutukset, kulttuurivalmennukset ja puolison uravalmennukset. Panostamalla näihin palveluihin varmistamme, että työntekijät ja heidän perheensä voivat antaa parhaan panoksensa työssään ja rakentaa onnellista elämää uudessa kotimaassaan. Tämä tukee myös yrityksen menestystä ja työntekijöiden sitoutumista.

Finland Relocation Services on täällä auttamassa työnantajia ja työntekijöitä sopeutumisessa ja integroitumisessa. Yhteistyössä voimme saavuttaa paremman ja onnellisemman työelämän kaikille osapuolille.

220x220 Marjut

 

 

Marjut Lievonen
Account Manager

Kulttuurivalmennus

Kulttuurinen ymmärrys on menestyksekkään kansainvälisen liikkuvuuden ja integraation kulmakivi. Ymmärrämme kulttuurikoulutuksen tärkeyden sekä Suomeen muuttaville henkilöille että paikallisille tiimeille, jotka toivottavat nämä uudet tulijat tervetulleiksi.

Kulttuurivalmennus ulkomaiselle työntekijälle 

Niille, jotka muuttavat Suomeen, tarjoamme kulttuurivalmennusta, jota on suunniteltu helpottamaan siirtymävaihetta. Tarkoituksena on tarjoata syvällistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista ja työkulttuurista, auttaen yksilöitä ymmärtämään ja navigoimaan uudessa ympäristössään. 

Kulttuurivalmennus paikallisille tiimeille 

Uuden jäsenen toivottaminen eri kulttuurista tulevana tiimiisi voi olla rikastuttava kokemus, mutta siihen voi liittyä myös haasteita. Sujuvan integraation edistämiseksi tarjoamme kulttuurikoulutusta paikallisille tiimeille. Tämä koulutus edistää ymmärrystä ja arvostusta uuden jäsenen kulttuuria kohtaan, rohkaisee avointa viestintää ja varustaa tiimin strategioilla mahdollisten kulttuuristen esteiden voittamiseksi.

Tavoitteenamme on luoda inklusiivinen ja tukea antava ympäristö, joka arvostaa monimuotoisuutta ja edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä. Tämä lähestymistapa varmistaa, että kaikki, olivatpa he sitten uusia Suomessa tai toivottamassa uusia tulijoita tervetulleiksi, voivat työskennellä harmonisesti ja tuottavasti yhdessä.

PYYDÄ TARJOUS

Puolison tuki -palvelu

Puolison onnistunut sopeutuminen uuteen kotimaahan on olennainen osa kansainvälistä liikkuvuuta. Tämä siirtymävaihe vaikuttaa paitsi yksilön hyvinvointiin, myös merkittävästi työllistetyn kumppanin motivaatioon ja tyytyväisyyteen. Tämän ymmärtäen Finland Relocation Services on kehittänyt kattavan Puolison tukiohjelman, joka on suunniteltu lisäämään puolison mahdollisuuksia löytää mielekästä tekemistä, olipa kyseessä sitten työllistyminen, opiskelumahdollisuudet, sosiaalinen verkostoituminen tai vapaaehtoistyö.

Puolison tukiohjelmamme koostuu neljästä vaihtoehtoisesta moduulista, jotka on räätälöity vastaamaan yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita ja kokemuksia:

1. FRS Työllistyminen
2. FRS Opiskelumahdollisuudet
3. FRS Sosiaalinen verkostoituminen
4. FRS Vapaaehtoistoiminta

Lähestymistapamme on henkilökohtainen ja perusteellinen:

Esikonsultaatio: Jokaisella puolisolla on yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Aloitamme haastattelemalla asiakasta ymmärtääksemme hänen toiveensa ja pyrkimyksensä. Tämä alustava konsultaatio auttaa meitä tarjoamaan palveluita, jotka on erityisesti räätälöity jotta puoliso tuntisi olonsa kotoisaksi Suomessa.

Tapaaminen: Esikonsultaation aikana saadun tiedon perusteella FRS:n edustaja keskustelee yksityiskohtaisemmin valitusta ohjelmasta, joka vastaa puolison kiinnostuksen kohteita ja aikaisempia kokemuksia.

Ydinpavelu: Valitun ohjelman mukaan FRS tarjoaa yksilöllistä koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja tukea tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voi sisältää räätälöityä apua hakuprosesseissa, puolison yhdistämisen relevantteihin organisaatioihin tai vierailujen ja tapaamisten järjestämisen.

Seuranta: Varmistaakseen sujuvan siirtymisen ja jatkuvan tuen, jokaiselle puolisolle annetaan henkilökohtainen FRS-mentor. Mentorin tehtävänä on varmistaa, että sovitut aktiviteetit etenevät suunnitellusti, ja säännöllisesti pidetään seurantapalavereita tarkistamaan edistymistä ja ehdottamaan seuraavia askelia. Tämä jatkuva, positiivinen, inspiroiva tuki auttaa pitämään puolison keskittyneenä ja motivoituneena koko matkan ajan.

FRS:llä meidän tehtävämme on tukea jokaista perheenjäsentä heidän muuttaessaan Suomeen ja varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja integroituneiksi uuteen kotiinsa.

Suomen kielen kurssit

Ymmärrämme haasteet, joita maahanmuuttajat kohtaavat muuttaessaan uuteen maahan. Yksi kriittisistä esteistä, joita usein kohdataan, on kielimuuri, joka voi vaikuttaa heidän kykyynsä löytää työtä ja sopeutua yhteiskuntaan. Teemme yhteistyötä Arffmanin kanssa, joka on Suomen suurin aikuisten maahanmuuttajien kouluttaja, tarjotaksemme kattavia kielipalveluja yrityksille, jotka rekrytoivat kansainvälisesti.  

Yksi näistä kielipalveluista on verkossa järjestettävä suomen kielen kurssi. Tämä kurssi on suunniteltu viemään opiskelijat alkeistasolta perustason kielitaitoon (A2) vain muutamassa kuukaudessa. Verkkomuodon joustavuus mahdollistaa osallistujien liittymisen oppitunneille mistä tahansa, millä tahansa laitteella ja missä tahansa taitotasolla.

Kurssi tarjoaa seuraavaa:

  • Reaaliaikainen opetus: Alkeistasolla järjestetään kolme kertaa viikossa live-verkko-opetusta pienryhmässä, lisääntyen viiteen kertaan viikossa muilla tasoilla.
  • Ohjattu itsenäinen opiskelu: Kaksi kertaa viikossa opiskelijoilla on mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun käyttäen Suomi-hubi-materiaaleja.
  • Joustavuus ja mukavuus: Osallistujat voivat käyttää opiskelumateriaaleja omilla laitteillaan ilman tarvetta ylimääräisiin ostoksiin tai matkoihin.
  • Henkilökohtainen oppimispolku: Opiskelijat voivat aloittaa omalla tasollaan, joka vaihtelee alkeista edistyneisiin.

Kurssi kattaa laajan valikoiman aiheita, mukaan lukien henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän, asumisen, jokapäiväisen toiminnan, yhteiskunnan, luonnon ja ympäristön, harrastukset, terveyden ja hyvinvoinnin sekä työelämän ja koulutuksen.

Opetus on järjestetty sykleissä, mikä mahdollistaa opiskelijoiden liittymisen milloin tahansa ja taitotasojen välillä liikkumisen heidän omien kykyjensä mukaan.

Artikkelit

Artikkelimme, jotka käsittelevät osaajien sopeutumista yhteiskuntaan. 

Enemmistö Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista sopeutuu hyvin
Asuminen Suomessa
Enemmistö Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista sopeutuu hyvin
by Veera Mahlakaarto
Suomi myöntää vuosittain oleskelupia ulkomaan kansalaisille työn perusteella 18 000-30 000 kappaletta. Osaajapula puhututtaa jatkuvasti, ja tämäkin luku on nousussa. Mutta miten ...
Ulkomainen ajokortti Suomessa
Asuminen Suomessa
Ulkomainen ajokortti Suomessa
by Finland Relocation Services
Monella Suomeen muuttavalla ulkomaalaisella työntekijällä on kotimaassaan ajokortti ja autoilu on saattanut olla merkittävä tekijä heidän elämässään. Ulkomaisen ajokortin käyttöön ...
Ulkomaalainen työntekijä ja ensimmäinen lapsi Suomessa
Asuminen Suomessa
Ulkomaalainen työntekijä ja ensimmäinen lapsi Suomessa
by Finland Relocation Services
Intialaiset Ajay ja Pooja muuttivat Ajayn työn vuoksi Tampereelle. Vain parin viikon kuluttua saapumisesta kävi ilmi, että pariskunnalle tulee vauva. Millaista on odottaa ...
question12
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!