Ulkomaalaislupa-asioiden keskittäminen Suomessa

Vuoden 2017 alusta lähes kaikki ulkomaalaislupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastoon. Tämä tarkoittaa, että vuoden vaihteen jälkeen oleskelulupa- ja EU rekisteröintiasioissa palvellaan Maahanmuuttoviraston toimipisteissä aiemmin näitä asioita hoitaneiden poliisilaitosten sijaan. Muutos ei vaikuta päätösperusteisiin vaan ainoastaan käsittelyprosessi muuttuu yhteneväisemmäksi. Uskomme tämän johtavan joissakin tapauksissa mahdollisesti aiempaa nopeampaan käsittelyyn pitkällä aikavälillä. Muutoksen alkuvaiheessa Maahanmuuttovirasto pyytää kuitenkin asiakkailtaan kärsivällisyyttä mahdollisten viiveiden vuoksi. Hyvä ulkomaalaisten työntekijöiden asioiden hallinta ja tuki viranomaisasioiden hoitamisessa korostuvat tällaisissa tilanteissa merkittävästi. Yrityksille tämä muutos saattaa tarkoittaa uusien toimintatapojen opettelua.

Käytännössä vastuun siirto näissä asioissa vähentää asiointipisteiden määrää Suomessa, minkä vuoksi etäisyydet toimipaikkoihin kasvavat monella paikkakunnalla. Maahanmuuttoviraston palvelupisteitä on yhdeksän ja ne sijoittuvat suurimpiin kaupunkeihin ympäri Suomea. Toimipisteet ovat Helsingissä, Lahdessa, Raisiossa, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Oulussa. Monet näistä ovat muuttovoittokaupunkeja, jotka houkuttelevat jo suhteellisesti paljon ulkomaalaisia.

Viranomainen toivoo hakemuksen täyttämistä sähköisesti. Tästä huolimatta tunnistautuminen viranomaisella täytyy tehdä henkilökohtaisesti. Sähköisen hakemuksen lähettämisen jälkeen on kolme kuukautta aikaa käydä palvelupisteessä. Ajanvaraus palvelupisteeseen on suotavaa, mutta useissa tapauksissa seuraavat vapaat ajat ovat parin kuukauden päässä, ellei valmistautuminen nopeaan reagointiin ole osa normaalia toimintaa. Kirjoittamisen hetkellä Helsingin toimipisteeseen vapaan ajan saa asiointityypistä riippuen vasta joko helmi- tai maaliskuun loppupuolelle. Myös jonotus on mahdollista, tällöin paikalle on saavuttava heti toimipisteen avattua ovensa ja on hyvä varautua pitkäänkin jonotusaikaan. Joka tapauksessa, hakemuksen on oltava täytettynä, joko sähköisesti tai paperilla, ja liitteet valmisteltuna huolellisesti ennen viranomaisella asiointia. Puutteelliset hakemukset tai liitteet saattavat viivästyttää hakemuksen käsittelyä huomattavasti. Asiantuntijan avulla asiakirjat hoituvat kerralla kuntoon. Muuten uhkana on uusi pitkä ja kallis odotusaika.

Avainsanat: , , ,