Viranomaisten resurssitilanne

Alkusyksystä 2015 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän suuren kasvun vuoksi selvittelimme, tulevatko eri viranomaisten resurssit riittämään hakemusmäärien kasvaessa. Tuolloin lupasimme seurata tilannetta ja pitää teidät ajan tasalla siitä, tulevatko hakemusten käsittelyajat pidentymään.

Viime vuonna Maahanmuuttovirasto myönsi 5386 työn perusteella haettua oleskelulupaa. Näistä noin tuhat hakemusta oli asiantuntijatehtävien perusteella. Vaikka ulkomaalaislaki määrittelee enimmäiskäsittelyajaksi hakemusten vireille laiton jälkeen 4 kuukautta, FRSn asiakkaiden lupien käsittelyssä kului vireillepanosta keskimäärin vain 18 päivää. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyömme toimivuuteen Maahanmuuttoviraston kanssa. Heidän resurssinsa ovat riittäneet turvapaikanhakijoiden määrästä riippumatta, eikä työnperusteella haettavien oleskelulupien käsittelyajat ole meidän kohdallamme venyneet.

Kuten ylikomisario Kaj Wahlman totesi viime kirjoituksessamme, poliisia koskevat viiveet saattavat tulla ajankohtaiseksi vasta tämän vuoden lopulla. Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen oleskelulupa on aina Maahanmuuttoviraston myöntämä. Poliisin vastuualueeseen kuuluu jatkolupien hakemusten vastaanotto ja prosessointi, joita viime vuonna saapuneet turvapaikanhakijat pääsevät hakemaan aikaisintaan tänä vuonna. Mikäli tämä aiheuttaa ruuhkautumista vai muita poikkeamia, tiedotamme niistä jatkossa.

Tässä on kuitenkin hyvä pitää mielessä Sisäministeriön alustavat suunnitelmat siirtää vuonna 2017 muun muassa jatkolupien prosessointi Poliisilta Maahanmuuttovirastolle. Tästä asiasta ei ole vielä virallista päätöstä ja hankkeesta on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys keväällä 2016. Tämä tehtävien siirto vahvistaisi Maahanmuuttoviraston asemaa ulkomaalaisasioista vastaavana viranomaisena, sekä yhtenäistäisi asiakaspalvelua ja päätöksen tekoa oleskelulupa-asioissa.

Uudenmaan maistraatit ovat kokeneet vuoden alusta merkittävän organisaatiomuutoksen. Helsingin, Länsi-Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan maistraatit yhdistettiin Uudenmaan maistraatiksi 1.1.2016 alkaen. Selvitimme, vaikuttaako tämä organisaatiomuutos ulkomaalaisten rekisteröinteihin. ”Yhdistyminen ei konkreettisesti ole näkynyt ulospäin vielä muutoin kuin siten, että henkilö voi asioida missä tahansa maistraatin yksikössä jättämässä rekisteröintipyynnön. Se, missä kaupungissamme hän asuu, ei ole merkitystä”, kertoo Uudenmaan maistraatin kansainvälisten asioiden tiimin esimies, henkikirjoittaja Maisa Gynther.

”Yhdistymisen takia ei varsinaisesti mitään muutoksia myöskään ulkomaalaisten rekisterikäytänteisiin ole tapahtunut. Käytänteet ovat olleet varsin yhteneväiset jo tähänkin asti kaikissa kolmessa edellä mainitussa maistraatissa. On kuitenkin hyvin mahdollista, että maistraatit tulevat keskittämään palvelujaan muutamiin yksiköihin tulevaisuudessa. Selvää on, että Helsingissä palvelut säilyvät joka tapauksessa”, Gynther kertoo.

On odotettavissa, että asiakasvirta maistraateissa kasvaa nyt kevään aikana. Gyntherin mukaan tähänkin pyritään löytämään ratkaisuja, jotta oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät ruuhkauttaisi asiakaspalvelutiloja. ”He tulevat usein isoina ryhminä, joten tähän on varmasti löydettävissä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Käsittelyajat pyritään pitämään ennallaan, joten mahdollisen ruuhkautumisen ei pitäisi kovin paljoa näkyä”, Gynther lopettaa.

Kauhuskenaariolta on vältytty myös Kelassa. Vakuutuspäällikkö Sirpa Mattila Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta kertoo, että heillä ei edelleenkään näy ruuhkaa vakuuttamishakemusten käsittelyssä turvapaikanhakijoiden vuoksi. ”Kelassa seurataan edelleen aktiivisesti tilannetta ja ollaan varauduttu työjärjestelyin vakuuttamishakemusten käsittelyyn. Tällä hetkellä keskimääräinen vakuuttamishakemusten käsittelyaika on noin 22 päivää”, Mattila kertoo.

Eri viranomaiset ovat tehneet kiitettävästi yhteistyötä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja toistaiseksi vaikuttaa siltä, että viranomaisten nykyiset resurssit ovat riittävät hoitamaan poikkeuksellisetkin maahanmuuttotilanteet. Toisaalta tähän saattaa vaikuttaa Kelan Maahanmuuttovirastolta saama tieto, että n. 65 % turvapaikanhakijoista saa hylkäävän oleskelulupapäätöksen. FRS pysyy tilanteen tasalla ja jatkaa mutkatonta yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Avainsanat: